Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel,

angelgabriel2
Kära Ni,
Ni har fått obegränsade resurser att använda i ert jordeliv. Dessa obegränsade resurser inkluderar underbar skönhet, relationer som bekräftar det gudomliga inom er, friheten att vara det bästa ni kan vara och en rikligt flöde av pengar. Detta flöde av pengar är ibland de svåraste av Guds gåvor som du kan se i ditt liv. Du står mitt i denna energi, som kan användas för att göra ditt liv bekvämare, och ändå är din förmåga många gånger att ta emot dessa resurser begränsade av dina tankar och din motståndskraft till att ta emot.
Denna energi från den gudomliga källa, som kallas pengar, har samma egenskaper inneboende som alla andra Guds gåvor har, såsom kärlek och glädje. Det är den starka energin, den så kallade ”Life Force”, som du kan utnyttja för att ta emot välsignelser i form av ett rikligt kassaflöde.
Ett enkelt sätt att göra dig mer tillgänglig för pengar är genom att skapa tankar om obegränsade resurser i ditt sinne. Tankarna skapar din verklighet. När du har tankar på brist av, inte tillräckligt i ditt liv, innebär detta i er värld att inte ha tillräckligt med pengar för att möta ditt behov. En förändring i ert tänkande är nödvändig innan ni kan locka till er en riklig inkomstnivå till er själva.
 Ett sätt att ändra ert medvetande är affirmationer. Ni skapar en mycket kraftfull tanke med att säga varje dag, och särskilt varje gång ni spenderar/ ger pengar, även om det är bara småpengar.
Denna tanke är:
Alla pengar jag spenderar/ ger är välsignade och återvänder till mig mångdubblade.
När du välsignar något – dina vänner, barn, makar, jobb, etc. – ökar det inneboende goda. Välsignelse leder till en ökning av energin. Så när du välsignar alla pengar du spenderar/ ger, ökar energin i världen.
Du har hört uttrycket, det du ger kommer tillbaka. Detta är en grundläggande princip: vad du ger är vad du får. När du ger välsignelser, får du välsignelser. När du ger av rädsla för brist, får du tillbaka det du är rädd för – brist på rikliga intäkter.
Rädsla är en mycket mäktig kraft som kan locka till dig vad du fruktar mest. Kärlek och välsignelser innehåller dock ännu mer kraft och kan ta till dig det som är välsignat med kärlek. Kom ihåg att Gud är källan till din försörjning och det finns ingen brist. Denna outtömliga resurs av Anden är lika med alla behov du har.
Många människor kommer till havet av överflöd med bara en tesked, när de kunde ta en hink eller en tankbil. Du kan medvetet välja att utöka din förmåga att ta emot och att förstora ditt eget kärl eller behållare. Ett sätt att göra detta är genom böner av tacksamhet och välsignelser för vad du redan har och för vad du kommer att få. Dessa böner kommer att bidra till att lyfta ditt medvetande och ta dig till en plats där du kan bekräfta det faktum att du är ett med ett överflödande liv och med det rikliga flödet av pengar och välstånd i världen.

Välsigna alla pengar du ger är ett annat sätt att göra detta.

Guds överflöd existerar överallt, och du kan flytta in i strömmen av medvetande som gör att du kan ha alla dina behov tillgodosedda, när du utvecklar din attityd av tacksamhet, välsignelse och bekräftar den gudomliga sanningen om överflöd inom allt.
Så börja nu med att välsigna det som du har och välsigna dem du älskar. Lyft upp dig själv så att du kan börja se det som är bra i ditt liv och kom ihåg ditt meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag:
Alla pengar jag ger är välsignade och återvänder till mig mångdubblade.
Shanta Gabriel för
Ärkeängeln Gabriel
December 20, 2015
​Översättare : Hans och Margareta Jonåker​

Du gillar kanske också...