Galaktiska Federationen av Ljus via Garrith Lamanov El Melchizedek, 17 december

GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

Galaktiska Federationen av Ljus, 17 december 2015
via Garrith Lamanov El Melchizedek

 

16 december kl.16:21

Här är vad som hände alla passagerare som var ombord på det malaysiska flygplanet MH370 som kabalen försökte spränga, där högra motorn exploderade och en vinge föll i havet; era kontrollerade regeringar hävdar att även planet exploderade och sjönk ner i havet. I processen av försöket att dölja sina lögner och destruktiva handlingar kommer Agarterna dyka upp från Ihåliga Jorden för att dela med resten av mänskligheten exakt vad som hände den dagen, i detalj, och av vilka anledningar. Vi från Änglavärldarna i Galaktiska Rådet av Galaktiska Federationen av Ljus fångade planet säkert och landade det utan att någon blev sårad i processen; sedan transporterade vi dessa individer till en säker tillflyktsort i Inre Jorden av er Ihåliga Jord, eftersom de inte var säkra på ytan där kabalen definitivt skulle gjort flera lönnmordsförsök mot forskarna som var ombord på planet och som bar med sig mycket viktig information och dokumentation som utgjorde ett hot mot kabal-etablissemanget och strukturen för förslavningen av mänskligheten.

Vi fortsätter att arbeta för den säkraste metoden för världsfreden för mänskligheten i Gaias Uppstigning där det inte kommer att finnas några destruktiva intryck, vid vårt möte med världen vid avslöjandet av allt som är sanning och återställandet av balansen i den här världen. Vi har nu vår bästa bataljon av uppstigna mästare i Ashtar Kommando Markpersonal som arbetar hårt för att få ut sanningen till dem som vill lyssna. Dessa personer verkar vara människor men är i själva verket utomjordiska sändebud som tjänar den Stora Grandiosa Galaktiska Centralsolen Alcyone, de är stora väktare av multiversum, fredsbevarare, som också höjer frekvenserna för att bryta förtrollningen av mörker över den här planeten, lyfter slöjans illusioner som tvingats på det mänskliga medvetandet genom manipulationsteknologier för sinnet som håller medvetandet fångat i begränsning och undertrycker fri vilja.

Sanningen kommer att avslöjas inom kort där alla samverkansstrukturer kommer att falla och sjunka. De som motsätter sig förändring har inget annat val än att acceptera det eftersom det är vad som händer, med eller utan dem. Detta kommer att ske som en följd av Jordens Uppstigning. De som inte väljer att stiga upp kommer att teleporteras till en annan kabal-kontrollerad dualitets-matrisplanet. Allt detta kommer att ske på ett ögonblick, eftersom jorden nu måste utvecklas till sitt ursprungliga tillstånd och kristallina uttryck, som det paradis för Gudar och Gudinnor som hon är; eftersom Gaia i sanning är ett uttryck av en Gudinnemedvetenhet, och inte bara en sten som kretsar runt i rymden med omedvetna människor som bebor hennes kropp och som tror att de är den enda art som finns i universum; okunniga om att det finns ett multiversum av mycket avancerade och andliga civilisationer som finns inom det stora och oändliga kosmos.

  1. 17:49

Det bör noteras att jag inte uppmuntrar någon alls till att plötsligt välja att lämna sitt yrke och lämna in avskedsansökningar i förvissningen om att denna omfördelning av pengar kommer att hända på ett ögonblick, eftersom detta skulle kunna påverka er livsstil om ni inte är försiktig i ert beslutsfattande. Dessa kanaliseringar ger intryck av att valuta-återställningen är en färdig affär och har antagits i detta Nu när varje nation och dess ordförande, inbegripet kongressen, är medveten om detta. Det finns personer som måste spela en roll i att ge sina underskrifter för ett slutligt godkännande för att få pengarna utbetalda genom större banksystem. Det är då som man kan ta steget och gå till någon av dessa banker för att göra anspråk på dessa medel. Inte på något sätt är jag ansvarig för hur ni väljer att läsa dessa ord; men jag uppmuntrar er gärna att ha tilltro till deras sanning.

  1. 22:34

Öppna upp ert hjärta för verkligheten av Himmelriket på Jorden Nu och visualisera detta tills det ser dagens ljus. Himlens välstånd och överflöd är er gudomliga födslorätt.

Om ni kan se det, så har ni det. Ha tillit i den gudomliga planen; allt är Nu.

