El Morya via Linda Dillon, 16 februari, 2019

El Morya

Via Linda Dillon

16 februari, 2019

El Morya uppmanar oss att ta oss en titt på vad det innebär att bli en Nova Being, en Ny Varelse, genom att släppa taget om beroendet av att ha kontroll, samt att ha tillit till den kärlek som vi är.

Söndagens Konferens-samtal den 15 februari, 2019

Hälsningar, JAG ÄR El Morya, El Morya Khan, Mahatma, broder och vän. Och javisst, jag gläder mig åt att få stiga fram och omfamna er såsom uppstigande och uppstigna, som blivande och blivna änglar av ljus och människor av kärlek. Vi har mycket länge fått vänta på detta skifte, på denna uppstigning, på detta avfärdande av allt gammalt och att få omfamna det ursprungliga. Ni kanske tänker på det som någonting nytt, men det spelar ingen roll.

Vad som är av betydelse, vad som är väsentligt, mina älskade vänner, änglar av varje stråle och varje ljus och varje ljud, poängen är att ni omfamnar just detta, min passion, mitt syfte, min vilja, som är viljan att göra gott. Och det är en lika grundläggande regel om att verka, ett tillstånd av varande, och det spelar ingen roll om ni så är ett köksbiträde, en portvakt i gymmet, en nations överhuvud, en affärsman, en geolog, en doktor, en läkare.

Den Nya Jorden och det mest väsentliga utifrån mitt perspektiv, av vad det innebär att vara en Ny Varelse (Nova Being), är att ni har skiftat från viljan att dominera, från viljan att kontrollera, till viljan att göra gott i vartenda andetag, med varje ord, med varje gärning, i varje omgivning, med varje sak ni gör, inklusive, samt börjandes och slutandes med ert älskade själv.

Detta beroende, detta beroende som har grundat sig på falskhet, illusion och den gamla tredje dimensionen, detta beroende och denna kontroll kommer nu till ett slut. För detta har varit inte bara en illusion, utan en abnormitet och jag skulle till och med kunna säga, en styggelse.

Så ofta har denna individuella och kollektiva mänskliga längtan efter att ha kontroll, att kontrollera handlingarna, humören, andras hjärtan och också att kontrollera er själva. Det är ett brutalt och ovänligt sätt att tänka om er själva, i synnerhet vid denna vägkorsning, när ni välkomnar in, kallar hem tillbaka, integrerar den underbara mosaiken om vilka ni är.

Kan ni föreställa er hur det är att bjuda hem en aspekt, att låtsas att ni sträcker ut era armar, och sedan säger: ”Kom in, för jag ska kontrollera dig, jag ska piska dig i form och tala om för dig vad du ska göra och hur du ska tänka och hur du ska uppföra dig”? Det är grymt och det är med all säkerhet inte av kärlek.

Det stämmer när ni samverkar med andra, om det så handlar om mannen på gatan eller Englands Drottning, och jadå, jag använder specifikt detta exempel och ni säger: ”Jag vill kontrollera våra omständigheter; jag vill kontrollera ert beteende, jag vill kontrollera resultaten för jag har ingen tillit” … det här är vad det handlar om.

Ja, det är säkerligen en fråga om själv-värde och själv-kärlek men i grund och botten är det en brist på tillit. Ni litar inte på er själv, ni litar inte på någon annan, ni litar inte på Universum och Modern och hennes underbara Plan, så ni försöker kontrollera andra och resultaten, beteendena och omständigheterna. Var ligger tilliten i detta, och var ligger tilliten till Modern, Fadern, den Enda, och ert otroliga gudomliga själv, ert uppstigna själv?

Så här är jag, inte som någon avlägsen Mästare, Jag finns här i egenskap av en godvillig lärare för att hjälpa er i denna rörelse från dominans till viljan att göra gott. För när allt ert fokus för er själv och för hela planeten, för allting i ert liv, helt enkelt är att göra gott … och låtsas inte att ni inte vet vad det innebär, det gör ni med all säkerhet!

När ni har viljan att göra gott, med vänlighet och varsamhet, med styrka, med klokskap, med medkänsla och med all säkerhet med glädje, så skiftar er värld, vibrationen, vibrationshastigheten, kollektivets frekvens går över en natt från noll till ett tusen.

Det är när vi talar om smällen, uppstigningens kollektiva smäll, för när ni befinner er inom det goda, när ni är inom tilliten, när ni står i linje med hjärtat och talar/lyssnar/handlar, då är allting klart.

Detta är skapandet av den Nya Jorden. Ja, institutionerna, kulturerna, det bokstavliga uppbyggandet, omhändertagandet av Gaia, växterna, floderna, träden, allting sker när denna grundläggande … inte en attityd och inget trossystem, utan ett tillstånd av varande som har förankrats i er hara, förankrats i ert hjärta, i er solar plexus, era fötter, era händer, ert huvud.

När ni befinner er där, så är det klart, och blomstrandet, det underbara blomstrande som vi så länge har väntat på … ni tycker det för ni har varit med under några år eller några tiotals år … tidsmässigt är det inget. Men den goda nyheten är … att det nu är dags!

Därför stiger jag fram, med glädje men med en stark beslutsamhet och beredvillighet att hjälpa er med att förankra er … ni är nästan framme, men ni accepterar inte alltid det. Så det handlar inte bara om tillit, det är var vetskapen om vilka ni är och hur ni verkar i er vilja att göra gott ligger förankrad. Det är den fundamentala sanningen om vilka ni är, för ni hör till den Enda … och den Enda hör till er!

Därför ska jag återigen leda er till det utlovade landet, till landet med guld och gröna skogar och kärlek. Kalla på mig. Vandra tillsammans med mig. Jag finns med er. Gå med kärlek. Farväl.

 

Kanaliserat av Linda Dillon.

© 2019 Council of Love, Inc.   

https://www.counciloflove.com

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...