Fader Absolut – Fönster Mot En Ny Värld (Tree stadier av Arbete med den Fysiska Kroppen), 19 augusti, 2022

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag kommer vi att tala om synkroniseringen av ditt medvetande och din fysiska kropp.

Och den här gången kommer vi att överväga arbetet med dina problemorgan eller kroppsdelar.

Till att börja med bör du bestämma dig för vad som behöver din omedelbara uppmärksamhet.

Och nu ska jag berätta hur du kan göra detta.

Men jag måste varna dig för att det kanske inte sammanfaller med dina förväntningar och till och med fysiska förnimmelser.

Och det beror på det faktum att man koncentrerar sig på de yttre manifestationerna av sin sjukdom: smärta, estetiska brister, obehag och så vidare.

Även om du ber ditt medvetande och din intelligenta energi i din fysiska kropp om hjälp, kommer de att visa dig den faktiska orsaken till din störning – sjukdomens ursprung, inte dess konsekvenser.

Så till exempel är hudutslag eller formationer oftast ett resultat av felfunktion i vissa organ eller kroppens vitala funktioner.

Det är därför inte huden som ska botas utan det organ som utlöste en oharmonisk inre process som visade sig som yttre hudmanifestationer.

Detsamma gäller smärtor i den ena eller andra delen av kroppen.

Ändå, återigen, bör man ALLTID börja med att söka efter de psykosomatiska orsakerna till sjukdomen och eliminera denna orsak.

Och först efter det kan man gå vidare till arbetet med det skadade organet och den yttre manifestationen i samband med sjukdomen som är associerad.

Du förstår, flerstegstendenser kan spåras här också: undersökning av orsaken, dess eliminering på psykologisk nivå, energiarbete.

Men alla de tre komponenterna i denna process styrs av ditt medvetande som manifesteras i alla dess skepnader inklusive medvetandet om din fysiska kropp.

Nåväl, låt oss gå vidare till den praktiska delen av meddelandet.

Under övningen “Sammanslagning av medvetande och fysisk kropp” be ditt medvetande att visa dig det mest problematiska området av din fysiska kropp som kräver det mesta av din uppmärksamhet.

Förnimm dina känslor skarpt…

Det är fullt möjligt att du kommer att känna att Medvetandeenergin börjar skanna din kropp och blir synkroniserad med dess vibrationer…

Och bara någon gång kommer denna energi att koncentreras till en viss plats.

Det kommer att visa sig som värme, högre vibrationer, stickningar, rotation…

Du kommer att känna det på alla sätt…

Om du misslyckas med att identifiera vilket organ i din kropp som exakt svarade på ditt samtal, kan du ställa en fråga till ditt Högre Jag…

Svaret kommer som klarhörighet eller klarkännande…

Fråga ditt Högre Jag igen flera gånger – inte mindre än tre för att försäkra dig om att svaret kom från en ren källa…

Försök under tiden att stänga av ditt sinne helt och ge vika för själen som aldrig tar fel…

Och bara efter att ha fått det rätta svaret, kan du gå ner till healing med tanke på de tre stadierna av arbetet med den fysiska kroppen som nämndes ovan.

Här stannar vi för idag.

Älskar dig oändligt,

Fader-Absolut talade till dig

You may also like...