Ärkeängel Michael via Ronna Herman, 31 december 2017

Ärkeängel Michael via Ronna Herman, 31 december 2017

 

Älskade mästare, är ni redo att stänga dörren till det förflutna och ta vägen, som leder er till en magisk värld av alla möjligheter? Vägen har förberetts. Allt ni behöver göra är att samtycka. Processen kommer att avslöjas för er ett steg i taget. Vi kommer att göra det så enkelt som möjligt, för ni har lidit tillräckligt och det är dags för lätthet och nåd.

Det har bildats en stor allians – en återförening av magnifika proportioner än en gång solidariserar vi processen. Vi går samman i ett gemensamt syfte – både vi av de högre världarna och ni Skaparens nuvarande jordiska representanter.

Separationstiden kommer att avslutas snabbt och paradoxalt nog kommer de som fortfarande är knutna till illusionen av den tredje / fjärde dimensionella riket också att sluta sig tillsammans. De har knutits allt tätare tillsamman i sin kamp för att upprätthålla separation och för att behålla sin dominans och makt, underblåst av hat, rädsla och girighet.

För många eoner sedan gav vi var och en av er ett löfte, när ni trädde in på er separata väg för att uppfylla er del av den universella gudomliga planen. Vi lovade att vi skulle träffas igen vid en stor återförening, när försöket på planeten Jorden avslutades. Vi lovade att även om ni skulle ha glömt ert ursprung, som en del av experimentet, skulle vi vid rätt tidpunkt hjälpa er att komma ihåg.

Minnes Frö Atomerna i ert DNA, ert Heliga Hjärta och Heliga Sinne skulle aktiveras; Därför startade vi processen med att ni skulle komma ihåg ert ursprung för att kunna kräva tillbaka ert Gudomliga arv. Eftersom dessa händelser filtreras in i ert medvetande, kommer Stjärn Frö Själar att kunna kräva tillbaka och fortsätta förkroppsliga er nya Gudomliga Ritning, om ni håller er stadigt på vägen. Vi kommer att gå vidare tillsammans: sida vid sida och hjärta till hjärta. ÄLSKADE, DEN TIDEN ÄR NU.

Modiga hjärtan, fokusera inte på de negativa händelser som äger rum runt om i världen. Fångas inte av mediernas propaganda, som förutsäger att undergången hänger över oss, katastrofer, rykten om krig och förtvivlan vilket tränger in i atmosfären och massornas tankar. Nu är det tid att stå stadigt och inte tillåta bombardemanget av negativ energi att tränga in i er skyddande sköld av Ljus.

Nu är det dags att djärvt träda in i rampljuset och förkunna att ni är en Freds Krigare, en begåvad Bärare och transportör av förädlad Kärlek / Ljus – den nya Gudomliga Ritningen för Mänsklighetens framväxande galaktiska medvetande och Planeten.

På olika sätt knuffas fler och fler av er – starka knuffar som inte kan förnekas. Vi har varit väldigt upptagna i våra försök att få er uppmärksamhet. Vi använder alla medel som finns till hands för att hjälpa er att komma ihåg. De kodade Minnes Frö Atomerna lagrades i hela er fysiska kropp och programmerades att aktiveras under dessa evolutionära tider. Vår strävan gör det allt svårare för er att ignorera denna aldrig tidigare skådade väckarklocka.

Vi ber er att göra ett ÅTAGANDE. Genom att söka och samtycka till att återförena er med medlemmarna i er Själs-familj, som ni blir vägledda till, kommer er individuella medvetenhet och er gruppmedvetenhet att expandera med stormsteg.

Dynamiken i Grupp meditation inom er grupps FEMTE DIMENSIONELLA MAKTPYRAMID, ger er möjlighet att snabbt bli en medskapande mästare det existerande materiella planet och även bli en förebild för de som finns omkring er. Genom att initiera, bevisa och personifiera ett framgångsrikt koncept blir andra snabbare uppmärksamma på vad som händer.

De flesta av er som är i resonans med dessa budskap är väl på väg att slutföra passagen genom den fjärde dimensionen, vilket öppnar porten till den femte dimensionens magiska rike. Älskade kom ihåg, det finns inga fasta avgränsningar mellan Dimensionerna – inom Minnes Frö Atomen är de flytande frekvensmönster av olika storlek, som ebb och flod vilka ibland blandas med varandra.

Det är viktigt att ni lär er att använda alla dimensionernas positiva egenskaper, även första, andra och tredje dimensionens, som gradvis återvänder till det ursprungliga utformade spektrumet av ljus och skugga för denna Sub-universella upplevelse. De är alla en viktig del av vår Fader / Moder Guds skapelse och alla har positiva egenskaper, energier och information att dela.

