Dikt via Per Beronius; Förändringens stormvind, 26 november, 2018

Ämne: Förändringens stormvind
Meddelande:
Vad återstår att göra, när inget längre
i denna turbulensens tidevarv är så, som
det sedan urminnes tider har varit.
Man känner sig själv, inte längre igen
ingen dag, någon annan i det förflutna, det minsta lik.
Så det må vara, men vi må minnas
vi föddes inte till Jorden, för att gårdagen repetera
det som varit, har med råge och mer därtill, gjort sitt.
Livet en Gudagiven gåva, där ingen dag, är menad
att vara någon annan det minsta lik.
Liv är förändring
repetition hör inte livet till, det som varit
har en gång och för alla gjort sitt.
Förändring, hör det verkliga livet till
förändringens vindar väljer sitt, med den
Gudomligt fria viljan given.
Mångfald, en ovillkorlig nödvändighet
för livets fortbestånd.
Repetitionen, kan kännas trygg
men för inte livet ett tuppfjät vidare, stilleståndets vindar
har en gång och för alltid gjort sitt.
I dessa, de nuvarande nådens dagar
går vi in i den nya Tusenårsrikets värld, som i evigheter
med gränslöst tålamod väntat, på den uppvaknade människans
återkomst till Jorden, och detta då inte
en dag för tidigt.
*  *  *

Du gillar kanske också...