El Morya via Linda Dillon, 30 november 2020

El Morya

Via Linda Dillon, 30 november 2020

 

 

Jag har kommit idag, mina älskade vänner, för att ge er min spira, min flamma av sanning. Den lyser upp er väg, förklarar er gudomliga auktoritet och är en symbol för er suveränitet …

Kanalisering:

Hälsningar, jag är El Morya, Spirans Väktare, Trons Försvarare. Och jag talar inte om den ena eller andra tron, jag talar om tro, jag talar om anpassning av ens fundamentala, äkta, lekfulla, glädjefyllda, barnsliga, vuxenaktiga, klokhet, för att anpassa er vilja med den Gudomliga Viljan.

Jag har återigen kommit för att prata med er om viljan att göra gott. Lägg märke till det jag säger … jag säger inte ´tänk på´ något gott, jag säger inte ´hoppas på´ något gott, nej jag bjuder in er, jag vädjar till er att anpassa er till viljan att ´göra´gott. Moder Jord har ”ringt i klockan” flera gånger nu. Hon gör inte det här bara för att få höra sig själv tänka. Hon gör det för att väcka er, för att väcka det här kollektivet, och jo, mina kära, ni är stigfinnarna, ni är vägvisarna … men ni gör inte det här ensamma. Det är därför jag kommer … nej, inte i fysisk form, det kommer vi att överlämna åt Yeshua, St. Germain och Djwal Khul att göra … men låt mig göra min närvaro känd, och mycket tydlig. Ni träder fram som herdarna, tjänarna och vägvisarna. Det är kärnan i ledarskap.

Det är ledarens roll att leda bort andra från smärta, förstörelse och katastrof. Nej, jag är inte profetisk om Harmageddon eller någon annan av dessa löjliga idéer. Jag talar till er, mina vänner, om skapandet av Nova Jorden … inte som någon fjärran horisont, inte ens om något förlovat land, eftersom det förlovade landet är Gaia, den här planeten. Hennes innersta natur är förmågan att förändra, att växa … Hon är den viktigaste formskiftaren, och Hon bjuder in er, Modern bjuder in er att bli en del i detta äventyr av återfödelse. Och ni säger till mig: ”Herre, jag vet inte om jag har energi nog att återigen engagera mig.” Och ändå, mina kära, jag ser er, jag känner er och jag vet att som vägvisare, som stigfinnare, går ni framåt. Det har ni alltid gjort.

Det finns diskussioner, och Modern har bekräftat, naturligtvis … Hon skapar och har redan fött fram vad ni tänker på som en ny människoart. Och vissa av er har undrat … är jag prototypen? Svaret är nej. Prototypen har utvecklats under en mycket lång tid. Vi, Yeshua och St. Germain, La Tzuo och många andra har arbetat med och förankrat denna energi. Ni är den perfekta modellen. Ni är varelserna med visdom och det kurage och den envisa beslutsamhet, styrka och hopp, glädje och tillit som krävs för att gå framåt i vad som är ett massivt åtagande. Det är en pånyttfödelse av mänskligheten.

Och vad betyder det? Det betyder att mycket av det gamla som ni har tänkt på som oförstörbart kommer att försvinna, och det kommer att försvinna därför att det inte längre tjänar något syfte. Och vad tjänar ett syfte? Även om det behöver renoveras och rekonstrueras, så blir det kvar och blir som en ljuspelare, som en fyr som vägleder och anvisar många som söker exakt det.

När ni vill göra något bra, när ni är i harmoni med ert hemliga jag, ert gudomliga, universella jag och Moder/Fader/Gud, utstrålar ni detta. Ingen av oss har någonsin frågat, begärt eller uppmuntrat er att sätta er i en lådbil. En av ledarskapets egenskaper är att vara ödmjuk och att se och ta fram det strålande ljuset i andra. Det inkluderar inte någon form av ego eller upphöjning av sig själv, det är uppenbart för alla. Yeshua talade inte om ”att leda, att följa” … han talade, delade med sig och älskade. Och det är vad ni gör.

Så jag kom denna dag, mina älskade vänner, och så många av er som har vandrat med mig förut, jag kom för att ge er min spira, min låga av sanning. Jo, den är likadan som Michaels, men ni kan aldrig få för många påminnelser. Den lyser upp er väg. Den förklarar er gudomliga äkthet. Det är en symbol för er suveränitet och er förmåga att agera inom denna suveränitet för att frambringa sanning och rättvisa.

Jag är med er på denna ljusresa, denna kärleksresa. Så frågan är, är ni med mig? Jag kommer att hjälpa er, inte som överlägsen mästare, utan som en som har lärt sig och valt att göra gott.

Gå med min kärlek, och gå kära änglar till återinvigningen av ert heliga jag, av varandra, av er resa och av denna planets kollektiv. Farväl.

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning Ulla Krogh

 

 

Du gillar kanske också...