En Mästare från Kristallriket via Carina, 31 januari 2019

 

En Mästare från Kristallriket via Carina, 31 januari 2019.

 

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden,

Din tid för utveckling och energihöjning är i full gång. Du har nya idéer som kommer till ytan i dig och du har en kreativ kraft som väcker upp lusten att leva i dig. De uppenbara förändringarna tar dig ut på nya vandringar i dig själv och det gamla som gjort sitt lämnar dig utan att göra något större väsen av sig.

Andas ofta medvetet in och ut. Följd dina andetag och öppna upp dig för att vara dig själva! Gör det varje dag. Gör det om och om igen då detta är det enkla och effektiva sättet att i sanning känna vad du i hjärtat vill. Genom att andas medvetet släpper du lätt och enkelt taget om gamla mönster i dig själv och byter ut dem mot nya som motsvarar den du är av högre energi.

Var den som du i ditt inre känner att du är och låt andra avgöra huruvida de tycker om det eller ej. De har inte med dina val att göra utan har, i den Nya Tiden, fått i uppdrag att ta hand om sig själva och sina egna val. Den gamla tidens uppenbara missunnsamhet mot andras val och framgång är till ända och ni kan börja känna andras glädje över de val som ni gör för er själva i hjärtat.

I den gamla tiden har ni haft svårt att ge varandra beröm och verkligen mena det från hjärtat. Det har inte med att göra huruvida ni är en bra människa eller ej. Det har bara med att göra att ni i den gamla tiden missletts att tro att ni borde önska andra framgång men inte er själva. En sådan känsla har såklart skapat sorg hos envar som upplevt den. Att önska andra gott men inte sig själv kan inte ge någon kraft över till den som önskar. I den Nya Tiden är det er uppgift att önska er själva allt gott ni kan tänka er och när ni gjort det kommer det inte att vara några problem att ifrån hjärtat önska andra all lycka.

De nya kraftfulla energierna lyfter er till nya höjder av er själva. När ni öppnar upp er mot de högre aspekterna av er själva och går inom er själva och lyssnar på det som ni och era guider har att säga går det en energistöm från hjärtat upp till hjärnan som genast ger klartecken till nystart. Era tidigare mycket tröga och svårframkomliga energivägar har nu gjorts om varför ni kan verkställa något ni uppfattar som rätt i ert inre på en mycket kort linjär tid. Den fysiska världen är förberedd på allt det ni har i ert hjärta. Alla era önskningar i hjärtat kan därför manifesteras omedelbart.

I de kommande tiderna är inte alla på samma plats som ni själva energimässigt. Ni är de som flyttar över i den högre dimensionen före alla andra varför ni kommer att uppleva andra som långt borta även om de står vid sidan av er rent fysiskt. Känslan av distans till andra kan upplevas som ett tomt vacuum. Inga av dessa upplevelser har med er egen utveckling att göra utan har skapats av den Nya Tiden för att göra det möjligt för er att känna era egna viljor utan att sammanblanda dem med andras.

I ert hjärta finns ett mantra som upprepar ”Jag är ljusets kraftfulla källa. Jag är mästaren i mitt eget liv. Jag har allt som behövs för att lyckas. Jag är öppen för mitt nya liv”. Detta mantra är er egen energi som gör det möjligt för er att komma in i den Nya Tidens vanor att vara kraften som driver ditt liv framåt. Det är ingen annan än ni själva som kommer att skapa ert eget liv. Alla är ni era egna mästare och alla kommer ni att minnas det inom kort.

Aldrig tidigare har ni haft så ljusa energier i er värld. Ljuset stöder val av lycka och kärlek. Ljuset gör det möjligt för er att bryta er loss från det som varit tungt och svårt. Det gamla maktmissbruk som härskat på jorden krackelerar och rämnar då energierna helt enkelt lämnar olika situationer likt ett luftslott som går upp i rök. En gammal ouppklarad tvist skapad av lågvibrerande energi kan plötsligt lösa sig när den lågvibrerande energin lämnar den och drar bort.

De av er Ljusarbetare som kommit till jorden med en verkligt annorlunda energisammansättning än stora flertalet andra har under de sista åren diagnostiserats med en mängd olika bokstavskombinationer och diagnoser. I sanning har det roat oss mycket när vi sett på det från vår högre värld av medvetande. Ni med denna annorlunda energi är alla av ett högre väsen och har förmågor som vida överskrider de som s.k vanliga Ljusarbetare och människor har. Ni har en energinivå som är direkt kopplad till de högre världarna och ert enda riktiga problem är att människorna på jorden har så lågt medvetande jämfört med er att de inte förstår sig på er. Era handlingar har många gånger skrämt de vanliga människorna då ni varit mycket kraftfulla i ert agerande och haft svårt att anpassa in er till de snäva lågfrekventa ramar och regler som finns på jorden och som alla nu har som mål att lämna.

Till alla er som lidit för att ni är nedstigen från denna högre energi vill vi säga NU KOMMER NI ATT KOMMA TILL ER RÄTT. Jo, så är det faktiskt. I den Nya Tiden har ni ett stort försprång före många andra och ni kommer att kunna börja leva på ett sätt som gör att ni kommer till er rätt. Sakta men säkert kommer människor börja förstå att ni är vägvisare på jorden och ett viktigt komplement till dem själva. Ni är de som kommer att avslöja sanningar om er miljö och kommer med genialiska förslag på lösningar. Ni är de som tänker naturligt utanför boxen och kommer att skapa nya energikällor och våga säga ifrån när andra gör fel mot moder jord. Ni är ärkeänglarna på jorden. Ni är ljusets mästare. Öppna upp ert hjärta för denna sanning och ni ska känna frid.

Alla människor på jorden har ett viktigt uppdrag i att vara sig själva. Om ni kommit hit med en säregen energi som ger er möjlighet att tänka många tankar samtidigt, vara fysiskt aktiv på en nivå som för andra inte är normalt eller har svårt att anpassa er till det sociala spelet på jorden är det extra viktigt att ni tänker till och låter människor vänja sig vid er superkraft. Låt dem få vänja sig vid tanken att det är ni som är före er tid och inte tvärt om. Visa människorna vägen in i den Nya Tiden men mest av allt, var stolta över er själva som antagit detta tidvis mycket svåra uppdrag av kärlek till moder jord och er egen själ som utvecklas fantastiskt av er resa detta liv.

Vi älskar er alla och bistår med glädje en och envar som efterfrågar vår hjälp.

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...