Dikt via Per Beronius; Tid, rum, evighet, tidlöshet, 16 februari, 2018

 
Ämne: Tid, rum, evighet, tidlöshet
Meddelande:
Det finns ett talesätt
som med envishetens monotoni
upprepats mången gång.
”det oförväntade
det enda, vi kan förvänta”
och varför det.
Här kommer det illusoriska tidsbegreppet
in i spelet, det människan kallar tid
är blott och bart ett illusionens
ingenting, existerar inte.
Allt i Universums oändliga rum
är ett evigt, tidlöshetens nu.
Hur kunde vi något förvänta
i en tidlöshetens oändliga rymd.
Det människan kallar tid, är ett
evigheten, tidlösheten, något helt
annorlunda annat.
Och aldrig mötas de två
äpplen är ett, päron något helt
annorlunda annat.
”Logiken
läran om det riktiga tänkandet”
kommer vi inte undan, hur än
vi oss vrider och vänder.
Denna dikt, från det där ovan kommet
av Per Beronius satt på pränt.
_______________________________
__________________________________________________
Till den punkt, i nuet, det eviga, där vi oss befinner, vi Jordens
barn, kommer ni från framtiden att om det förflutna oss påminna
det förflutna vi kan hela framtiden vi kan förändra, tankar för oss
jordbundna så udda, så främmande, vi som bestämt oss att leva
i tiden den linjära fiktiva, från det förflutna och framtiden kommer
ni att oss påminna, oräkneliga de rum, av skilda kvalite´er som i
vår Herres hage existerar.
Denna dikt hämtad ur boken
Röster från Andromeda
Utgiven 2006
__________________________________________________

Du gillar kanske också...