Dikt via Per Beronius; Sinnesfrid, 7 januari, 2018

Ämne: Sinnesfrid
Meddelande:
Ett oskrivet blad
en afton denna dag
en av de första, under året 2018
gjort sitt.
En dag, någon annan dag
inte det minsta lik, här och just nu
en välsignad fridens, fredens och den absoluta
tystnadens stund, där ännu en förgången dag
lagts till handlingarna, gjort sitt, för att aldrig
komma åter.
En dag
med sina säregna toner
färger och former, från moll till dur
från rött till violett, och regnbågens
alla färger och schatteringar där emellan.
En dag, där allt
av outgrundlig anledning
börjar om på nytt.
Från en oförväntad
nyskapad, annorlunda utsiktspunkt
så som det, av Skaparen är menat.
Sinnesfrid, ett absolut villkor
för livets fortbestånd.
Sinnesfrid förutan
en omöjlighet, till Edens Lustgård
på Jorden återvända.
Lätt att säga, svårare att anamma
ord är ord, inte givet, att sinnesfriden
återfinna.
Den kommer åter
när det, av outgrundlig anledning
den behagar.
*  *  *
Av Per Beronius satt på pränt.
_________________________
__________________________________________________
Budskap till oss, vi Jordens barn, sökande efter livets syfte
mening och mål, hjälpa oss till minnet återkalla det vi alltid vetat
men under den långa resan från vårt ursprung glömt, ty tiden är
nu inne, att genomskåda de illusionens slöjor, som från
sanningen oss avskärmat, som hindar oss, att verkligheten se.
Ett utsnitt av baksidestexten till boken
Spårljus Del 2 Människan
publicerad 2004
__________________________________________________

Du gillar kanske också...