Se er själv skapa en stadig grund att stå på, när ni försöker skapa enhetsmedvetenhet med det stora Deva / Elementala Änglarnas Kungarike och Jorden. På detta sätt får ni en större uppfattning av rikedomen och skönheten i den första, andra och tredje dimensionen, som er värdplanet har att erbjuda. Dessutom få tillgång till det överflöd av positiva, berikande frekvensmönster, som finns lagrade inom rikena av de tre högre planen i den fjärde dimensionen, när ni börjar skapa och manifestera era visioner och stärka era drömmar.

Genom att meditera och skapa era Frö Tankar (visionering) i er LjusPyramid / Kraft i den Femte Dimensionen kommer ni att kunna komma åt Livs Kraftens energi i de högre dimensionella nivåerna, vilket kommer att genomsyra era skapelser med en Essens av Kosmisk Eld.

Ett Gudomligt Mandat har överlämnats, som leder till att återföreningsprocessen kommer att aktiveras full ut för att påskynda den kosmiska utvecklingsprocessen. Det betyder att nu ges möjlighet att av fri vilja förändra rigida, dogmatiska, dömande och rädslobaserade begrepp inom mänsklighetens hjärna och hjärta, liksom alla religioner, nationer, kulturer och raser eller så kommer de att bli tvungna att möta utmaningen av att tvingas släppa allt, som inte är i harmoni med blandningen av all Andlighet och vår Fader / Moder Guds ALLA jordiska Gudomliga Ritningar.

Vi står tillsammans i Ljusets rike och vi sträcker ut våra hjärtan och händer till er för att dra er in i den Kosmiska Enhetens cirkel. Kommer ni att ta steget? Vi omger och omsluter er med ett aura fält fyllt av kärlek och skydd. JAG ÄR Ärkeängeln Michael

^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^

Älskade vänner: ÄrkeÄngel Mikaels läror har blivit mer avancerade och komplexa genom åren. Så många kära Själar söker svar och vägledning under dessa turbulenta övergångstider. Många av de nuvarande meddelande är bortom förståelse för dem, som just har börjat söka andlig medvetenhet.  

Under de senaste åren har Ärkeängel Michael guidat budskap / begrepp till mig som innebär upprepande när han uppdaterar och lägger till av sitt överflöd av visdomsläror. I våra nuvarande meddelanden fortsätter vi att publicera några av de tusentals viktiga läror, som Ärkeängeln Mikael har gett till oss. Ibland kommer han att lägga till en del av ett visst budskap, som är avgörande för allas förståelse. När vi läser och studerar våra älskade Mikaels läror avslöjas allt mer av “Visdomens Ädelstenar”. Evig kärlek och änglars välsignelser, Ronna

 ÄRKEÄNGEL MIKAEL ** RONNA / ANDLIG SKRIVARE

Älskade, har ni någonsin undrat: Vad är skillnaden mellan er “själ” och er “ande”? Vad är själen? Vad består den av? Var har den sitt ursprung? Vad kommer att hända med er Själ när ni dör eller transcenderar? Var finns den i er kropp? Kan ni bli en “förlorad Själ”? Behöver er Själ “räddas” på grund av tidigare synder?

Under alla Tidsåldrar, som mänskligheten har funnits på Jorden, har dessa frågor ställts och övervägts. Låt oss ge er några koncisa, korta svar som ni kan lägga till er nya och fullständigare förståelse av universums verkningar och ert Gudomliga ursprung. Det är upp till er själv om ni accepterar dessa förklaringar som er sanning eller inte. Som alltid ber vi er att använda er egen urskiljningsförmåga och endast acceptera saker som är i resonans djupt inne i ert hjärta och själ.

På en kosmisk eller Omniversal nivå är ni “Ande”, en Fasett eller en Stråle av Gudomlig Essens, som skickas från kärnan av Högsta Skaparens hjärta. På den nivån är ni fullt medvetna om vem ni är och om er relation till den Högsta Skaparen; ni är också medvetna om och känner till er mäktiga “JAG ÄR” identitet. På universell nivå var ni en gudomlig medskapare, som en gång skickades ut på en stor svårarbetad Ljus Stråle för att manifestera världar utan slut i vår Faders / Moder Guds namn.

Ni var medvetna om den övergripande Gudomliga planen för detta universum och den del ni skulle spela i den; Ni kanske eller kanske inte minns ert ursprung eller er identitet på kosmisk nivå. Detta tema har spelats ut om och om igen under åren, då ni antog ett stort antal former och identiteter.

