Dikt via Per Beronius: Tidlöshet, nuet, evigheten, 24 februari, 2017

Ämne: Tidlösheten, nuet, evigheten

”Blott en dag, ett ögonblick i sänder”
några ord från det förgångna, ord som visste vad de gjorde
bortkastad tid, inför morgondagen detaljplanera.

I fortsättningen, när vi lämnat 3D-världens begränsningar
skall vi bli varse, det fungerar inte längre, och varför det
frågan inom sig bär sitt eget svar.

Vad mer att göra, än lyssna till de inledande orden i detta opus
”blott en dag ett ögonblick i sänder”, ett utsnitt ur en älskad psalm.

Tiden, den illusoriska, icke-tiden, nuet, evigheten vår enda egendom
så må vi oss från dag till annan påminna, den illusoriska tiden
på avvägen oss leder.

Hur, medvetet ändra på denna tingens ordning, eller oordning
svaret på denna fråga vi må finna, när inåt vi oss vänder
in i den tidlösa tiden, evighetens här och nu

Där vi får veta vad Skaparen menade med orden
”Blott en dag, ett ögonblick i sänder”, livet så föredömligt vist ordnat.

Hur finna vägen till den punkt, där evigheten har sin boning
här några förtydligande ord från det förgångna, sök
och ni skall finna, låt tusen blommor blomma.

Som en påminnelsens allvarliga avrundning, ge inte
mörkerkrafterna den minsta uppmärksamhet, det motverkar sitt syfte
och de skall försvinna, likt skuggan i morgonstunden
när Solen i gryningstimmen vid horisonten
vänder åter.

*  *  *
Från det eteriska där ovan mottaget av Per Beronius
——————————————————————————–

Du gillar kanske också...