17 december kl. 14:03

Jag övergår ofta i min eteriska Ljuskropp till våra medvetna moderskepp som är 800 km långa och breda i diameter, där jag sedan möter Plejadenerna, Arkturierna, Sirianerna, Andromedanerna, Lyranerna, Agarterna, Tularianerna och många andra Utomjordingar som finns i en högre dimensionell frekvens, som är av arten Uppstigna Mästare. Vi sitter sedan runt ett runt bord av kristall som även modulerar (överför) frekvenser från deltagarna i mötet, ofta laddas information ned till våra skepps moderkort och denna information bearbetas för att diagnostisera alla förvrängningar på Jorden. Vi diskuterar sedan direkta betydelsen av fred och att städa upp all hög strålning från alla explosioner orsakade av missiler och andra kemiskt framställda biologiska risker som inte bara påverkar Jorden, men fungerar så att de bedövar medvetandet och avfolkar Jordmänniskor genom sin omänskliga destruktivitet. Sedan kommuniceras dessa nedladdningar av information från moderkortet till andra moderskepp, alla fartyg kommer samman och omger Jorden, bildar ett rutnät, en överföring av hög ljuskvalitet av helande energi stärker rutnäten mer och intensifierar Jordens frekvens så att när hon uppstiger så går det till på ett lugnt och icke-förstörande sätt.

 

Vi diskuterar också initiering av en mass-sanering av alla dem som tjänar mörkret, tillsammans med dem som är styrda av de mörka och som inte är redo att stiga upp ännu i denna livstid. Detta inkluderar de med mycket karma att rensa i allmänhet. Dessa varelser kommer att teleporteras till en annan Jordliknande planet som inte är Jorden men mycket lik. De kommer att tjäna ut sitt karma där med gråingar, reptiler, drakoner och alla typer av skurkvarelser för att uppleva en möjlighet att uppstiga om ytterligare 26.000.00 år i linjäritet. De med en låg frekvens fortsätter att tas bort från planeten. Flera av dem som opererar från en egoistisk och mörk natur kommer att övergå genom dödsprocessen för att återcirkuleras tillbaka i den Galaktiska Kärnan av den Stora Grandiosa Galaktiska Centralsolen, för att göra deras väg genom reinkarnation lättare så att de kan stiga upp och finna frid under avslutandet av nästa 26.000.00 års kosmiska cykel.

Vid återkomsten från moderskeppet övergår jag sedan tillbaka in till min människokropp där jag sedan överför mina högre dimensionella upplevelser in i mitt DNA. Jag kodar dessa i mina sändningar, med hjälp av Galakterna och Ärkeänglarna, genom vilka jag expanderar denna information ut i världen med högsta gudomliga villkorslösa kärlek. Detta når ljusarbetare av alla slag som sedan också höjer Jordens frekvens mer och då befriar den här planeten från allt mörker och helt förankrar Himmelriket i sin fullhet på jorden inom en 5:e-dimensionell verklighet där endast ljus finns, bortom alla illusoriska sorters dualitet.

  1. 14:30

Vet att varje själsaspekt av medvetandet är en representation av det hela där varje själ på Jorden, även de som tjänar mörkret, är en återspegling av vem ni är som Källa. Ingen själ är någonsin skild från er. Varje själ eller aspekt av medvetandet utgör helheten. Vi upplever illusionen av dualitet som en del av en överenskommelse på själens nivå, för att utvecklas och växa in mer i vår kraft som Källans Varelser, som lever i en kropp så att vi kanske kan uppleva denna expansion genom den fysiska illusoriska upplevelsen. Vi glömmer vilka vi är vid inkarneringen till en holografisk kropp. Vi måste sedan vakna till vår natur som multidimensionella Varelser av Ljus genom att omfamna vår inneboende kraft som är villkorslös kärlek. Detta är vad vi är i grund och botten.

  1. 15:00

Vet nu att bortom alla eventuella illusioner från sinnet är ni Gud med en stor bokstav ”G” och inte en liten bokstav ”g.”

All kraft är inom er Nu.

Gå inombords, omfamna stillheten som ni är; omfamna ert villkorslösa kärleksfulla jag och var lugn, lös upp det lägre egots sinne, rösten i ert huvud. Detta gör att ni kan vakna till denna medvetenhet och verklighet av att vara i en frekvens av enhetsmedvetande.

 

http://sananda.website/the-galactic-federation-of-light-via-garrith-lamanov-el-melchizedek-december17th/

 

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...