Rådet via Ron Head, 9 juli, 2017

Rådet

via Ron Head

9 juli, 2017

Alla Svar finns där de hela tiden har funnits.

 

När vi senast talade med er, så talade vi om er makt. Vi fortsätter.

Det har blivit sagt att mänsklighetens största rädsla är att den kommer att finna sin egen makt. Vi håller med denna bedömning. Och låt oss förklara varför. Varför skulle ni frukta er egen makt? Det finns flera anledningar till det. Vi ska diskutera några av dem.

En av de främsta anledningarna är att ifall varenda människa i sanning tillät kännedomen om sitt kraftfulla själv komma upp till ytan, så skulle man omedelbart behöva ta ansvar för det som man har skapat, och det skulle inte förekomma några problem för en att få syn på den stora oreda man lever inom. Men om man är maktlös, kan man inte förändra något, inte heller kan man anses vara ansvarig, åtminstone inte i hjärnan.

Så man tar beslutet att undvika frågan genom att skylla på ’de andra’. ’De’ lät detta ske. ’De’ gjorde det. Och vad kan jag göra, när allt kommer omkring? Detta överlämnar hela makten till ’dem’. Och vi talar om för er, att detta gör ’dem’ till falska gudar. OCH det håller en skyddad från skuld och ansvar.

Nåväl, skuld är en lögn. Den är en lögn. Det finns inga fördelar i att tilldela skulden någonstans inom universum, förutom till dem som skulle kunna få makt över någon annan genom att tilldelas den. Och makt över någon annan är också en lögn. All sann makt härstammar från självet och står enbart över självet.

Nåväl, låt oss anta att man har genomskådat allt detta. Vad annat kan man frukta? Psssst! Rädslan är också en lögn.

Nå, man skulle kunna frukta att en utbredd kännedom angående ens förmågor skulle kunna leda till smärta och lidande. Detta är mycket allmänt förekommande. Många av er hade fastnat i gångna häxjakter och inkvisitioner. Den tiden är över. Det vet ni, men ert undermedvetna kanske inte gör det.

Man skulle kunna frukta att en sådan utbredd kännedom skulle kunna leda ett myller av folk till ens tröskel.

Möjligheterna är nästintill oändliga. Och de alla innebär att ifall man hålls omedveten om sin makt, eller håller den dold, så förblir man på något sätt trygg. Det kan också hindra en från att behöva ställas inför närvaron av den Gudomliga makten, som man har fått lära sig – om än felaktigt – sannolikt kommer att förbanna en till elden i helvetet.

Nåväl, vissa av era komiker och sociala kommentatorer har pekat ut en motsägelse – vi ska försöka vara snälla här – genom att säga att ni har en alltigenom kärleksfull Gud som kommer att bränna er för minsta brott eller misstolkning. Vi ska inte börja argumentera här, men vi skulle vilja be om att mänskligheten bara frågar sig själv exakt vad man väljer att tro på. Ni tillåter inte sådana motstridigheter hos era medmänniskor. Ett av era favorituttryck är: ”Man kan inte både äta upp kakan och ha den kvar!”

Låt oss återgå till diskussionen om personlig makt. Fastän man tolkar det på det mest traditionella sättet, så kan man se att inget kan uppnås som man inte tar ansvar för. Men vårt verkliga syfte är att hjälpa er att förstå att mänskligheten är en varelse, ett medvetande som ni är en del av. Mänskligheten skapar världar. Mänskligheten kan förändra världar. Och att vänta på att någon annan ska komma och förändra saker och ting får inte jobbet gjort. Det är ytterligare ett sätt att lämna bort sin makt.

Skaparen ser världen genom miljarder par ögon. Skaparen skapade miljarder par händer och miljarder par fötter. Och ingen blir förolämpad ifall vi säger att Skaparen, vad ni än önskar kalla denna kraft, bor inom var och en av er. Och var och en av er frågar: ”Men vad kan jag göra?” Svaret, kära människor, är att ni kan göra vadhelst som placeras framför er att göras idag, enligt er bästa förmåga. Ingen förväntar sig något mer än det av er.

Ni har fått allting som behövs. Men ni måste lära er att leva upp till vilka ni är, för svaren finns där de alltid har funnits, inom er. Är detta en nyhet? Naturligtvis inte. Samtliga lärare har gett er detta budskap. Varför skulle det ske om det inte var sant?

Nåväl, vi säger att vi möter er mer än halvvägs, när ni börjar se, höra och acceptera sanningen. Men förvänta er inte att er värld ska ställa sig på huvudet över en natt. Även om den gjorde det, så skulle många fråga varför det tog så lång tid. Så gör det som finns för er att göra, och var medvetna om att ni räcker till. Ni räcker till.

Välsignelser till var och en. Vi fortsätter en annan gång.

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved.

You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...