Moder Gud via Adele Arini, 3 augusti, 2018

Moder Gud

via Adele Arini

3 augusti, 2018

”ANDAS DJUPT SÅ GÅR DET ENKELT”

 

Mina älskade barn!

Jag är er Gudomliga Moder. Det är nu dags för mig att spela en roll och bidra till de underbara högre-dimensionella samtal som vi här har tillhandahållit för er alla.

Strömmarna av massiva energivågor under den senaste tiden (i synnerhet under de senaste två veckorna) har lett till att många av er har fått gå igenom många intensiva utmaningar, inom alla aspekter av ert själv, de fysiska, mentala, emotionella och andliga. Det liknar inget som ni tidigare har upplevt, i någon av era tidigare livstider här på planeten Jorden.

För alla er här som är nykomlingar för andliga nyheter, eller, ifall ni inte har läst ett färskt viktigt meddelande från Ärkeängel Metatron, vänligen ta er tiden att göra det efter detta, så att ni bättre ska kunna förbereda er på vad som nu sker/kommer att ske, under den andra hälften av 2018 (länkar finns nedan).

Låt oss använda oss av Adeles nyligen inträffade upplevelser som ett exempel här. Under de senaste två veckorna har hon haft problem med att fokusera/koncentrera sig, såväl som att hon har känt sig mycket utmattad/sömnig under största delen av tiden. Rätt ofta har hon upplevt glömska, illamående, huvudvärk, dimsyn och ett högt tryck över hjässan/kronchakrat. Hon har också till en liten del återgått till några gamla 3D-vanor (t.ex. återgått till att inta koffeinhaltiga drycker), för att effektivt kunna hantera dessa utmanande fysiska symptom.

Vissa dagar kunde hon dricka 3-4 liter vatten, medan hon andra dagar inte hade någon lust att dricka mycket. Vissa dagar sov hon mer än 8 timmar; andra dagar kunde hon bara sova lite. Allting fungerar mycket väl för henne, på grund av att hon för det mesta har ’lyssnat på och talat med’ sin fysiska kropp, i sina ansträngningar att ge den all varsam kärleksfull omsorg som den förtjänar. Under de senaste åren har Adeles emotionella, mentala och andliga aspekter gällande Självet förändrats/uppgraderats till ett högre-dimensionellt operativsystem. Den fysiska aspekten av hennes Själv håller nu helt enkelt på att komma ikapp.

Under dessa tumultartade tider som ni alla nu genomgår, är nyckeln att förbli i ständig kontakt med ert Högre Själv och med er fysiska kropp. En öppen kommunikation är synnerligen nödvändig för er; att ständigt förbli i balans och inte låta er överväldigas. Lyssna och tala med kroppen; tala med hjärtat, eftersom det alltid ger er den rätta vägledningen som mest genljuder med er – att omedelbart korrigera all obalans som ni i någon stund kan uppleva.

Er fysiska kropp, i egenskap av en farkost/ett instrument för er Själ, är den tätaste, mest låg-vibrationella aspekten av ert inkarnerade Själv. Det är alltid meningen att den ska vara den sista som förändras. Era fysiska kroppar håller på att förändras från att vara kolbaserade till kristallina och de fysiska, emotionella, mentala förändringar som uppstår ur denna övergång, borde aldrig underskattas.

Beroende av var på er resa för det andliga uppvaknandet som ni befinner er, så kan era symptom vara helt olika Adeles. Vissa människor har berättat att de har känt sig så deprimerade, ångestfyllda, letargiska eller att de har vistats i en spiral av negativitet utan ände i sikte. Vissa av er har känt att ni har regredierat och återgått tillbaka till ’själens mörka natt’-fasen om igen. En process som ni trodde var över och för länge sedan avklarad.

Mina barn, kom ihåg att det alltid finns en Högre, betydelsefull anledning till allting. Alla saker som människorna benämner som ’negativa’ i era liv och i världen, är i själva verket alltid positiva när man ser på dem genom våra ögon. Det kan aldrig finnas en dålig upplevelse. Ni har alla själva ofta fått uppleva detta. Allt med att Tiden gick, så visade sig det som ni brukade tycka var en dålig livsupplevelse vara en god upplevelse i det stora hela: något som hjälpte er att bli lyckligare, växa till er till ett större överflöd och utvecklas/mogna som människa.

