Dikt via Per Beronius; Skyddsänglar, December 19th, 2017

Ämne: Skyddsänglar
Meddelande:
Det kom ett brev, frimärke förutan, till mig från ovan
att skickas vidare, till min mamma Rut, språkvetare
under jordelivet, som befinner sig i den eteriska världen
”på den andra sidan”, sedan jag var nära 1-årsdagen
och därför inte har några medvetna minnen av.
Men, sedan många år tillbaka, med visshet jag vet
det vi kallar död, existerar inte, allt är liv, om än
i olika tonarter, färger, former och vibrationer.
Om än de mörka hattarna, gör vad det kan
för att slå blå dunster i människans ögon, med avsikt
människosläktet på villovägen föra.
Sedan år tillbaka, med absolut visshet jag vet
det är min mamma Rut, och mina båda andra
skyddande Änglar, Angela och Arabella
som i tidens varje ögonblick
visar mig vägen.
Bortom tvivlens alla tvivel jag vet, allt blir helt rätt
så som det av Moder/Fader Gud är menat.
I mitt sinne jag vet, det som här sätts på pränt är sant
erfarenheten mig säger, med stormsteg, är vi på väg
in i en helt ny ljusets värld.
En värld, där inget mörker är, förutom nattens
goda mörker, enbart kärlekens ljus.
Med visshet, detta jag vet
sedan illusionens skynke, en förunderlig dag
framför mina ögon togs bort.
Detta epos, i tacksamhet till min mamma Rut
och mina båda andra skyddsänglar, jag satt på pränt
denna märkesdag den 19:e december 2017.
En dag, när Gud så vill, skall vi
i den fysiska världen återförenas, vad mer att göra
här och just nu, än tacka min mamma Rut
för att hon gav mig livet.
Och mina båda andra Skyddsänglar
som visar mig vägen, sanningens ord
kan en tid hållas undan, men förr eller senare
kommer allt mörker upp till ytan, i dagens ljus
med avsikt att förlösas, och så, kommer det
att bli, inga alternativ står till buds.
*  *  *
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget
__________________________________________
_____________________________________________
Jordbävning vulkanutbrott, inlåsta konserverade energier
befrias, energier under årmiljoner skapade av
svärdshuggs blod och mörka tankar, energier Jordens
Gudinna härbärgerat i sin kropp av omtanke om
människans överlevnad, i denna den yttersta tiden Moder
Jord på oss senfärdiga ej kan vänta mer, har kastat loss
mot himmelska höjder påbörjat sin uppstignings resa
lämnat materiens bojor därhän, inlåsta blockerade energier
befrias, till ljus omvandlas, vulkanen sig öppnat, åt eld och
aska, givit fri lejd.
Denna dikt hämtad från boken
Strandlinjens Magi
Utgiven 2007.
_____________________________________________

Du gillar kanske också...