Fader/Moder Gud via Ann Dahlberg, 11 januari 2019

Fader/Moder Gud

11 januari 2019

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Fader/Moder Gud och jag finns med Er, kära barn på Jorden. Vi är ”ett” och jag älskar Er alla villkorslöst. Ni är med mig i era resor. Ni är med mig i er glädje och i era sorger. Era upplevelser är mina upplevelser och jag förstår er oro, er rädsla, men också er glädje och er starka optimism. Allt är en del av det liv som ni har valt att leva. Erfarenheter har lagts till erfarenheter och det har blivit till ett berg av erfarenheter tätt komprimerade i varandra. Nu är det dags att synkronisera dessa erfarenheter med ert medvetande, det högre medvetandet av er själva som hittills passivt har iakttagit allt som ni har velat lära er.

Det är dags att ni medvetet börjar iakttaga världen med ert högre medvetande. Ni tar då ett steg tillbaka från era känslor och tankar och iakttager vad som händer i er kropp. Det betyder inte att ni ska stänga av någonting, det betyder bara att ni blir iakttagaren av allt som sker inom och utom er. Impulser från det högre medvetandet kommer då att påverka din kropp på bästa sätt. Ett större helande och läkande kan äga rum. Du behöver endast släppa taget och låta medvetandet genomsyra din kropp. Det kan kännas som om att det krävs lite mod, men det behövs inget mod för allt är precis som det ska vara, såsom det alltid varit, du har bara förträngt det och stoppat undan detta minne för att pröva dina egna vingar.

Era vingar har blivit tillräckligt prövade, kära barn på Jorden, och det är nu dags att komma hem igen. Hem till den sfär som ni alltid har tillhört, det högre medvetandets sfär. Det kallar på er nu, Jorden har höjt sitt medvetande, och ni är alla på väg att bli spirituella varelser igen, fast jag skulle vilja säga, de änglar som ni alltid har varit. En ljus och god energi med en gränslös styrka av kraft, mod och kärlek.

Jag kallar nu tillbaka Jordens folk för att de åter ska bli ”ett” med den högre energin av medvetande tillsammans med Gaia, vår kära urmoder av detta experiment. Nu lyfter vi det här solsystemet och den här galaxen en bit upp i ljuset och ni är alla välkomna in i denna ljusa era. Den energi som Jorden befinner sig i kommer nu att hjälpa er att lösa upp blockeringar som binder er i den fasta materian av lägre densitet. Det kommer att kännas lite annorlunda som att ni flyter samman till en stor flod. En flod som är bred och stark och som bär er hela vägen hem.

Var lyhörda mina kära barn, var lyhörda till er själva och allt som nu sker i era kroppar. Det är en omvändelsens tid, en tid att åter ta in den heliga anden i ert liv och låta den få genomsyra era handlingar. Ert medvetna högre jag kan åter ställa allt tillrätta och ni blir den visa och kärleksfulla varelse som ni innertst inne alltid har varit.

Jag håller en hand över Er nu för att ni lättare ska finna er högre intuition och er högre intelligens som bottnar i er stora medvetenhet. En medvetenhet som rymmer allt som är och bara är ..

Ni är en del av mig, jag är en del av er i denna stora medvetenhet av ljus och villkorslös kärlek.

Jag omfamnar Er alla i det stora medvetandet som finns hos er alla. Ingen står ensam, alla har ett fritt val att stiga in i detta medvetande och bli en del av alltets stora ljus igen.

Det är dags att komma hem nu kära barn … det är dags att komma hem.

Ni kommer alltid att vara mina älskade barn av ljus och kärlek. Jag kommer alltid att visa er vägen hem, hem till er själva och de underbara vackra varelser som ni i grunden är.

Min famn är alltid öppen för er och min kärlek kommer alltid att omfamna er.

Jag kallar på Er nu …

Kärleksfullt

Fader/Moder Gud

Du gillar kanske också...