De faktorer som är ’negativa’ är alltid tillfälliga och de transformeras till ’positiva’ saker när man observerar den från fågelperspektivet i ert Högre Själv. Ert Högre Själv fungerar endast genom att följa Tidens sanna koncept: ”ALLTING sker i nuets storslagna ögonblick”. Det förflutna och framtiden existerar inte.

Tiden är en mäktig illusion som är den sanna boven i dramat och orsaken till alla rädslor. Tiden är självaste grundvalen och väven i alla tredje-dimensionella upplevelser. Utan tiden kommer de lika kraftfulla illusionerna gällande Rädsla, Brist och Separation att upphöra existera, från samtliga aspekter i den Mänskliga upplevelsen.

Ett nyligen kanaliserat budskap Heavenletters: ’Time and Fear are Partners’ stämmer i hög grad och har en lämplig titel. Utan konceptet om att tiden binder en, så kommer rädslan INTE förmå existera i ens verklighet, eftersom dessa två alltid går hand-i-hand.

Utan rädsla skulle absolut alla leva i det ögonblick som är NUET; och ständigt tackla/lösa utmaningar enbart när de dyker upp. Alla kommer att komma till insikten om att livet är evigt, oändligt. Det finns alltid tillräckligt med tid för allt som ni önskar: göra, vara, ha och uppleva – En Tid utan Slut; som oändligt sträcker sig till evigheten.

Vi som vistas i de högre dimensionerna har upprepade gånger konstaterat att Moder Jord och det uppstigande Mänskliga Kollektivet för tillfället genomgår en oerhört intensiv, super-djup rening som i slutänden kommer att resultera i ett permanent frigörande av allt som inte längre tjänar er.

Detta ’allt’ innefattar: samtliga trauman från pågående OCH tidigare liv, all oupplöst karma, samtliga 3D-övertygelser och all betingning baserad på paradigmet som gäller Rädsla, Brist och Separation – som härstammar från eoner av att ha fått uppleva inkarnationer i de lägre dimensionerna. Rädslor som härstammar från den kraftfulla illusionen gällande Tiden är också något som mänskligheten just nu håller på att rensa ut.

Födelsen av både: Den Nya Jorden och era högre, femte-dimensionella själv, kan endast ske efter att allt som är av en lägre frekvens helt och hållet har rensats ut från Gaias planetariska kropp OCH från era fyra kroppar – energi/ljus-kropparna, de mentala, emotionella och fysiska kropparna.

Och för dem av er som under en rätt lång tid har varit andligt uppvaknade, så har ni utöver era egna personliga Uppstignings-processer/-symptom, även gått med på (före födelsen, på ett Högre plan) att hjälpa till med att axla en viss del av den börda som härstammar från Moder Jord och hela det Mänskliga Kollektivet.

Detta betyder att en del, eller det mesta, av den negativitet som ni upplever/har upplevt också kan härstamma från släppandet av mörker/negativitet från eoner tillbaka och som nu skalas av: planetens yta (frisläpps av Moder Jord) och/eller från mänsklighetens kollektiva psyke. Vissa av er här gör ständigt ert bästa för att uppfylla ett av era Högre löften; att spela en betydelsefull roll i aktiviteter för det planetariska helandet genom att transmutera denna uppstående, kumulativa negativitet som finns över hela planeten, till Högre Ljus-frekvenser.

Ni utför alltid antingen medvetet eller omedvetet, dessa planetariska healing-aktiviteter vid den perfekta Gudomliga Tidpunkt som ert Högre Själv är medvetet om och ständigt vägleder er till att utföra.

Den största delen av mänskligheten är fortfarande så insnärjd i Matrisens 3D-’offer-mentalitet’. Ni tror fortfarande att er kropp/era tankar/känslor är er Mästare, istället för tvärtom. Er Själ, alltså ert Högre Själv, är MÄSTAREN över era fysiska, emotionella och mentala kroppar. Och eftersom ni själva och era Högre Själv är ETT så innebär detta i förlängningen att ni är Mästarna över SAMTLIGA aspekter inom ert Själv.

I praktiska termer betyder detta att vilken smärta, vilka symptom ni än kan uppleva, så finns dessa symtom där för att ni har valt att ha dem där. För anledningar såsom: att uppfylla ert individuella Högre Syfte, samt att tjäna det Högre Syftet för ALLT SOM ÄR.

