Dikt via Per Beronius; Tro eller vetande, 8 juli, 201

Tro eller vetande
Att tro är att tro, vetande
minst ett pinnhål högre, på den stege
som till Himmelriket leder.
Hur vet vi, att vi vet
det finns en Moder/Fader Gud som vill
alla sina barn blott väl.
Förr eller senare, kommer vi till den punkt
där det tredje ögat öppnats.
Tvivlet lämnats åt sitt icke existensens öde
vi bara vet, och inget mer med det.
Det finns en Moder/Fader Gud som vill
alla sina barn blott väl.
Vet, att i Hjärtat finns en boning
där vi kan lyssna till Guds ord.
Hur vet vi, att så det är
än en gång är svaret givet, tro är ett, vetande
något väsensskilt annorlunda annat.
Då vet vi, på Jorden funnes vi ej till
Moder/Fader Gud förutan, ingen grönska
i en torrlagd öken.
I sammanhanget, en påminnelse
meningslöst, att utåt söka, där står platt intet
att finna.
Den kärlek, skönhet, och sanning
som oss omger, i livets varje ögonblick
av Moder/Fader Gud oss given.
När den insikten, oss alla och envar
på Jorden rund blivit en odiskutabel självklarhet.
Då är det dags, de verbala, mentala
och fysiska stridsyxorna, kasta på sophögen
det är där, de hör hemma.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
———————————————————————–

Du gillar kanske också...