Dikt via Per Beronius; Räfst och rättarting, 12 augusti, 2018

Ämne: Räfst och rättarting.
Meddelande:
Lögnen
den som sig uppenbarar
i sina mörkerkrafternas skenheliga förklädnad.
Har inget det minsta, att sätta emot
när ljuset, i dessa nådens dagar, som från ingenstans
sig uppdagar.
Det mörker
som sedan urminnes tider
hållit mänskligheten i ett satansversernas järngrepp.
Men i dessa nådens dagar, har sent omsider
en till sin fulla medvetenhet uppvaknad mänsklighet upptäckt
vad som sig utspelar bakom rullgardinen.
Vad återstår väl för mörkerkrafterna att göra, något annat
än från Jordens yta, utan den minsta fördröjning
försvinna.
”Vad lögnen har skapat är vanskligt och kort
dör likt en stormvind i öknen bort.”
*  *  *

Du gillar kanske också...