Det fysiska Universumet är ett gigantiskt smörgåsbord som innehåller olika tidslinjer, olika dimensioner/verkligheter, olika planeter/galaxer/civilisationer som erbjuder alla själar alternativ att göra val från den massiva menyn. Ni erbjuds ständigt en fri hand, dvs. fullständig auktoritet att fatta beslut för er själva: var ni ska spela, vilken roll ni ska spela, när och hur ni ska spela den, närhelst ni känner att ni vill ’dra iväg’ för att delta i ett nytt äventyr i den fysiska världen.

För denna specifika livstid har ert Högre Själv valt att uppleva den mycket uttröttande processen av att transformera alla aspekter av Självet från 3D till 5D, medan ni samtidigt också spelar en betydelsefull roll i skapandet och manifesterandet av 5D-Jorden.

Ni kunde lätt ha valt att komma in i den fysiska världen vid en tid när 5D-Jorden redan i sanning har etablerats. När man väljer att födas rätt in i en framtida 5D-värld, innebär det att livet är så mycket lättare och de massiva Uppstignings-utmaningar som de flesta av er för tillfället upplever, är blott ett avlägset minne för hela den mänskliga rasen. Något som ägde rum i ert Kollektiva Förflutna, vilket ni kan läsa om i era historieböcker.

Men nej, ni hade alla bestämt er för att det inte var för er; åtminstone inte den här gången. Ni var alla rätt beslutsamma och viljestarka angående era avsikter; ni ville spela med i det största, mest utmanande ’livets spel’ som någonsin har uppfunnits, med syftet för er individuella Själstillväxt.

Låt mig nu använda jämförelsen av att spela ett dataspel för att belysa min poäng. Många av era online/dataspel skapades med olika nivåer, innehållande olika utmaningar och/eller fiender. När ni precis har börjat spela och lära er ett specifikt spel, så befinner ni er automatiskt på ’nybörjarnivån’. Men i och med att er kunskap, era färdigheter och er erfarenhet börjar öka, så förmår ni hantera mer komplexa utmaningar. Er valda spel-karaktärs mod och tapperhet blir ofta testade (i formen av att motståndarna/utmanande omständigheter dyker upp) så att ni ska få nästa upplevelse av att vara ’framgångsrik’ över en nivå, för att sedan kvala vidare för nästa nivå, och nästa och nästa.

Ser ni hur era dataspel härmar er Sanna, Oändliga, Eviga Verklighet?

Den enda skillnaden mellan era videospel och våra ’Spel för Livet i Fysisk form’ är: med det senare så finns inget slut i sikte. När ni fortsätter med att stiga upp till nästa Själstillväxt/evolutionsnivå, så kommer ni en vacker dag att slutligen nå den högsta toppnivån på den högre-dimensionella stegen. Vid det laget kommer ni att ha blivit en expert på att spela dessa livs-spel.

Med andra ord, när mänskligheten i helhet har uppnått 5D, så blir nästa evolutionssprång 6D och sedan 7, 8 och så vidare, tills den Mänskliga Rasen når den högsta existensdimensionen inom detta fysiska Universum. Bara ett steg ifrån att övergå tillbaka till Spirit och ’återvända till Himlen’. Och vad händer sen när ‘ni har gjort allt’? Vad händer när du, som en Själ, har upplevt samtliga dimensioner och har segrat över dem alla?

Mycket enkelt, mina barn. Ni kan välja att tjäna i de Högre Rikena, i vilka Råd- projekt som ni vill. Men närhelst ni känner för att återinträda i det fysiska riket/universumet, så kommer ni helt enkelt att fortsätta höja ribban; att göra nästa spel gällande livet ännu tuffare att övervinna. Komplexiteten av detta liv kommer ni otvivelaktigt att välja för er själv och den mängd utmaningar som ni ska behöva övervinna blir ännu mer ’intressant’ och kan ofta kännas helt omöjligt att slå – ifall man ser det från perspektivet hos yngre, mindre erfarna Själar.

Er Själ kommer vid det laget att ha vuxit sig så självsäker, så mycket att inget kan stå i er väg när ni glatt fortsätter att testa era Skapar-liknande krafter via de oändliga, olika, underbara livsmanuskript som ni precis håller på att skriva för er själva.

