Dikt via Per Beronius: Utmaningarnas planet, 5 mars, 2017

Ämne: Utmaningarnas planet
Jordelivets existens, en tuffhetens berg och dalbana
mellan de högsta höjder, och de djupaste bråddjupens dalar.
Denna utmaning, den tuffaste av de tuffa
människan kan ägna sig åt, att liknas vid ett stålbad
av högsta kaliber, mod och tålamod absoluta villkor
för att denna utmaning ta sig an.
En fråga, i sammanhanget att ställa
varför väljer människan av vilja fri denna utmaning
den svåraste av de svåra, svaret inristat i sten
evolutionen har sin egen unika agenda.
Ju högre upp vi kommer, desto längre ögat når
människan, en nyfiken själ, som vill se, vad som bortom
det bortom sig döljer, likt det lilla  barnet, som dissekerar
allt som kommer i vägen, betraktar livet
som ett spännande äventyr.
Fungerar likt en synkronmotor
ju större motstånd, desto större motkraft, en styrka
och en svaghet, i en salighetens kombination.
Människan visste vad hon gjorde, vid valet
att själsligen utvecklas, danas, genom denna
livets spännande äventyrsresa på planeten Jorden
med sina höjder, dalar, fallgropar, och allt annat
som hör existensens utmaningar till.
Det var inte för inte, som Mästaren myntade orden
bliv som det lilla barnet, det hör Himmelriket till.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
——————————————————————–

You may also like...