Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 mars, 2018

Arkturiska Rådet

via Daniel Scranton

11 mars, 2018

”Förutsägelser gällande en större Sol-relaterad Händelse”

 

Hälsningar, vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få ha kontakt med er alla.

Nu är den perfekta tiden inne för er alla att förnimma ett skifte i mänsklighetens kollektiva medvetande och ifall ni redan har upptäckt skiftet i ert kollektiva medvetande, så beror det på de uttryck som olika varelser har gjort gällande en nära förestående händelse. Det har funnits många som har diskuterat möjligheten för en större sol-relaterad händelse, eller flera medelstora sol-relaterade händelser, vilka skulle kunna ha en kraftfull inverkan på planeten och alla som bor på henne.

Detta är vad förutsägelserna är menade att göra. De är ägnade att reta upp er, få er upphetsade, få er att känna efter för detta skifte, för allt som ska hända på ett fysiskt plan måste först ske på ett energimässigt plan. Så förutsägelsen kan sporra till energiskiftet inom tillräckligt många av er, för att kunna ha en inverkan på det kollektiva mänskliga medvetandet och sedan kan detta energiskifte driva fram vissa fysiska förändringar.

Nåväl, ni kommer fortfarande att för er själva avgöra vilket detta större skifte ska bli på det fysiska planet, men ifall ni inte gillar tanken på större sol-relaterade händelser som kommer att förorsaka kaos i er värld, så behöver ni inte välja den specifika tidslinjen. Ni kommer alltid att ha ett val. Vi är förväntansfulla för att få se vad ni ska välja, men detta vet vi inte med säkerhet. Alla som talar om för oss att de med säkerhet känner till vad ni kommer att välja är inte medvetna om hur kraftfulla ni är i egenskap av medvetna skapar-varelser. Antingen det, eller så försöker de reta upp er.

Men vi bjuder in er till att ta en titt inombords efter det skifte som äger rum inom er, när ni känner att ni närmar er upplevelsen av en femte-dimensionell Jord och lägg sedan också märke till vad som pågår i era personliga liv, för det förekommer ständigt möjligheter till att ni kan skifta inom er. Det kommer alltid att finnas möjligheter för tillväxt, utvidgande, samt för nya vägar genom vilka ni kan låta er energi strömma och att bli alltmer av vilka ni är.

Detta är det skifte som vi kan förnimma.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss att få förena oss med er.”

 

  

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...