Rådet via Ron Head, 25 september, 2018

Rådet

via Ron Head

25 september, 2018

Rådet svarar på några frågor

Idag ska vi svara på några av de frågor som ni har ställt. Vi uppskattar väldigt mycket alla som följer dessa meddelanden. Vissa av era frågor är mycket insiktsfulla. Många av dem kan grupperas runtomkring vissa ämnen. Vi ska välja och vraka. Vi kan göra det eftersom vi ser svarens effekter och vi har en agenda. Er tillväxt är vår agenda. De flesta av er genljuder med det. Lår oss då sätta igång, om vi får?

Här är en lätt att börja med. Någon av er frågade om leylinjer, magnetiska linjer, spirit-linjer.

Till att börja med, vänligen förstå att er planet är en levande varelse. Ni är i era ’moderna’ kulturer inte vana att tänka i sådana termer. Men vi försäkrar er om att det är så. Allt lever. Allt är medvetet. Allting.

Äldre kulturer, de där fattiga, gammaldags, primitiva människorna – nej, vi tänker inte på det sättet, det är ni som gör det – förstod detta mycket väl. Men över de senaste tusen åren eller så, har er ’vetenskap’ vilselett er, så att säga. Jorden är levande. Ni har meridianer. Jorden har leylinjer. Ni har chakran. Jorden har portaler. Detsamma stämmer för varje planet, varje levande ting. Och allting är ett levande ting. Bra fråga. Tack så mycket.

Här är en fråga som vi gillar. ”Jag har i åratal försökt ta kontakt med min egen vägledning … är jag inte av en tillräckligt hög vibration för att förtjäna det eller vad?” Vi ska tillbringa lite mer tid med den här, för det är en mycket viktig fråga.

Vänligen läs detta noggrant, oberoende av er egen utvecklingsnivå. Någon kanske ställer precis denna fråga till er i en nära framtid.

Till att börja med, så behöver ni inte vara uppkopplade. Ni kan inte vara ouppkopplade. Vad ni tänker på som varande ovanför er och ouppnåeligt, är i själva verket en annan del eller andra delar av vilka och vad ni är.

Ni har fått lära er att ni inte kan, inte ens borde, tillåta detta in till ert medvetande. Ni har fått höra att det är ’av djävulen’. Det är farligt. Det är inte ’verkligt’. Nej, ni har faktiskt inte de där lekkamraterna. De är bara er fantasi. Ni är galna, tokiga, knäppskallar, skrattretande. Och värst av allt, under historiens gång så har ni blivit brända, torterade, dränkta osv.

Allt detta är en del av ert DNA-minne som ni bär på, fastän det inte är en del av er pågående upplevelse. Det är mycket svårt att komma över det. Men vi vill att ni ska förstå något väldigt viktigt.

Dessa delar av er, de saker som många kallar guider och lärare är till varje del lika ivriga som ni att få ha en ständig, medveten dialog med er. I själva verket äger denna dialog redan rum. Det finns många saker som ni kan göra för att ’lära er språket’.

Börja med att vara medvetna om att ni så mycket som möjligt är skyddade. Fastän ni inte har haft en sådan upplevelse, så har nästan alla hört någon berättelse om en kurva som man inte tog, ett missat flyg, eller en försening som har räddat någon från en tragedi. Var det era guider? Era änglar? Ja, det var det.

Ni kan ofta känna av små knuffar. Följer ni dem? Hur ofta har ni sagt eller tänkt: ”Jag visste att det skulle hända!” ”Jag visste att jag inte borde ha gjort det där!” De gånger som ni FÖLJDE era föraningar tenderar att glömmas bort eller bli okommenterade. Var det vi? Ja, det var vi.

Men ni kan inte ’höra’ oss, eller hur? Nåväl, intalar ni er själva att ni inte hör oss? Om ni säger att det är så, då är det så. Öppna er för möjligheten. ”Jag lär mig att ta emot budskapen” låter mycket bättre. Och alla ’hör’ olika. En del hör en röst som förefaller vara utanför dem själva. Och lägg märke till när vi säger ’förefaller vara’. En del ’hör’ en röst i sina huvuden. Vissa ser bilder. Vissa bara vet. Vad de har lärt sig att göra är att ha tillit till det, att lita på sig själva. Det är en process.

Okej, det är en process. Var ska jag börja? Börja med att anta att du blir visad saker varje dag. ”Det är ett språk som jag behöver lära mig.” Ligger det fjädrar på din väg? Mynt? Siffror på registreringsskyltar? På internetsidor? Hur kan VI visa DIG att vi finns här? Tala om det för oss och var sedan vaken för att få svaren.

Lär er drömspråket, symboler. Vi talar inte om för er att ni ska lära er att komma ihåg och tolka era drömmar. Fastän det är en god idé. Men vad vi säger är att ifall ni kan språket, så kan vi använda det. Er verklighet är inte ens nära att vara så solid som ni tror att den är. Ni lever i en dröm. Ifall ni kan det språket, så kan vi använda oss av det.

En process. Detta är en process. När ni öppnar upp er för möjligheten, så kommer den att växa. En varning: Ifall ni intalar er själva att det inte kommer att ske, så sker det inte. Att försöka få det att ske bara affirmerar att det inte har skett. Låter detta motsägelsefullt? Javisst, vi antar att det gör det. Bara öppna er för det och låt det växa. Anta att det är så. För det är det.

En god sak som vi kan nämna är att självaste den längtan som ni har efter verkligheten är en indikation på att ni vet att det är möjligt.

Vi ska snart återkomma för att besvara fler av era frågor. Tack så mycket, till var och en och alla.

 

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: https://ronahead.com/

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...