Fader Absolut – Livet På Nya Jorden; Magisk Filt, 10 januari, 2022

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Mitt budskap i dag riktar sig till de av er som inte har insett energiernas roll i ert liv till fullo ännu.

Trots det faktum att vi i mer än fem år nu ständigt har pratat om olika typer av energier, känner vissa människor inte fysiskt av dem ännu, det är därför alla resonemang om energipåverkan på människor förblir delvis ogrundade teorier snarare än praktik för dem.

Därför skulle jag idag vilja uppmärksamma er på denna fråga från ett lite annat perspektiv så att ni kan se resultatet av ert arbete med energier som ni inte ens fysiskt känner.

För detta ändamål, försök att föreställa dig olika typer av energier, inte som osynliga flöden av partiklar utan som mångfärgade filtar som du lägger på den eller den personen, din lägenhet, ditt hus, din stad eller planet.

Varför har jag bara valt bilden av en filt?

Bara för att det är mer material, och det blir lättare för dig att föreställa dig detta tjocka tyg som täcker det eller det föremålet eller en person och skyddar dem från negativa energipåverkan.

Denna ”filt” är naturligtvis inte en vanlig sådan.

Dess ”tyg” är det i särklass tunnaste rutnätet som är någon slags energi-”transformator”.

Den blockerar vägen för låga vibrationsenergier och hindrar dem från att läcka inuti samtidigt som den löser upp med sitt ljus de saker som ger efter för sådan transformation, samt släpper ut överskottet av mörk energi utåt genom sig själv.

Denna process kan jämföras med kaotiska Brownska rörelser, med den enda skillnaden att i detta fall sker naturlig separation av ljusa och mörka partiklar.

De rör sig så att det under filten bara finns kvar ljusa partiklar, medan mörka, som attraheras av det magiska nätet som av en magnet, läcker ut genom det när de tvingas ut av det höga vibrationsfältet som skapas under denna filt.

På detta sätt sker naturligt urval enligt vibrationer som är typiska för alla levande varelser, inte bara på jorden utan också i hela universum.

Du kan föreställa dig denna ”filt” som din fantasi kommer att ha den, men det är bättre att föreställa dig den lätt och luftig, vilket mer motsvarar högvibrerande gudomliga energier.

Efter att ha lärt dig att visualisera energier som en sådan ”påtaglig bild”, kommer du gradvis att ta ett steg mot en mer subtil uppfattning av dem.

Jag är säker på att en sådan metod för interaktion med energier kommer att hjälpa vissa människor att se resultaten av sitt arbete mer distinkt.

Och, naturligtvis, kommer det att bli mer effektivt om du gör din imaginära filt färgad som den energi du arbetar med för tillfället.

Så, ”täcket” av Uppstigningsenergin kan lysa med alla regnbågens färger, medan ”täcket” av Universums Energi av Plasm kan ha en eldig orange nyans.

Utan tvekan kan du visa kreativitet även här och komma på dina egna metoder för att arbeta med energi-”filtar” i olika färger och nyanser genom att använda dem som du vill och tilldela dem olika uppgifter.

Huvudprincipen för arbetet här är MEDVETENHET om det faktum att din ”filt” förvandlar mörker till ljus och samtidigt skyddar någons eller någots energiutrymme från negativa energier som tränger in där.

Jag välsignar dig och älskar dig otroligt mycket!

Fader-Absolut talade till dig

Du gillar kanske också...