Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv, 10 augusti, 2018

Mike Quinsey- Kanaliserande sitt Högre Själv

10 augusti 2018

Ni har så mycket att se fram emot och vi har gett er rikliga indikationer på och en bild av vart ni är på väg. Vi har gång på gång informerat er om att den gamla energin är död och att ni inte längre är bundna av dess diktat, och att ni är relativt fria att välja er egen väg till Uppstigning. Därav följer att saker utvecklas i enlighet med de aktiviteter som sker på Jorden, även om uppmuntran ges för att ni ska gå åt rätt håll. I det uppenbara kaos och den osäkerhet som för närvarande råder, görs det förändringar för att skapa en bas för att se på saker på ett nytt sätt, med inriktning på att åstadkomma permanent fred på Jorden.

Ni kan inte åstadkomma fred över natt då det fortfarande finns mycket som behöver lyftas upp. Var dock säkra på att även om det varit svårt att rubba de Mörka och deras gunstlingar så görs goda framsteg och saker borde verkligen börja falla på plats från tiden för omvärderingen av valutorna. Det är fortfarande nyckeln till påbörjandet av de många fördelaktiga och välkomna förändringar som står redo att introduceras. Mycket sker bakom kulisserna, och hålls av många säkerhetsmässiga skäl hemliga då de Mörka finns överallt, men de utgör inte alla en fara för planerna på er frihet.

Till mångas förvåning sitter President Trump fortfarande kvar i Vita Huset, och det beror på att han gör förändringar som är nödvändiga för framtiden, inte bara i USA utan i hela världen. Detta kanske inte är så uppenbart på ytan och några av hans beslut har orsakat stor oro. Men det kommer en tid när människor ser tillbaka på hans tid i ämbetet och håller med om att han hjälpte till att föra in nödvändiga förändringar som gagnat världen. Några av dem har inte tagits emot väl men ni måste ge dem tillräckligt med tid så att fördelarna kan uppskattas. Stora förändringar orsakar nästan alltid mycket protester, så kommer det alltid att vara, tills den fulla effekten rättvist kan utvärderas.

Förstå att dagordningen för dem som hanterar enorm makt och välstånd nu ”hjälps” av de osynliga som har den fulla bilden av framtiden och använder sitt inflytande för att vägleda mänskligheten. Som alltid är det slutliga avgörandet ert, så försäkra er om att rätt människor har makten, människor som har ert välmående i fokus och inte upphöjning av sig själva. I den senaste Åldern gjordes många saker bara för att befrämja sin egen girighet och personliga makt. Den tiden är nu över och de bästa människorna blir de som kommer att leda er till en ny era av glädje och lycka. Framtiden är ljus och planerad att ge er en livsstil som ni har rätt till utan hotet om krig.

Var säkra på att varje själ har en viss grad av inflytande vad gäller framtiden. Det finns en kollektiv energi som har en långt större effekt än ni någonsin kan föreställa er, och den blir mer positiv över tid. Den har redan rört sig bortom inflytandet av ”krig”, även om de med intressen i att sälja vapen, vanligtvis till båda sidor i en konflikt, fortfarande hoppas på ett Tredje Världskrig. Var övertygade, kära Ni, om att det påbjudits av de Uråldriga som övervakar era framsteg, att det inte kommer att tillåtas. Ni behöver bara gå tillbaka en kort tid för att veta att när kärnvapensilona stod i avfyringsläge gjordes de alla obrukbara. Detta har hänt mer än en gång och förhoppningsvis har budskapet nu sjunkit in, att kärnvapenkrig inte kommer att tillåtas – aldrig igen.

Människor har för vana att titta utanför sig själva när saker går fel, och helt klart är inte alla problem nödvändigtvis relaterade till deras handlingar. Dock, några av dem har de ådragit sig genom tidigare handlingar som karmiska svar. Så när ni ifrågasätter vad ni gjort för att förtjäna problem, inse att inget av vikt händer er av en slump. Omständigheterna kan få det att se ut på det viset, men de som organiserar karma måste ta vara på varje möjlighet som dyker upp. Ofta involverar det andra människor och det är inte alltid lätt att få dem samman i det syftet. Vissa situationer är så invecklade så ni har svårt att tro att de är planerade.

Ändå är de det till den grad att till och med resultatet är avsett att ligga i linje med den läxa som ska läras. Man kan säga att era Guider arbetar övertid för att försäkra att karma rensas. Er utveckling beror av de lektioner ni lär er, och de upprepas om ni inte lär er första gången, tills ni gör det. Inse att karma kan bäras från ett liv till nästa och ibland beror det på att ni då är mer kapabla att klara av det. En känslig fråga är att bryta upp relationer, och även det är planerat i förväg där lektioner lärs av alla inblandade. Så budskapet är att ni ska ta era livsupplevelser på allvar och göra ert bästa för att lära av dem, då behöver ni inte gå genom sådana upplevelser igen.

Även om ni på ett allvarligt sätt hållits tillbaka, kommer ni i det långa loppet inte att misslyckas eftersom, så snart de Mörka inte längre kan lägga sig i er utveckling, så kommer tillbakahållna uppfinningar och framsteg att frisläppas. Det kommer att göras på ett sätt så det inte blir er övermäktigt och tillåter er att bli bekanta med de förändringar som är mer personliga. Helt klart kommer ni snart att använda lättare och snabbare former av resande, och ni kommer att få konstant tillgång till alla de saker ni behöver för er överlevnad. Det kommer också en tid då ni kommer att vara tillräckligt starka och kunniga för att skapa alla era behov med kraften i era tankar.

Resande kommer att bli nästan omedelbart, ungefär som att kliva in i en kabin som ni programmerar med er destination, och när ni kliver ut är ni framme. Orsaken till att jag nämner dessa framsteg är för att ni ska veta att de gamla problemen så småningom kommer att läggas bakom er. Med förlängt liv och förmåga att hålla er kropp i sin ungdomlighet kommer ni att ha gott om tid att till fullo njuta av den i de högre vibrationerna. I allt resande kommer det också att bli möjligt att resa utanför solsystemet. Allt kommer i god tid och inget tillåts lägga sig i era framsteg och er utveckling.

Genom att hålla ert fokus på vad framtiden kommer att föra med sig, hjälper ni till att dra den närmare sin tillblivelse. Det kommer också att flytta er uppmärksamhet bort från den senaste Åldern, och ger er förmåga att glömma de svårigheter och problem ni haft i millenniers tid. Det är ingen idé eller någon fördel i att hålla fast vid era tidigare upplevelser. Det viktiga är att ni lärt er av dem och att ni inte har mer behov av dem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Guds Själv, och alla själar har samma förbindelse till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...