Dikt via Per Beronius; Paradiset Återfunnet, 3 maj, 2017

Ämne: Paradiset återfunnet
Helheten större, än summan av dess delar
här kommer den klassiska matematiken tillkorta.
I det nuvarande omdaningens tidevarv
den Nya Tidens evolution och revolution.
Avgörande att minnas
oegennyttigt samarbete ett ovillkorligt villkor
för att lyckas i ambitionen.
Från dag till annan, bidra till en allt bättre värld
här har egennyttan ingen plats, egot placerat
på teaterns åskådarbänk.
I detta uppvaknandets tidevarv
denna vetskap likt en kärlekens präriebrand
över hela Jorden sig oemotståndligt sprider.
Inget hinder, av vilket slag det än var må för stort
Samarbete en kärlekens omistliga del.
Från dag till annan denna insikt
av en ständigt ökande skara anammas.
En ny vetskap ur intuitionen sprungen
du är jag, jag är du, vi är alla en och densamma
Separation, åtskillnad, en illusion.
Inom kort skall Paradiset på Jorden vara återfunnet
Människan hunnit sin egots skugga ifatt.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
————————————————————————

You may also like...