Arkturierna via Suzanne Lie, 26 februari 2019

Arkturierna via Suzanne Lie

26 februari 2019

Kommer den Verkliga Världen att Kliva Fram?

Så snart ni påbörjar er process av inter-dimensionella upplevelser och uppfattningar, börjar ert inre SJÄLV kämpa med frågor som, ”Kommer den VERKLIGA världen att kliva fram?”

Dock finns det många ”verkliga världar” som står i resonans med olika verklighetsfrekvenser. Den lägsta verklighetsfrekvensen leds av dem som har ett behov av Makt Över andra. Å andra sidan, att hitta sin Kraft Inom och använda den för ALLAS bästa, är en av de högsta verklighetsfrekvenserna.

I början kan man oavsiktligt expandera sitt medvetande till högre dimensioner. Då kommer processen att sakta eller snabbt expandera in i NU så att man kan framskrida in i nästa, mycket viktiga, fas.

I denna fas av uppvaknande kommer man att snabbt, eller långsamt, inse att man måste upprätthålla ett högre dimensionellt medvetandetillstånd. Då man börjar fokusera på sitt ”medvetandetillstånd” rör man sig in i sin process av pågående initieringar.

En ”initiering” är inte en bestraffning. Det är istället en händelse, en meditation, en upplevelse, en dröm, en tanke, eller till och med en känsla som ger er insikten att NI inte är Ensamma.

Det är vid denna punkt ni börjar uppfatta en dröm om och/eller fundera på de högre dimensionerna av verklighet. Då ni börjar uppfatta de högre dimensionella verkligheterna, kommer ni att upptäcka att ni faktiskt kan mötas med era egna högre dimensionella uttryck av SJÄLV.

Och ja, ni har många högre dimensionella uttryck av ert verkliga, Multidimensionella SJÄLV. Faktiskt är varje högre uttryck av ert SJÄLV fäst vid, eller i linje med, en version av ert större Multidimensionella SJÄLV.

Då ni blir närmare medvetna om medlemmarna i ert Multidimensionella SJÄLV, kommer ni att inse att de hela tiden hjälper er att expandera de frekvenser av verklighet med vilka ni kan ha en medveten kontakt.

Då ni går in i fasen av uppvaknande känner ni att ni blir överlysta av högre dimensionella varelser. Några av dessa varelser är ert eget Högre SJÄLV, och några är varelser som är ert eget Högre SJÄLVS vänner och familj.

Det är i denna fas av uppvaknande som ni kommer att medvetet börja kunna ta emot information från dessa högre frekvenser av ert Multidimensionella SJÄLV. Vi föreslår att ni låter ert tredje-dimensionella fysiska själv kommunicera med ert högre dimensionella medvetande dagligen.

Om ni ”schemalägger” en viss tid och plats för att låta ert själv kommunicera med ert SJÄLV, kommer en viss inre känsla in i er fysiska kropp och medvetande, den säger er att det finns ett ”inkommande meddelande” från ert eget Högre Dimensionella SJÄLV.

Ja, de flesta av er kommer att ha en, vad vi kallar ”gå-emellan”, Galaktisk varelse, såsom vi Arkturier och/eller Plejadier. Vi säger och/eller därför att vi Arkturier och Plejadier är så djupt orienterade inom vår tjänst med att hjälpa Gaia med Hennes planetära uppstigning, att vi samverkar som om vi vore EN Varelse.

När vi observerar mänskligheten från den sjätte dimensionen och bortom, kan vi uppfatta vad som förefaller vara en ”multidimensionell trappa” på vilken varje frekvens av ert Multidimensionella SJÄLV har placerat sitt energifält.

Dessa interdimensionella energifält kommer att väcka, aktivera och kommunicera med alla de många frekvenserna i ert Multidimensionella SJÄLV. Varje frekvens i ert Multidimensionella SJÄLV kan då på ett bättre sätt kommunicera med och hjälpa Gaia då Hon går genom Sin Planetära Uppstigning.

Sedan kan den jordfarkost ni nu bär samverka djupare med Gaia. Det är genom denna djupa förbindelse mellan person och planet som processen för Planetär och Mänsklig Uppstigning kan påbörjas.

De flesta av våra modiga Galaktiska Krigare, som valt att ta en kropp på Jorden för att mer direkt hjälpa Gaia, börjar nu till fullo vakna upp till sina ”Valda Uppdrag”. Ert Valda Uppdrag är det ni lovade att fullfölja innan ni tog er nuvarande, tredje-dimensionella jordfarkost.

Det var ett STORT offer för ert femte-dimensionella (och bortom) Galaktiska SJÄLV att inkarnera i en tredje-dimensionell, fysisk farkost på en planet som var i MYCKET stor fara för att bli förstörd av sina mänskliga invånare.

Ja, vi säger ”mänskliga invånare” då människorna är de som spränger bomberna, smutsar ned sjöar och stora hav, förpestar skyarna och startar bränderna som förstör vad Gaia byggt upp i eoner.

Det är av detta skäl som vi, er Galaktiska Familj, skickar ut ett SOS till våra jordade vänner att VÄNLIGEN öka på de tjänster ni erbjuder Gaia och alla Hennes invånare, för att hjälpa Gaia i Hennes tid av STORT BEHOV. Mänskligheten är den primära orsaken till ALLA de problem Gaia lider av.

”Men varför skulle människor vilja förstöra sitt eget hem?” hör vi er fråga. Vi, Arkturierna och Plejadierna, skulle kunna svara på den frågan åt er, men för att kunna rädda Jorden från en säker planetär förstörelse, vilket i grunden HELT beror på människan, måste mänsklighetens girighet och behov av ”makt över andra” erkännas och TOTALT AVSLUTAS.

