El Morya via Natalie Glasson, 13 april 2018

El Morya via Natalie Glasson, 13 april 2018

 

Vikten av Kristaller på Jorden av Mästaren El Morya

13 april 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 13 april 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa https://www.omna.org/

Det är Skaparens gudomliga vilja och kraft som jag kanaliserar genom min varelse till dig från källan till Allt Som Är. Jag är väktare för dessa heliga Skaparegenskaper och vill utveckla din egen erfarenhet av Skaparens gudomliga vilja och kraft. Det här är inte något att frukta, det är faktiskt själva sanningen av din natur och essens. Jag, mästare El Morya, vill återvända till din sanning och gudomliga oskuld, så att du kan uppleva uppfyllelse på alla nivåer av ditt varande.

Skaparens gudomliga vilja och kraft pulserar genom alla väsen på Jorden och de inre planen, särskilt genom det Kristallina Kungariket. Kristaller på Jorden är fysiska manifestationer och uttryck av de inre planens Kristallina Rike. På samma sätt som du är en gudomlig ande inkarnerad i en fysisk kropp, är kristaller uttrycksmedel för det Kristallina Riket. Kristi Kungarikes medvetenhet och syfte är att leverera Skaparens Gudomliga vilja och kraft, detta manifesteras i förstoringsegenskaper, rening, rensning, aktivering, helande, tydlig syn och fokus, anpassning till Skaparen och allmänt stödjande av alla aspekter av uppstigning på jorden. Den Kristallina Medvetenheten väcker den Gudomliga viljan inom din varelse och öppnar därför din varelse för att ta emot Skaparens Gudomliga vägledning. Som uppmuntrar dig att få Skaparens fulla stöd på alla områden i ditt liv och att uppleva det Gudomliga flödet, där allt utvecklas med skönhet. Det Kristallina Riket tämjer Skaparens kraft och presenterar den för alla som ansluter sig till dess väsen. De håller Skaparens renhet och salighet, oskulden som ligger i Skaparens kärna och påminner dem som de förbinder sig med att detsamma existerar inom deras varelse.

På många sätt är det Kristallina Kungariket besläktat med Änglarnas Kungarike eller Enhörningarnas Kungarike. De är uttryck för Skaparen och varelser av tjänst. De är faktiskt inte närvarande för att lära sig och växa. Även om alla aspekter av Skaparen är inriktade på expansion, så är deras syfte att tjäna andra i åtanke på Skaparen. De håller också utrymme för alla själar som vill komma ihåg och återansluta till Skaparen och att göra det i en säker och helig miljö.

Fysisk Manifestation

Fysiska kristaller på jorden manifesterar sig på olika unika sätt och former. Det Kristallina Kungarikets expansiva och kraftfulla medvetenhet filtreras i de fysiska kristallerna, varvid varje kristall uttrycker en särskild kvalitet och medvetenhet hos Skaparen. Detta innebär att du kan få tillgång till vissa aspekter av det Kristallina Kungariket och Medvetande genom vissa kristaller. Detta liknar mänskligheten som var och en uttrycker de olika aspekterna av Skaparen genom sina fysiska varelser. Varje kristall spelar en särskild roll på Jorden medan den är en del av det hela medvetandet som är det Kristallina Riket.

När du ansluter till, håller eller befinner dig i en kristalls omgivning, har du möjlighet att absorbera de egenskaper kristallen uttrycker för att aktivera desamma inom din egen varelse. Med ett tydligt och rent fokus har du möjlighet att få tillgång till den Kristallina Medvetenheten, ladda ned dess visdom, kunskap och upplysning till ditt väsen för att inspirera din andliga utveckling på Jorden. Det finns ytterligare en möjlighet att ansluta direkt till kärnan i det Kristallina Kungariket för att uppleva de rena energierna, visdomen och ljuset som det Kristallina Riket mottar direkt från Skaparen. Med en särskild begäran kan du få tillgång till den Kristallina Medvetenhetens helande förmågor och energier som laddas ner och tar emot dessa heliga energier i din varelse. Det finns många kommunikationsnivåer som kan uppnås med kristallerna.