Vid det här laget undrar vissa av er kanske ’Vilken är poängen med att hjälpa er alla att förstå det avancerade andliga konceptet gällande Evigt Liv’ såsom det ovan grundligt har förklarats?

Ni alla är orädda, våghalsiga, super-modiga och tappra själar som har valt att komma till Jorden för att ta del i detta Storslagna Projekt; delvis på grund av er rena önskan att vara av Kärleksfull service för Ljuset, och delvis för era individuella, andliga evolutionssyften.

Det finns inget rätt eller fel. Det förekommer aldrig något dömande från Mitt håll, från Fader Gud eller någon i de Högre Sfärerna. Dömande är aldrig nödvändigt, för i slutänden är ALLTING Kärlek och alla hör till ’Ljusets Team’. Dualitet är ett koncept som existerar enbart i de lägre dimensionerna.

Inom denna livstid och alla andra livstider kan du aldrig misslyckas med att nå din destination, vadhelst eller varhelst den ligger, något som du har avgjort för dig själv.

Fastän det ser ut som om du ’skenbart’ har misslyckats med något, så har du Evigheten till din disposition, att göra det om och om igen, tills du blir nöjd med resultatet. Allting är ständigt väl och det är ingen brådska för dig att ta dig någonstans. Du är exakt där du är menad att vara och har planerat att befinna dig.

Detta, mina älskade, betyder att den grundläggande anledningen till att ni vistas på planeten, helt enkelt är att få uppleva det fysiska livet fullt ut. Era Högre Själv, era Andliga Team och Jag/Fader Gud, har noll förväntningar på hur era liv borde se ut. Javisst, ni/ert Högre Själv, hade skapat en blåkopia/plan för ert liv, men om ni så till punkt och pricka följer denna eller inte, eller om ni väljer att inte följa den alls, är helt och hållet upp till er.

Vår djupaste önskan är att ni alla ska vara lyckliga varhelst ni för tillfället befinner er; att få uppleva och ha mer glädje i era dagar. ’Följ er Glädje’ borde vara er Slogan, ert ’Modus Operandi’, eller er Livs-Formula från och med detta ögonblick och framöver.

Befria er själva från alla själv-påtagna förväntningar om hur er Uppstigningsprocess ’borde vara’. Släpp taget om alla tidsrelaterade rädslor som kan lägga onödig press på vad som först och främst borde vara en glädjefylld ’examenstid’ för det uppstigande mänskliga kollektivet. Ha roligt med processen. Omfamna helt och hållet uppvaknandet i era multi-dimensionella Själv och lär er att bli tålmodiga med den i hög grad komplexa 3D/5D- integrationsprocessen, inombords och utanpå.

Visa varandra kärleksfull medkänsla och en oändlig mängd tålamod; i vetskapen om att ni alla i sanning befinner er ’i detta tillsammans’. Sluta upp med att isolera er själva. Ni kan på bättre sätt surfa igenom de enorma inströmningarna av kosmiska Uppstigningsvågor och de formidabla utmaningar som de för med sig, genom att: hållas i grupper.

Att hitta likasinnade själar och att omgiva er med dem, borde bli en av era största prioriteter just nu, för att få det nödvändiga stöd och den boost som ni behöver, för att ni ska kunna komma fram till ert mål/era slutliga destinationer den ’enkla vägen’; med större lugn och tillit. När ni fortsätter att slå er samman med människorna i era egna grupper, så märker ni att de kan bli er ’livlina’, eller era ’livräddare’ under de tider när/ifall ni tillfälligt ’ramlar i vattnet’, medan ni surfar igenom dessa intensiva vågor som kommer att förorsaka mycket nödvändiga förändringar under de kommande 20 åren.

Ni kan fortfarande ’surfa bättre’ genom att i hög grad hållas i kontakt med Sinne, Kropp, Känsla och de Andliga aspekterna av er själva samt att respektera era behov i varje stund – tidvis till och med framför behoven hos era nära och kära. Vänligen kom ihåg att ni kommer att ha mer att ge till era närstående, efter att ni helt och hållet är utvilade; då alla aspekter i ert Själv befinner sig i perfekt balans/jämvikt och när era fysiska/energimässiga batterier helt och hållet har laddats på nytt. En rutin för själv-vård borde regelbundet efterföljas, eftersom denna handling av Självkärlek borde vara er Högsta gåva som ni ger till er själva, för att hjälpa till med de övergångsutmaningar som är på väg mot ert håll.

