Dikt via Per Beronius; Rädslans marionetter, March 4th, 2019

Ämne: Rädslans marionetter
Meddelande:
Det finns en portal, en utsmyckad port
den har funnits sedan urminnes tider.
Men vi, Guds människobarn
har den inte sett, och varför det, helt enkelt
därför att rädslan satt käppar i hjulen.
Rädslan, den av satan konstruerade
med avsikt att hålla människan bakbunden
i tukt och förmaning.
Så vad gör vi nu, för att komma vidare
på den Gudomliga livets stig, den som förr eller senare
leder till Himmelriket på Jorden.
Denna fråga, upp till oss alla och envar att besvara
här finns inget allmängiltigt svar, ansvaret att svara an
mot det som Hjärtat bjuder, vårt  eget
Konstigare än så är det inte.
*  *  *

Du gillar kanske också...