Dikt via Per Beronius, Spiritualitet, espri, humor, 30 september, 2018

Ämne: Spiritualitet, espri, humor.
Meddelande:
I dessa, det nuvarande årets dagar, anno 2018
har något oförväntat, tagit plats på scenen
terra firma, den fasta marken.
Och vad är väl detta, om inte humorn, med sina följeslagare
systrar och bröder, de som ser allt, vad än det må vara
från den ljusa sidan.
I dessa, de Gudomliga, av nåden fyllda dagar
lyser Hoppets Stjärna åter, med full kraft över Jorden
vår älskade och vördade Moder Gaia, hon
som så generöst, föder allt liv på Jorden.
Ovan, eller nedan, i den inre Jorden, Agartha
av vilka slag, de än må vara.
De prövningar, som dragits i långbänk
sedan urminnes tider, har för evigt gjort sitt
haft sin väl utmätta illusoriska tid, för att aldrig mer
till Jorden komma åter.
Av mörkrets krafter, har vi Jordens bebyggare
en myckenhet lärt, men nu räcker det, det är nog.
Ljuset, med sina humorns änglalika, vitklädda systrar och bröder
har med bestämda steg, klivit in på estraden.
Svärdsklingornas ljud tystnat
striden, är en gång och för alla över, sjung och var glad
den nya välsignade tiden, till Jorden, Moder Gaia, är kommen.
Humorn, har mörkrets krafter, inget det minsta att sätta emot
med i sammanhanget, en påminnelse om orden
det oförväntade, det enda vi kan förvänta.
Humorn, för evigt, till Jorden vänt åter
hur kunde väl mörkret, ha något det minsta
att humorn sätta emot.
*  *  *

Du gillar kanske också...