Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 7 juli, 2018

Kollektivet av Guider

via Caroline Oceana Ryan

7 juli, 2018

 

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

 

Hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada över att idag få den här stunden att få tala med er.

Vi märker att många av er befinner sig i ett tillstånd av viss förvirring, när kraftfull Ljus-data strömmar in från olika håll i denna och andra galaxer och när er Stora Central-Sol fortsätter dela med sig av sin intelligens och sin önskan om att ni ska ta er till en helt ny medvetandenivå.

Den upplevelse som denna nya nivå ger er, är en som handlar om: inga fler krig, inte heller någon anledning till krig.

Det är en upplevelse om frånvaro av kriminalitet, såsom ni har kallat det – ingen mer exploatering eller stöld eller skada för en själv eller för någon annan.

Ingen mer respektlöshet eller något nonchalerande av rättigheterna för djur, människor eller för Jorden – och i själva verket inget behov av att tala om rättigheter, eftersom det i de femte-dimensionella kulturerna inte finns något behov av att försvara eller uttrycka sådant, än mer än vad ni behöver för att försvara eller uttrycka er rätt till att andas.

I den nya verkligheten förekommer inget mer förorenande av Jorden, inklusive inga fler eteriska ingripanden.

Den renhet och klarhet i elementen, vilket ni nu föreställer er, skapas och upprätthålls på ett naturligt och glädjefyllt sätt.

I denna Jord förekommer ingen hungersnöd; inget investerande i tankar gällande förlust eller brist och inget planerande gällande sådant.

I och med att alla inser sitt uppdrag, utan tvivel eller bekymmer om att det inte skulle vara relevant, ”genomförbart” eller tillräckligt för att man skulle kunna livnära sig på det.

För i den Nya Jorden vet ni att ni har kommit hit för att välsigna och upplysa och uppliva Jorden och alla som lever på Henne, och det är nog.

Det förekommer ingen brist på kunskap eller healing och alla former av Kärlek och tröst behövs. Och livsviktigt är att det inte råder någon brist på visdom som kan delas och läras vidare.

I stället finns det som ni i varje stund håller på att höja er till, på underbara och häpnadsväckande sätt, en ny form av självuttryck för var och en av er, era samhällen och er planet, som varje dag stiger till nya höjder av kosmiskt uppvaknande – insikten om att ni är Galaktiska medborgare, i och med att ni intar er plats i Galaktiska råd och församlingar, samt åter en gång inser att samtliga i detta Universum är Ett.

Nåväl, ni har vid det här laget lagt märke till att detta inte kan äga rum lika snabbt som ni skulle kunna önska er.

Vi har ett antal gånger berättat om hur era kroppar och sinnen inte skulle klara sig under det enorma trycket av en ”snabb” Uppstigning till de femte-dimensionella vibrationerna.

Många som kommunicerar med högre-dimensionella varelser, eller som färdas inter-dimensionellt, och/eller fysiskt genom detta Universum, har fått se sina fysiska, mentala, emotionella och eteriska kroppar genomgå oerhörda förändringar, stresspåverkningar och förnyelser som tidvis både har belastat och skrämt dem med sin intensitet.

Man har varit tvungen att förändra sin diet, sina tider för vila, sin emotionella resonans och sina dagliga tankemönster för att härbärgera dessa nya upplevelser, vilka ytterst har ”dragit nya ledningar” i ens mänskliga kropp och essens.

Fastän ni inte räknar er själva bland dem som ”befinner sig på ett specialuppdrag” som kräver specifika förmågor, förbindelser, och roller, så försäkrar vi er om att ni med all säkerhet befinner er på ett dylikt uppdrag!

Detta är varför den tredje dimensionens täthet, toxicitet och ”föroreningar” nu lämnar era kroppar, sinnen och själar, på sådana sätt som vissa dagar verkar skaka loss grundvalarna i livet, såsom ni känner det.

Kan detta bli en påfrestande, vissa dagar till och med en skrämmande uppgift? Med all säkerhet så kan det vara så.

Ändå, när ni ropar till oss alla inom de högre sfärerna att ni behöver och kräver införandet av NESARA-lagen, så kräver ni kanhända i samma ögonblick av er själva att ni tar er in till och förankrar femte-dimensionella frekvenser till både er planet och era egna liv.

