Dikt via Per Beronius; Tankekraftens oemotståndlighet, 8 juli, 2018

Ämne: Tankekraftens oemotståndlighet
Meddelande:
Osvuret är bäst, men från stund till annan
kommer dessa ord mig tillhanda.
Tanken, den starkaste kraften
i Universums oändliga rymd, hur kunde något
vad än det vara må, skapas, tanken förutan.
Som en följd, av detta resonemang
med tanken i högsätet, ej att förglömma
vi må ständigt, i livets varje stund
påminna oss själva.
Ofrånkomligen, vi blir det vi tänker
hur kunde något, vad än det vara må, skapas
tanken förutan.
När vi tänker kärleksfullt
kommer kärleken oss tillmötes
ingen utomstående, kan detta förhindra.
Här är vi alla och envar, våra egna Mästare
tanken, kan av tvivlaren betraktas som en abstraktion
utan mening.
Den syns inte, hörs inte
därför så lätt att sopa den under mattan
ställa åt sidan, blunda, ignorera, när vi blundar
försvinner trollen.
I detta sammanhang
finns en hel del att fundera över
ansvaret vårt eget, att hålla tanken i styr.
Om detta vi glömmer
då är det hög tid låta sig påminnas.
Det vi sår får vi skörda
orsak och verkan, som tvillingar föds.
*  *  *

Du gillar kanske också...