Dikt via Per Beronius; Frihetens timme är nära, 14 augusti, 2017

Frihetens timme är nära
Meddelande:
Inget, av det som förevarit
under våra månghundraden liv i en fysisk kropp
kommer vi undan.
I det undermedvetna, det etsat sig fast
i kroppens varje cell, från den minsta till den största.
I dessa de yttersta av dagar
skall allt som sig gömt, till ytan upp
inga genvägar står till buds, och visst gör det ont
tidvis i sinnet närmast outhärdligt ont, när rottrådarna
dras upp ur den djupfrusna arktiska
och antarktiska myllan.
Med naturnödvändighet
måste alla minnen, som i kroppen sig dolt
komma upp till ytan, frigöras, innan vi är mogna
att fortsätta uppå på vibrationsstegen mot allt högre
medvetenhetens nivåer.
Alla minnen, från de ljusaste ljusa, till de mörkaste mörka
måste upp till ytan, ingen mening, att hålla emot
det ökar bara lidandet.
Vad annat, än lakoniskt konstatera
allt har sin illusoriska tid, i den tidlösa evigheten.
*  *  *
Av Per Beronius från det undermedvetna mottaget.
———————————————————————

Du gillar kanske också...