Dikt via Per Beronius; Verkliga verkligheten till Moder Gaia åter, 18 januari, 2018

Ämne: Verkliga verkligheten till Moder Gaia åter
Meddelande:
Illusionens dimmor akterseglade
Du kom till Jorden, av ett förutbestämt skäl
kom, såg och segrade.
Människan en tålmodig själ
som med visshet vet, livet på Jorden ej enkelt
det fordrar mod och tålamod.
På Jorden vandra
med ryggsäcken av stenar fylld
avsedda att användas.
För att en helt ny värld bygga upp
en värld, som i förgången tid
ej satt sin fot på Jorden.
Men här och nu
i dessa välsignade dagar
är den kritiska punkten passerad.
Människan sina läxor lärt
läxor, som tagit evigheter att lära
men i dessa dagar fått av det
som varit, mer än nog.
Börjar om på nytt
i den 5-dimensionella världen
eller högre.
Det finns en mångfaldens trappsteg
att uppåt vandra, innan vi möter
Himmelrikets golv.
Den verkliga verkligheten
av kärleken, skönheten
och sanningen fylld.
Skaparen visste, vad Hon/Han gjorde
när människan till sin avbild skapade.
Den verkliga verkligheten
detta mirakulösa märkesår 2018
till Jorden kommen.
Där allt börjar om på nytt
om än från en obeskrivligt högre
utsiktspunkt, året 2018
Talet 18
med sin speciella innebörd:
“Konflikt mellan ande och materia”
Ref. Linda Goodmans Livsguide
Nya Tidens Tecken, sid 203,
utgiven 1989
ISBN 91 500 0486 7
*  *  *
Denna text från ovan av Per Beronius mottaget
_______________________________________
__________________________________________________
Liv är omvandling, utveckling ständig förändring, i den täta
materia, vi valt att leva en tid, för att utvecklas, i denna materia
friktionen är hög, denna utveckling kan därför stundtals kännas
tung och svår, men kom ihåg, vi är en del av helheten och kan
därför, ej stå bredvid och blott se på, när allt omkring oss
förändras, i denna process vi måste följa med så som en bubbla
på vattenytan följer med floden på väg mot havet, du som denna
vandring i den täta materien Jorden valt ge därför ej tappt minns
det löfte du dig själv en gång gav att en viss väg vandra fortsätt
ständigt vad du än möter, envist, och med mod, mot det mål du
själv satt upp, med beslutsamhet du kommer en dag likt en fjäril
som lämnat sin kokong flyga iväg på färgrika glänsande lätta
vingar i lufthavet dansande en glädjedans.
Denna dikt hämtad från boken
Spårljus Del 2 Människan
Utgiven 2004
__________________________________________________

You may also like...