Dikt via Per Beronius; Rättvisans Gudinna, 12 april, 2018

Ämne: Rättvisans Gudinna
Meddelande:
Att leva på Jorden
i denna unika övergångstid
mellan den mörkrets era som varit
under evinnerliga tider, och det ljusets tidevarv
som oemotståndligt kliver in på scenen
tycks vara en prövning
av biblisk dimension.
Där mången själ
tillsynes tappat fotfästet
inte på djupet förstår, vad som
i dessa dagar försiggår.
Hur komma tillrätta
med detta dilemma, i början
av Tusenårsriket, där mörkrets anhängare
insett, omöjligt att ljuset, kärleken, skönheten
och sanningen stå emot, en fråga
svar förutan.
Varje människa
har sitt eget ansvar, ta hand om sig själv
på bästa sätt.
Ett ansvar kan inte delegeras
det är vi själva, alla och envar, med vår
Gudomligt fria vilja given, som ansökt till Jorden
detta Kosmos´ Universitet, med avsikt
att utvecklas, danas.
Kliva ett steg i taget
mot Himmelrikets höjder
från 3D, till 4D, 5D och så vidare.
Vårt eget ansvar är vårt eget
det kommer vi aldrig ifrån, här duger
inga verbala muntliga undanflykter.
Om vi inte förstår
vad vi ägnar oss åt, gör mot vår syster och bror
gör mot oss själva, då blir det bakläxa
och inget mer med det.
Rättvisans Gudinna
kommer vi aldrig undan.
*  *  *
Denna dikt
från det där ovan, av Per Beronius mottagen
med syfte, att spridas vidare.
____________________________________

Du gillar kanske också...