Förändringens Ljusbärare genom Orakel Sara, 19 juli, 2023

 
Ni står nu på kanten av Era nya liv och söker blicka ut över det som blir Ert nästa äventyr. Ta nu bara ett ögonblick i taget. Det tar tid att förankras i det nya och upptäcka den nya form inom Er och utanför Er som så mycket nu har tagit 🌟💜💛🙏💛💜🌟
På lite vingliga ben söker Ni Er försiktigt framåt. Ha ingen brådska utan ta ett enda tryggt steg i taget. Vet att Ni är ledda av den Högsta Källan, och att Era hjärtan leder Er på Er nya livsväg när Ni är ordentligt förankrade i nuet.
Just nu är det inte tid att försöka se alltför långt framåt för att se hur frågor Ni har i nuet ska lösas framöver. Istället ska Ni i nuet falla på plats i Er själva, för då öppnas vägar som Ni nu inte kan se eller förnimma hur Ni än försöker.
Förankringen i Er själva är därför livsviktig nu, då den ger Er en stabilitet och orubblighet som Ni så väl behöver.
Många av Er kan uppleva en tomhet. Låt det vara så. Ni har nått en plats i Er transformation då så mycket har transformerats och släppt. Nu gäller det att inte rusa vidare, utan att stå kvar i det som är för att kunna upptäcka vad nytt som öppnas inom Er.
Ni är de fria fåglarna som ännu inte har vant sig vid friheten och har allting framför sig. Vet att allt ligger där öppet framför Er. Tillåt Er att bara vara i nuet.
För plötsligt öppnas nya tankar inom Er. Nya insikter och kunskaper om vad som känns annorlunda. Och vet att Ni inte kan upptäcka det nya utan att pröva helt nya obeprövade livssätt.
För nu handlar det mycket om hur Ni lever Era liv. I minsta vardagsrutin öppnas sättet Ni närmar Er Era egna behov på – och häri ligger nyckeln för Er nu. I att vänta in och låta en ny försiktig spirande tanke få fullfölja sin kraft, och följa med den och bejaka den genom Era levnadsvanor.
Se hur Ni försiktigt vaknar till liv – cell för cell, energi för energi, ljusstoff för ljusstoff, tanke för tanke.
Ni är inte tänkta för någonting annat än att leva i självkärlek och utveckling. Så låt inte processen stoppas genom att lägga krav eller förväntningar på Er själva, då dessa istället kommer att hindra Er utveckling.
Det är genom närvaro i nuet som Ni successivt förankras på Er nya livsväg, och samtidigt förankras i Era kroppar. Låt Era behov får visa Er vägen.
Om ett tag kommer nya energier och frekvenser att skjuta mera fart i processen. Men just nu är det bara ren närvaro som gäller.
Det är som att det har legat en dämpning över Er förmåga att se och upptäcka Er själva, men den har transformerats bort så otroligt mycket sedan den 7/7. Era mänskliga Jags värde har fått sig en uppgradering.
Som Ljusbärare kan det vara svårt för Er att i all Er höga, rena, klara ljusenergi se Ert eget mänskliga Jags lika rena och klara kärleksfulla behov. Ert mänskliga Jags sanna känslor och önskningar. Detta är så viktigt då dessa är vägledare för Era Högre Jags manifestation i Era liv. De båda går hand i hand – Ert Högre Jag och Ert mänskliga Jags utveckling.
Och nu blir Era mänskliga Jags känslor och önskningar tydligare – genom tomrummet som skapats ur transformationen.
Snart öppnas portarna och en störtflod av livsflöde väller fram. Ni kommer då snabbt att lämna det som inte längre tjänar både Ert Högre Jags och Ert mänskliga Jags högsta syfte bakom Er.
Era Högre Jags självkärlek återspeglas successivt mer och mer i Ert mänskliga Jag. Och Ni kommer mer och mer Ni att upptäcka effekterna av detta.
Men än så länge är det alltså närvaro i nuet som gäller. Upplev tomrummet, och det kommer steg för steg att spricka upp en helt ny kraft, energi och självkärlek ur det.
Livsglädjen är till för att bejaka Er livsväg. Och ingenting får Era själar och hjärtan att sjunga såsom livsglädjen. Den öppnar nya vägar inom Er och vidare ut i Era liv.
Så tillit till livsflödet även om det kräver att Ni är i nuets tomrum. För ur det föds allt det nya på Er livsväg, och Ni är mer än värda allt det underbara som detta för med sig till Er.
Förändringens Ljusbärare genom Orakel Sara 🌟💜💛🙏💛💜🌟

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *