Dikt via Per Beronius; Orden från ovan, 26 september, 2018

Ämne: Orden från ovan
Meddelande:
Varandet, existensen, tillvaron, har sina unika färger
former och toner, ingen dag någon annan lik, och så
det av Gud, är menat att vara.
Så går en dag ifrån oss, och kommer aldrig mer
så, som det av Moder/Fader Gud är menat.
Enfalden räcker inte till, mångfalden, en nödvändighet
för livets fortbestånd.
Vem är det där ovan, som sänder
dessa ord till mig, att sättas på pränt, kanske från en
älskad syster eller bror, från en länge sedan gången tid.
Det enda, med visshet jag vet, det kommer från det där ovan
från någon som vill allt och alla blott väl, som varit på Jorden
i en gången tid, och där gjort sitt.
En själ, som lever i det för människan osynliga
tagit på sig uppdraget, i sin osynlighet vandra vid människans sida.
Som vakar, att inget
som under jordelivet ej är menat, skall hända.
Jordelivet, så Gudomligt vist ordnat
Moder/Fader Gud visste vad de gjorde
när de myntade orden, varde ljus, och ljuset föddes
i sin egen färg, form och skepnad.
Med dessa ord, från det där ovan, säger jag
för denna gång, tack för denna stundens samvaro
vi möts igen, när det så av Moder/Fader Gud är menat.
*  *  *

You may also like...