Dikt via Per Beronius; Slutstriden, 12 mars, 2018

Ämne: Slutstriden
Meddelande:
Efter evigheter
av det, människan kallar tid.
Efter evigheters evigheter
där satan själv hållit i taktpinnen
har något monumentalt nytt sig uppdagat.
Och de,t är då inte lite
kan inte kallas något mindre
än historiskt.
En, till sin yttersta gräns
prövad mänsklighet, har rest sig
i sin fulla längd, unisont, som en, sagt ifrån.
Nu tar vi inte det minsta fragment
av satans-verserna emot.
De har en gång och för alla
gjort sitt, är för evigt, från Jorden portade
får söka nya jaktmarker, för att aldrig mer
komma till Moder Gaia åter, så det är
och inget mer med det.
Mörkrets hantlangare
fastnat i en återvändsgränd
har inget, absolut inget, något det minsta
att ljuset sätta emot.
I dessa historiska dagar
börjar allt om på nytt, denna gång
från en bergets högsta topp, och det
är då inte en dag för tidigt.
Mänskligheten
som en och densamma
rest sig i sin fulla längd.
Satan, i egen hög person
gravt underskattat mänsklighetens
mod och tålamod.
Massmedia
den fraktion, som fortfarande
av kabalen låter sig styras.
Har inom kort
en gång och för alla gjort sitt
för att aldrig mer komma åter.
*  *  *
Detta epos, från det där ovan kommet
av Per Beronius satt på pränt.
_______________________________
__________________________________________________
När Jorden, vid övergången till en ny tidsålder pånyttföds byter
skepnad, omvandlas, blir mer ljus, när det gamla rivs ner, och
det nya byggs upp, måste även du i denna utveckling följa med
ty du är en del av Jorden, att omvandlas att i mänsklig skepnad
födas på nytt, det är ej en smärtfri process, liksom det ej var en
smärtfri process, att till Jorden födas, men du kan ej, din egen
utveckling hindra, ty när Jorden, vid övergången, till en ny
tidsålder pånyttföds, byter skepnad, omvandlas, blir mera ljus
måste även du i denna process följa med, ty du är en del
av Jorden.
Denna text hämtad ur boken
Spårljus Del 1 Jorden
utgiven 2003
__________________________________________________

Du gillar kanske också...