Dikt via Per Beronius; Tankefrihet, omstart, Indigobarnen, 13 juli, 2017

Tankefrihet, omstart, Indigobarnen
En ny tid, i en ny värld, ett nytt tänkesätt
där fördomarna, den ena efter den andra, får ge vika.
Vissa lagar och förordningar
inte till för människosläktets bästa, i ett korrupt system.
Genom list och försåt, av mörkrets hantlangare instiftade
för egen vinnings skull.
Under tusenden och åter tusenden år
har mänskligheten, av rädsla för repressalier
funnit sig i denna sataniska oordning.
Men nu är det slut på detta jippo
en uppvaknande mänsklighet, dimmornas vals
genomskådar, blivit varse, hur mörkerkrafterna
tagit herraväldet på Jorden.
Finner sig inte längre, i ett satans påfund
reser sig som en, i sin fulla längd.
vägrar att låta sig hunsas.
I dessa nådens dagar
en ny generation går före, för att visa vägen.
Högt utvecklade själar, indigobarnen
som för 20 till 30 år sedan föddes till Jorden
i det nyfödda barnets skepnad.
För att, där vi befinner oss just nu
detta nådens år 2017 och framöver.
Hjälpa till att rensa upp i träsket
loven Herren, loven Moder/Fader Gud.
Halleluja, Halleluja, befrielsen från förtrycket
till Jorden kommen.
Mörkrets byråkrater gjort sitt
den nya tiden, den som varit, inte det minsta lik.
Vad är väl detta
om inte en evolutionens revolution
i dessa dagar, och detta, inte en dag för tidigt.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
———————————————————————-

Du gillar kanske också...