Närhelst ni lider, vänligen lär er att låta er smärta/era Uppstigningssymptom bli er största lärare och vän på denna resa som ni har valt att stiga ombord på. Håll er kvar i ett tillstånd av tacksamhet närhelst smärta/utmattning slår till; i vetskapen om att allting sker på ett perfekt sätt, så som det var planerat, och ha tillit till att det på lång sikt alltid är för ert Högsta Goda.

”Smärtan (all smärta – emotionell, fysisk, mental, andlig) har ett budskap. Den information som den bär om vårt liv kan vara anmärkningsvärt specifik, men den faller vanligtvis in i en av dessa två kategorier: ’Vi skulle känna oss mer levande ifall vi gjorde mer av det ena’ och: ’Livet skulle bli mer underbart ifall vi gjorde mindre av det andra’. När vi väl inser smärtans budskap och följer dess råd, så försvinner smärtan.”

Peter McWilliams

Följande YouTube-video kan hjälpa alla er som för närvarande genomgår en tuff tid med att anpassa er. Ifall följande video genljuder med er, vänligen se den så mycket ni vill. För vissa av er räcker det att se den en gång, men andra kan gynnas av se den flera gånger, i synnerhet under de kommande månaderna.

https://youtu.be/oGNlPjhTGzE

Det finns en hel del aktiviteter som vi varmt rekommenderar er att göra, för att hjälpa till med att lätta på stressen och de tilltagande smärtor som är relaterade till Uppstigningen:

  1. Ät kost av en hög vibration och drick enbart nyttiga drycker. Håll era fysiska kroppar uppvätskade och väl utvilade hela tiden.
  2. Omge ditt hem med Kristallin Energi, som kommer från riktiga kristaller utplacerade runtom i hemmet och/eller genom att du förenar dig med Kristall-Spiralerna i Arkansas och Brasilien (vänligen läs ÄÄ Metatrons kanaliserade meddelande för mer information).
  3. Gå barfota medan du kommunicerar med Naturen och utför ofta jordande övningar.
  4. Meditera minst en gång dagligen: håll detta som en helig tid för att hjälpa dig att bli mer mottaglig för din inre vägledning, som kommer från den kärleksfulla rösten i hitt Högre Själv.
  5. Tänk positiva tankar och uttala enbart positiva ord till både dig själv och andra.
  6. Närhelst du känner dig extra känslig och extra sårbar, vänligen kom ihåg att omge dig enbart med milda, känsliga människor. Undvik att vistas i folkmassor, eftersom deras kombinerade vibrationer kan bli alltför utmanande att hantera när du minst förmår hantera det.
  7. Utför enbart aktiviteter som ger dig frid, glädje och kärlek. Ifall din pågående aktivitet/fokus inte ger dig någon av de ovannämnda tre känslorna, vänligen ändra den omedelbart.
  8. Lyssna ofta till välgörande, avslappnande meditationsmusik. Duscha/bada oftare, eftersom vatten är ett mycket lugnande element (renar inombords och utanpå).
  9. Närhelst du upplever ett specifikt fysiskt symptom, glöm inte att först kolla med din inre vägledning. Dina känslor kan hjälpa dig med att avgöra ifall åkomman är något som behöver åtgärdas omedelbart av en medicinskt professionell eller, ifall det är en tillfällig Uppstignings-relaterad biverkning.
  10. Närhelst du känner dig vilse, ångestfylld, deprimerad eller känner dig som om du färdas ensam på denna resa, vänligen sträck dig alltid ut till Mig (Moder Gud), till ditt andliga Team, eller till någon Uppstigen Mästare som du har en nära kontakt med, för att få råd, vägledning och hjälp.

Vi kommer alltid att svara på ditt rop på hjälp och vi står redo att hjälpa till, på ett sätt som bemäktigar och stöttar din egen Gudomliga Högre Vilja för denna inkarnation.

Känn vårt kärleksfulla stöd som omger dig just nu och för alltid.

Med all min Kärlek,

Moder Gud

 

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2018. If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude. 

https://www.raphaelshealingspace.com.au

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...