Fader Absolut – Vibrationsnavigator, 5 augusti 2021

 

Fader Absolut – Vibrationsnavigator, 5 augusti 2021

 

LIVET PÅ JORDEN (VIBRATIONSNAVIGATOR)

5 augusti 2021

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag kommer vi att fortsätta prata om den fjärde dimensionen som många av er ganska ofta befinner er i.

Jag skulle vilja att du lär dig att stanna där hela tiden nu och inte komma tillbaka till utrymmet för den tredje dimensionen.

Om du lyckas göra detta blir det mycket lättare för dig att ta till dig de höga vibrationsenergier som i slutet av december kommer att nå sin mest aktiva fas.

Dessutom kommer dessa energier inte att passera igenom era kroppar ”på vägen”, vilket oftast är fallet, för att skydda er från ”överdosering”.

De kommer att börja arbeta med era subtila kroppar på ett mer effektivt sätt som renar dem från resterna av negativa energier och förvandlar era fysiska kroppar till ljusa kristallina sådana.

Det är viktigt att förstå vilken dimension du befinner dig i just nu och om du känner att dina vibrationer minskar, justera dig själv omedelbart för att hålla höjden du redan har lyckats nå.

Så nu kommer jag att erbjuda dig en övning som hjälper dig att uppskatta din vibrationsnivå med hjälp av ditt chakrasystem och i allmänhet inse vilken dimension du befinner dig i.

För att behärska den här tekniken är det bättre att börja göra dessa övningar i en lugn miljö och, vilket är ändå bättre, i ett meditativt tillstånd.

Ändå bör du gradvis göra det till en vana att spåra ”i farten” ditt oharmoniska tillstånd som drar dig tillbaka till den tredje dimensionen igen.

Låt oss gå vidare till själva övningen.

Sätt en pålitlig energisköld mot dig själv, åkalla dina Andliga beskyddare, slappna av helt, gå in i ett meditativt tillstånd och bringa alla dina chakran i balans.

För detta ändamål åberopar du Uppstigningsenergin och låter den passera genom alla dina chakran som börjar med det sjunde och jorda den i din planets kärna.

Efter det, lyssna uppmärksamt på dig själv.

Om du har gjort allt rätt kommer alla dina sju chakran att vibrera med en frekvens – det vill säga på samma jämna sätt.

Och be nu dina chakran – dina subtila sinnesorgan – att visa dig i följd hur de känner sig i den tredje dimensionen, i den fjärde och sedan i den Femte.

Det är troligt att de ”visar” dig den tredje dimensionen genom kaotisk rörelse i ditt nedre chakraområde – från det första till det femte.

Den fjärde dimensionen kan uppfattas av dig som mjuka rörelser eller rotation av dina femte och sjätte chakran separat eller tillsammans.

Och så småningom kommer den Femte dimensionen att eka i dig genom pulserande värme eller rotation av din”“gyllene triangel”” som förbinder dina sjunde och sjätte chakran med tallkottkörteln.

Ha inte brått att känna alla de tre stadierna för ivrigt.

Utge dina framställningar slumpmässigt tills du får dina känslor av alla tre dimensioner automatiserade.

Och börja sedan gradvis tillämpa denna övning i ditt vardagsliv och fånga tillfälliga ”fall” från den fjärde dimensionen till den tredje.

Det är nu oerhört viktigt att för det mesta stanna i den fjärde dimensionen, vilket gör att du noggrant kan följa alla aktuella händelser i världen och reagera lugnt på dem både externt och internt.

Här stannar vi för idag.

Älskar dig oändligt,

Fader-Absolut talade till dig

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...