Fader Absolut – Livet på den Nya Jorden och ojämlikt utbyte, 26 augusti, 2021

 

Fader Absolut

26 augusti 2021

LIVET PÅ DEN NYA JORDEN (OJÄMLIKT UTBYTE)

Hälsningar mina kära älskade barn!

Som uppföljning till mitt förra meddelande vill jag idag fokusera på energimekanismen vid interaktion mellan olika kollektiva medvetanden.

Det kommer att hjälpa dem av er som har två angränsande själar att bättre förstå de processer som sker i er, och att lära er vägleda dem i den riktning ni behöver.

Låt oss titta på det med hänvisning till de kollektiva medvetanden som är mest signifikanta för jordlingar – mänskligt och reptiloidskt.

Dessa två kollektiva medvetanden interagerar hela tiden och upplever därvid ömsesidig påverkan.

Varför sker detta?

Framförallt för att de varit sammanvävda i tusentals år.

Det skedde omärkbart eftersom korsaveln mellan den mänskliga och reptiloida rasen har resulterat i ett enormt stort antal inte bara blandade familjer på Jorden med rena mänskliga själar levande sida vid sida med reptiloider, utan också med det faktum att dessa själar lärt sig sam-existera till och med i en fysisk kropp.

Och ett sådant grannskap kunde förstås inte göra annat än inverkan på både mänskligt och reptiloidskt kollektivt medvetande.

Men, deras inverkan på varandra var inte jämlikt.

Medan det kollektiva reptiloida medvetandet genom olika manipulationer framgångsrikt ”förminskade” den rena mänskliga själen till dess nivå, kunde det kollektiva mänskliga medvetandet inte dra reptiloider till sin andliga nivå, på grund av den beskurna energistrukturen hos dessa varelser.

Därför arbetade tiden för reptiloiderna.

De tvingade mänskligheten in i slaveri mer och mer – in i DERAS låga vibration där de lätt kunde styra människor och utöva total kontroll över dem.

Och med bästa vilja i världen kunde människor inte odla SINA  livsprinciper av Kärlek och Godhet i dem eftersom reptiloider saknar subtila känsloorgan som kan fånga och ta in dessa Gudomliga energier av hög vibration.

Detta är precis huvudorsaken till att kollektivt reptiloidskt medvetande tills helt nyligen har dominerat över mänskligt kollektivt medvetande.

Varför har denna väletablerade tingens ordning på Jorden misslyckats nu?

Hur har människor lyckats ta sig ut ur detta monsters kontroll, som styrt världen i hundratals år?

Det finns två orsaker till detta.

En orsak är er planets Övergång till en ny era och de nya energierna av hög vibration som hjälper henne, som duschar henne med full-flödande strömmar och löser upp de energier av låg vibration som låg över henne tills nyligen.

Den andra orsaken är ankomsten av ett enormt antal mycket uråldriga och ljusa själar som någonsin levt här, med uppdraget att rädda mänskligheten från reptiloidskt slaveri och att hjälpa den under Övergången till en ny nivå i dess utveckling.

Det är dessa som ”skakade om” det kollektiva mänskliga medvetandet till en sådan grad att tusentals människor började ”vakna upp” och komma ut ur den reptiloida programmeringens kontroll, vilket redan slagit rot i deras medvetande och undermedvetande.

På Jorden har själva den Apokalyps anlänt som omtalats i heliga böcker och som, faktiskt, är ett avslöjande av sanningen – avslöjande den kriminella aktiviteten hos de utomjordiska civilisationer som övertog Jorden.

Så nu pågår en energifylld konfrontation mellan kollektivt mänskligt medvetande och kollektivt medvetande hos reptiloider.

Och det är i det faktum att energier av hög vibration som genererats av människorna som återuppväckts från århundraden – gammal dvala –  ”tvingar bort” kollektivt reptiloidskt medvetande från planeten Jorden, det medvetandet nu oförmöget att existera i den nya verkligheten på Jorden som, sakta men säkert, inträder i energiutrymmet för den fjärde och senare, för den Femte dimensionen.

Här stannar vi idag.

Älskar er oändligt.

Fader Absolut talade till er.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...