Med en förfrågan eller avsikt kan du bjuda in kristallerna för att förstärka positiva kärleksegenskaper inom din varelse, stimulera dina skapelser och manifestationer, läka och rensa din negativitet, omprogrammera ditt väsen på cellnivå, fungera som ett ankare för Skaparens ljus och kärlek, jorda din varelse, lindra fysiska symptom och så mycket mer. Kristaller är Skaparens uttryck som kan användas som verktyg för att hjälpa din uppstigning på det sätt du väljer.

Kristaller och Jorden

Kristallens fysiska kropp är född från Jorden, det är en skapelse av det Kristallina Kungarikets och Moder Jords gudomliga medvetande. Det Kristallina Kungariket i manifestation på Jorden har ett kontrakt och syfte med Moder Jord. Inte bara håller det rollen att hjälpa mänskligheten i sin andliga utveckling, det har också en roll att stabilisera Jordens energier. Kristallerna bibehåller energivibrationen hos Moder Jord så att harmoni kan upplevas när Moder Jord och att allt rör sig genom uppstigningsskifte och konstant utveckling. Även när kristaller avlägsnas från sin plats i jorden fungerar de fortfarande som stabilisatorer för jordens energi. Eftersom själar utvecklas i olika hastigheter, skapar och manifesterar olika intentioner och fortfarande investerar i illusion, kan detta orsaka brist på jämvikt och till och med en känsla av kaos. Kristallerna arbetar för att upprätthålla en balans och ge medvetenhet till de uppvaknande om områden som kräver helande. I sanning skapar kristallerna jämvikt till dess att mänskligheten kan skapa jämvikt, harmoni och balans för sig själva på Jorden.

När du är i meditation och ansluter till en kristall har du möjlighet att begära att få tillgång till, uppleva och belysa den högsta energin av jämvikt som skapats av Jordens Kristallina medvetenhet. Genom att göra så upplever du och belyser möjligheten att väcka samma energi av jämvikt och balans i ditt väsen. Detta kommer att skapa den aktivering inom ditt energiväsen som behöver utgå från varje själ på Jorden för att skapa och upprätthålla balans för alla på Jorden. Du kan till och med få vägledning eller inspiration för hur du ska uppnå din inre balans och jämvikt i Jordenergin, när alla själar rör sig genom uppstigningen. Under denna process kan du vilja bjuda in kristallen för att visa dig hur mänskligheten kan arbeta tillsammans för att skapa harmoni inom och i Jordens verklighet och hur det skulle se ut.

Det finns några kristaller som fokuserar på att rensa och rena jordens energier för att frigöra illusionen och stärka närvaron av sanningen. Dessa kristaller kan framkallas i energetisk form för att tvätta bort illusioner som du kanske håller fast vid och ge sanningen kraft som redan är aktiverad och närvarande inom din varelse.

Väktare av Jordens Uråldriga Kunskap

Medan alla kristaller har förmågan att behålla kunskap och visdom över många civilisationer, är det bara några kristaller som har rollen att skydda och säkra den gamla heliga kunskapen om Jorden. Dessa kristaller skyddar visdom som hur Jorden skapades, Jordens uppdrag och syfte, Jordens roll i Skaparens Universum, syftet med alla väsen på Jorden, Jordens skapelses lagar och Jordens uppstigningsprocess. Svaret på några frågor som du kan ställa om Jorden, Moder Jord och allt som finns på jorden kan hittas inom dessa kristaller. Kristallerna håller denna kunskap för att säkerställa integriteten och sanningen om Jorden när hon utvecklas samtidigt som den väntar på att återuppliva samma visdom inom allt på Jorden med gudomlig timing.

Kristallerna och Moder Jord bjuder in dig i meditation eller tyst tid för att kalla fram den mest lämpliga Väktaren av Jordens Kunskapskristall att ansluta till din varelse och låta dig ta emot och uppleva den energi och visdom kristallen håller. Du kan vilja göra en begäran att kristallen ger och aktiverar inom dig samma visdom som den har. Den mest lämpliga kristallen kommer till dig i energetisk form och ger dig den visdom som kommer att stödja din andliga utveckling och dina expanderande uppfattningar om sanningen. Du har en gudomlig rätt att aktivera denna forna kunskap inom ditt väsen, kristallerna skyddar bara energin tills att mänskligheten är redo att förstå och acceptera sanningen.

I Skaparens gudomliga vilja, kraft och kärlek,

Mästare El Morya

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...