Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 mars 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 mars 2019

ORION / ANTARIAN ALLIANSEN ∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är glada att tillkännage att det har bildats en ny Allians i fjärde dimensionen. Det är en Allians mellan varelser som kommer från Orions Stjärnsystem och varelser från Antarians Stjärnsystem. Denna Allians för er allt närmare en fredlig och harmonisk fjärde dimension.

Anledningen till att det är viktigt för er alla att veta om framsteg som görs var som helst i galaxen är för att ni påverkas av energin hos dessa stjärnsystem och mycket, mycket mer. Precis som ni påverkas av de andra planeternas positioner i ert solsystem, påverkas ni naturligtvis av de sätt på vilka varelser i andra stjärnsystem kommer överens eller inte kommer överens.

Ni kan också se allt som händer utanför er själva som en reflektion över er och era framsteg som ett mänskligt kollektiv och som individer. När ni ser krig som händer utanför er på er planet, istället för att skylla på dem som har släppt bomberna, skulle det hjälpa er att titta inom er och se vad ni kämpar med i er själva. Detta är det mest effektiva sättet att inleda förändring.

Så när vi ger er nyheter om en ny Allians kan ni vara säkra på att detta är ett gott tecken för er alla som har gjort det arbete som krävs för att ha en fredlig och harmonisk balans av energier inom er själva. Vi kan inte tillräckligt trycka på vikten att gå inom och känna efter hur mycket harmoni eller disharmoni ni har.

Är era maskulina och feminina energier balanserade? Är era mänskliga och utomjordiska energier balanserade? Balanserar ni er tid i naturen med er tid med teknik? Balanserar ni er ensam tid med er tid med andra? Kämpar ert huvud med ert hjärta eller arbetar de i harmoni? Det här är frågorna att fråga er och ju mer balans och harmoni ni hittar inom er desto mer kommer det att reflekteras tillbaka till er och närmare kommer mänskligheten att bli fulla medlemmar i det galaktiska samhället.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Listen to the audio

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...