Som Ande, som vi kommer att kalla er Guds Frö Atom eller er Guds Stråle, är ni ett stort Ljus Väsen, som också sänt ut många fasetter eller understrålar av er själv och lämnat ÖverSjälar eller delar av er Essens i många olika dimensioner, galaxer, stjärnsystem, Under-dimensioner och världar i hela detta universum. I sin tur skickade var och en av dessa stora ÖverSjälar också ut Gnistor eller Själs Fragment av sin egen Essens. Den ni som inkarnerade i en fysisk kropp på planeten Jorden är en av dessa Själs Gnistor, som enades om att resa genom det stora okända tomrummet med ett kodat Gudomligt Uppdrag för att hjälpa till med skapandet av många olika världar – att bebo dem och sedan till uppleva vad ni hjälpte till att skapa, så att era unika upplevelser kan införlivas i det universella medvetandet och i sista hand i det Kosmiska Sinnet.

Er fysiska kropp är ett tillfälligt fordon, som ni under en kort tidsperiod valde för er Själ att bo i rikena av materiellt uttryck. Ande eller Gudomlig Medvetenhet bor i ert Heliga Hjärta och Själ. Det är Livets Essens, och ni kommer alltid att ha en obruten livlina till Skaparen (oavsett hur liten eller diffus den kopplingen kan ha blivit när ni sjönk ner i tätheten i den tredje / fjärde dimensionella världen).

Själen är en odödlig Fasett av er väldiga Guds Gnista, som har rest långt och brett ut sig över rymden och tiden för att få erfarenhet och större medvetenhet om Sig Själv. Inom er Själ lagras alla positiva erfarenheter ni har haft under de många tidsåldrarna och era många livstider.

Er Själ och DNA innehåller Minnes Frö Atomer, som kodas med en koncentrerad historia (positiv och negativ) av varje livstid. Inom Minnes Frö Atomens Själs Huvudbok lagras allt som behöver balanseras och återlämnas till den rena gudomliga Ljus-substansen.

Det kommer en tid när varje Soul har nått den yttersta punkten av sin separationsresa och en Minnes Frö Atom antänds. Detta signalerar att det är dags att börja returresan för återförening och integration igen. Själen infiltreras gradvis med ett Gudomligt missnöje, som långsamt filtreras in i det mänskliga sinnets medvetande.

Förhoppningsvis är det då när ni som mänsklig enhet börjar vända er inåt, för att tämja ego-lustkroppen, så att ni kan återansluta er med Själen, Högre Självet / ÖverSjälen och multipla Fasetter av ert Guds Själv, som bor inom de multipla underplanen för de första fyra Dimensionerna i detta Sub-universum.

I tidigare liv och tidsåldrar var denna gradvisa återförening av själen och dess många ÖverSjälar en väldigt individualiserad och personlig händelse – inte en masshändelse – utan endast för de få. Detta är inte längre sant. Nu är det en tid av massuppvakning – en tid av global, galaktisk och Sub-universell återförening och uppstigning in i ett Skapande / Andligt genomsyrat förhöjt medvetenhets tillstånd.

Nu har ni möjlighet att återansluta er med de många Fasetterna i er Själs-familj, ert Högre Själv, era många ÖverSjälar och er Heliga Triad inom den Femte Dimensionens första Sub-nivå. På en kosmisk nivå strålar nu den Högsta Skaparen ner sin Egen energi via de Stora Centrala Solarna, som filtreras ner på Jorden i stora utbrott av Livets Levande Flamma via Solen i ert solsystem. Själen kan beskrivas som en Frö Atom av pulserande Livs Krafts energi, som finns inom er Guds Diamant Cell Kärna.

Själen kan bara vara en liten Livs Gnista i hjärtat av dem som fortfarande är fångade i de lägre Dimensionernas illusion. Men eftersom den blommar och blommar ut till sin fulla dynamiska kraft, expanderar den och blir ett “Sol Krafts Center”, som omfattar solarplexus, hjärta, tymus och halsområde.

Detta kallas ofta “Den Trefaldiga Flamman “ och hjärtat har kallats “Själens Säte”. Själen kommunicerar med er både via era emotionella och mentala kroppar: känslorna genom hjärtat och sinnet via tallkottkörteln; genom att tända Ljuspaketen lagras visdom i de högre vibrationella delarna av hjärnan, som kallas det Heliga Sinnet.

När anslutningen är komplett börjar det fysiska fordonet att skörda belöningarna genom bättre hälsa och vitalitet, samt en djupare koppling till er Kropps Elemental (en viktig fasett av ert djupa undermedvetna sinne och DNA).