När ni kallar på hjälp för att få till ett Fullständigt Avslöjande gällande närvaron av både inkräktarna och de Galaktiska familjemedlemmarna, så kräver ni detsamma av er själva.

Och när ni kallar på och kommenderar fram Överflöd, Fred, Inter-kulturell förståelse samt respekt för alla människor – javisst, ni kräver exakt samma femte-dimensionella verklighet av er själva.

För ni som kallar in det som mest naturligt hör till en Ny Jord, så kräver ni av er själva, i egenskap av Ljusbärare, exakt dessa frekvenser som är inbäddade i era egna varelser vilka ni kallar fram till er yttre verklighet.

Här talar vi inte om det tredje-dimensionella livet som blir indraget till en något högre frekvens.

Vi talar inte om att saker och ting ”utåt sett” förbättras, så att ni kan känna er lite bättre till mods gällande livet och oroa er lite mindre för er själva och andra, medan saker och ting i verkligheten, under ytan, fortgår såsom de har varit i tusentals år.

Detta är hur de som är av den gamla regimen skulle gilla att ni tänker.

De har sänt ett koncentrerat antal budskap, samt budbärare som bär falsk information till er i talrika former, för att övertyga er om att ”allt kommer att bli bra” när väl det här programmet ger utdelning, eller det där eventet äger rum, eller detta offentliggörande görs.

Vi försäkrar er, kära ni – kraftfulla Ljusvarelser i mänsklig form vilka ni är – om att ni kom hit för något mycket större än enbart yttre förändringar!

Ni kom till och med för mer än att komma ihåg er ursprungliga kropp och er historia på en själsnivå, hur storslagen och underbar den resan vara månde.

Ni kom hit för att lägga grunden för den Nya Jorden som på ett underbart sätt ger uttryck för frekvenserna i de Högre Sfärerna, med essensen och uttrycket för Gudomlig Rättvisa, Kunskap, Sanning, Frid, Skönhet, Glädje – allt det som ni undermedvetet förknippar med ert Hem – och som ligger i självaste luften som ni andas.

Ni kom inte hit för att på nytt arbeta för att uppfylla allt som de tidigare generationerna skulle kunna föreställa sig för sig själva, vilket helt enkelt var ett nytt ekonomiskt eller politiskt system, hårt intjänat och ovisst framfött under en korrupt överhängande struktur som vände och krängde varenda idé, vartenda uppror, för att uppfylla sina egna syften.

Ni som befinner er på Jorden har vid det här laget höjt er långt ovanför detta.

Därför, när ni nu blickar ut över världen – och vi uppmuntrar er till att ta in mycket mer skönhet än fulhet, till och med när ni eftersöker ny information gällande det som ska komma – så ser ni resultatet på denna bestämning, inte för att etablera en ny tanke, utan en helt ny frekvens eller vibration för planeten i allmänhet.

Detta når bortom det som ni har fått höra innebär ”förändring”.

Det omfattar det slags Transformation och Transfiguration som tidigare generationer förknippade med en ny religion eller ett politiskt system, men vi försäkrar er ändå om att det är mycket större än något av detta och det kan inte ramla i någon fallgrop som var känd i det förflutna.

Hur kan det komma sig? … kanske ni frågar er.

Det beror på att självaste Universum numera är flytande, i denna nya tid av Frid och Välstånd, i den era som är känd som Sat Yuga – en tid av Upplysning, inte kämpande.

Och därför, kära ni – är ni redo att släppa taget om er identitet som en pådyvlad, kämpande, diskriminerad martyr?

Är ni redo och villiga att se er själva som bemäktigade, som Ljus-fyllda, som sådana som dagligen sam-Skapar en existens av glädje, uppfyllelse, Överflöd – ett liv i egenskap av Kärleken som framträder i en mänsklig kropp?

För det är hur vi ser er och javisst, i allt högre grad när vi med ett storslaget firande noterar att det är hur ni kommer att se på er själva.

Det var detta ni kom hit för.

Namaste, kära ni! Vi är med er, ständigt.

 

 

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

 

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...