Vi, Galaktikerna, är mycket medvetna om att GIRIGHET är en av huvudorsakerna till förstörelsen av själva planeten, att de giriga vill ha mer, och mer och mer, av Henne. Problemet är att Gaia är en planet med fri vilja.

Vad det betyder är att Gaia måste få människorna att använda sin stora gåva av ”fri vilja” till:

STOPPA ALL FÖRSTÖRELSE AV GAIA VID KÄLLAN.

Men ”Vilken är den primära källan till förstörelse?” Svaret på den frågan är vanligtvis de Mörka, som vanligtvis är medlemmar av mänskligheten. Dessa Mörka är faktiskt ganska många människor som lever på girighet och ett ändlöst behov av makt över andra!

Men varför skulle man ha behov av att ha ”makt över andra”? Det finns lika många svar på den frågan som det finns människor som lider av sitt behov av ”makt över andra”. Och ja, ”makt över andra människor” lider verkligen!

Orsaken till att de lider är att energi går i cirklar. Därför kommer den energi som ges ut att, så småningom, komma tillbaka till dem. Det är därför som människor som sänder ut kärlek, ljus och hjälp får tillbaka dessa energifält när de som mest behöver dem.

Emellertid, ”tiden” mellan att energin går ut och till att den kommer tillbaka till avsändaren, är den då det mesta av skadan sker. De som ger ut de mörka, förstörande energifälten lägger lyckligt ut sina gifter, och är så stolta över sig själva att de inte ens tänker på att de kommer tillbaka till dem.

Sedan, när deras egen negativa energi gått fullt varv och kommer tillbaka till dem, kan de inte förstå hur DE kunde bli offret för det som drabbade dem. Olyckligtvis har några av de oskyldiga offren för den ”utgående mörka energin” fått lida sedan mörkret först drabbade deras medvetande.

Det är människorna som blir ”fast” i det mörka energifältet som behöver mest hjälp. Dessa är ofta de som blev illa behandlade som barn eller tidigt i livet. De tror därför att de inte förtjänar högre ljus förrän de tagit mot kärleksfull hjälp från andra.

Olyckligtvis dukar några av dessa människor till slut under för de mörkare energifälten. De är därför de som behöver mest hjälp från dem som kunnat resa sig över de mörkare, skrämmande och/eller ilskna fälten.

De antingen mindes och/eller lärde sig hur de skulle välja energifrekvens som de ville stå i resonans med, och släppte eller transmuterade de energifält som de kunde ”känna” var av lägre frekvens.

Faktiskt lär sig fler och fler människor och minns att lita på sin ”känsla” för energifälten omkring dem. Om energin känns kärleksfull, snäll, fokuserad, kreativ och kraftfull, så har de lärt sig/minns de hur de ska omfamna och dela de högre dimensionella energifälten.

Det ligger i dessas heder att hjälpa dem som gått vilse i de lägre energifälten. Ofta har dessa människor barndomsproblem som inte blivit helade. Därför kan de tro att det är för ”knasigt” att ”känna och lita på påverkan från energifälten omkring dem”.

Å andra sidan kan de ha olösta frågor som står i vägen för ”rensning av mörkret och omfamnandet av Ljuset”. Också när man uppfattar de högre verklighetsfrekvenserna, kan ens dagliga själv säga något i stil med ”vad gör du?” Svaret på den frågan är, ”Det du gör är att vakna upp till dina egna högre dimensionella/multidimensionella SJÄLV.”

Vissa människor ”vaknar upp” till sitt högre SJÄLV steg för steg. Medan andra kan ta mycket lång tid för att vakna upp, och sedan plötsligt vaknar upp på en gång! Båda dessa scenarier kan vara förvirrande.

Dock är det till hjälp att steg för steg delen ofta är lättare därför att varje steg kan vara det vi behöver möta för att djupt grunda varje steg/fas av uppvaknande i våra Högre SJÄLV.

Det är viktigt att vi tillräckligt grundar våra uppvaknande SJÄLV i Gaias kropp innan vi ”tar nästa steg”. Då, när vi är redo, kommer ni minnas att också grunda det steget i Gaias kropp.

Det är på detta sätt ni minns att ni, de uppvaknade medlemmarna av mänskligheten, valde att ta en jordfarkost inom detta NU, inte för er personliga vinning, utan för er älskade planet Gaia.

Ja, Gaia är er älskade planet. Gaia är er älskade moder och ert älskade ”Planetära Stjärnskepp” tillbaka Hem till de femte-dimensionella uttrycken för ert Galaktiska SJÄLV. Tänk er bara den annorlunda verklighet ni skulle uppleva om ni ALLA sökte er till ert femte-dimensionella Hem och tänkte på Gaia som er älskade Moder-Planet.

Ni skulle till exempel kunna expandera er uppfattning och era tankar från att vara individuella människor som ofta slåss och/eller är offer för andra individuella människor, till människor som medvetet skapar en verklighet av Kärlek och Ljus.

Tänk om ALLA människor inte längre uppfattade sig som individer eftersom de kommit till insikt om att hela mänskligheten är EN varelse.

Men denna ”enda varelse” är likt ”en bikupa” på så sätt att alla bina tänker på sig själva som ”bikupan” i motsats till som ett ”individuellt bi”. Kan ni föreställa er hur mycket människor skulle bry sig om, hjälpa, skydda och känna sig djupt förenade med varandra?

Välsignelser till Gaia och till Hennes hängivna människor som minns sitt SJÄLV!

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...