Av empati berättar vi att ni inte kan bli en förtappad Själ, om ni med det menar att ni har förlorat er relation till Skaparen. Ni kan förlora er väg och ni kan förlora eller bli förminskad i Skaparens Ljus, men er själ är odödlig och kan aldrig gå förlorad eller förstöras. Ni räddar er själv från smärta, lidande och illusionen av att vara bortkopplad från Skaparen genom att integrera er Själ, multipla Högre Själv och er egen Gudomliga Guds Gnista med Skaparen.

Ljusets Stora Väsen kom till jorden för att vara en förebild och för att visa er de många vägar, som leder till upplysning. Kära hjärtan, välj den väg som är i resonans med er själv. Men den måste innefatta återintegreringen av er Själ / Andliga Själv med Skaparen genom er Varelses myriader av Fasetter, som är bosatta i Skapelsens multipla dimensioner.

Frågan har ställts: Vad händer efter att vi har återanslutit till Själens multipla Fasetter och Över Själar? Under dessa tider med stor förändring behöver ni inte lämna er fysiska farkost mitt i denna process. Vid denna tid rör sig många av er snabbt och smidigt längs integrations stigen.

För många år sedan gav vi er meningen “The Golden Promise” (“det Gyllene Löftet”) Det löftet innebär att ni har förmågan att ta till er Guds Strålens Essens (JAG ÄR Närvaro), som du kan upprätthålla. Men ni måste integrera och använda den energi som ni utvecklar, för allas högsta goda. Ni har potential att bli en levande, andande, fullt fungerande, jordnära uppstigen mästare i kött. Detta är ett av dessa tiders mirakel.

Vi vill att ni ska förstå att det finns många olika nivåer på Uppstigningsspiralen. Den är oändlig liksom Skapelsen av ebb och flod som hela tiden utvecklas. Vi vill också att ni ska känna till att det finns ett stort antal kära Själar som går på Jorden, som är mycket nära galaktiska uppstigning.

De har gått med på att avstå från sin egen uppstigning för att vara till tjänst och hjälpa andra på väg till upp-LYSNING. Det var det avtal de gjorde innan de inkarnerade under denna livstid. De är dedikerade sin uppgift och fullföljer bestämt sitt uppdrag. Vi vet vem ni är och vi hedrar er för ert stora engagemang och er service.

Vi har berättat för er att Ni är Skaparens Inandning. Vi lever i oöverträffade tider, där ni har möjlighet att lösa upp alla tidigare karmiska problem, att flytta in i harmoni med er väldiga Varelse och att bli en integrerad del av vår Fader / Moder Guds plan för utvidgningen av detta Sub-universum.

Är ni redo att släppa de kvarvarande gamla restriktionerna, övertygelserna och begränsningarna som hindrar er från att helt ta er ur smärtans gungfly, brister och lidande? Kan ni låta ert sinne och hjärta öppnas för er Själs och Andes högre visdom? Etern, eller högre vibrerande fält av medvetande, är fyllda med potential, som bara väntar på att formas till era största drömmar och önskningar.

Kom ihåg, ju mer Skapar Ljus ni frammanar och programmerar för allas bästa, desto mer kommer ni att magnetiseras – vilket kommer att leda till synes magiska, positiva förändringar inom er och i er personliga verklighet. Varje gång ni besöker er personliga pyramid av ljus i den femte dimensionen tar ni med er mer av den sällsynta kosmiska energin tillbaka in i det fysiska riket.

Om ni medvetet genom era ansträngningar skapar en uppstigningskolonn ** där ni bor (som så många kära Själar runt om i världen redan har gjort), kommer era vibrationer av Kärlek / Ljus att stråla genom er och allt längre och längre ut runt omkring er. Var och en av er kan hjälpa ert grannskap, er stad och ert land att uppnå de förfinade Ljus frekvenserna, som behövs för att skapa en miljö av fred och välstånd.

Ni är mycket kraftfullare varelser än vad ni tror och inser. Koppla av och känn er “Själs Sång” speglas och humma i hela er kropp. Ni ansluter er till Sfärernas Musik och Ljus Symfoni. Älskade, välkomna till vår värld. Kom, låt oss gå vidare tillsammans. Ni är omåttligt älskade.

JAG ÄR ÄrkeÄngel Michael.

Överfört genom Ronna / Andlig Skrivare * Som mottagare av denna artikel, hävdar jag, Ronna Herman Vezane, den universella upphovsrätten i namnet Ärkeängel Mikael. Publicering på webbplatser är tillåten så länge informationen inte ändras, görs utdrag eller läggs till och författaren nämns och min e-postadress och hemsides adress ingår. Den kan publiceras i tidskrifter, tidskrifter eller offentligt tryck med tillstånd från: RonnaStar@earthlink.net

 

You may also like...