Dikt via Per Beronius; Prövningens stund, 31 januari, 2019

Ämne: Prövningens stund.
Meddelande:
Den svåra dagen, den, där livet det förflutna, inte är det minsta likt
människan prövas till sin yttersta gräns.
Men ändå, så det av Moder/Fader Gud är menat, och varför det
om än det är vi alla och envar, som sätter på pränt, det som i livskontraktet
står skrivet givet, det som är omöjligt att sudda ut, radera, lagt kort ligger.
Något minne, av det vi satt på pränt, innan vi än en gång av oräkneliga
föddes i det lilla barnets skepnad, har vi inte, så det blott är, och inget mer med det.
Tidvis, livet en balansakt invid avgrundens djup, blott och bart att finna sig i
vi får inget för inget, debet och kredit måste balanseras, det kommer vi aldrig undan
hur än vi bönar och ber, oss vrider och vänder.
Den svåra dagen vid avgrundens djup, kommer vi aldrig undan
blott och bart att finna sig i, livet i dess oförutsägbarhet, hårt men rättvist.
Men med detta sagt
”Bättre lyss till den sträng som brast
än aldrig spänna en båge”.
*  *  *

You may also like...