Galaktiska Ljusfederationen via Inger Noren, 6 oktober, 2020

 

Galaktiska Federationen av Ljus, via Inger Noren

6 okt 2020

 

Vi vill lämna ett budskap till människorna om hur viktigt det är att ni tar kommandot nu. Ni är de som ska ta över makten på Jorden och få ett avslut på den stora slavperioden som har fått pågå i eoner.

Ni människor har nu kommit så långt i medvetenhet och har insett att det gamla paradigmet inte längre finns på Planeten Jorden. Ni har alla stigit till den fjärde och femte dimensionen och även förstått att något har hänt under denna pandemi.

Det gamla livet innan pandemin är nu så förändrat att ingenting kan återgå till det livet. Ni har alla förändrats och fått en förståelse att det nu har blivit en förändring i hela infrastrukturen. Många företag existerar inte längre och vissa branscher inom hotell, – och restaurang har nästan halverats i världen. Under denna pandemi har människor varit tvungna att börja fundera på hur de vill att deras framtid ska se ut, för sin familj och framför allt barnen.

Nu om någon gång är detta så viktigt att känna efter var man står i sin tro till Moder och Fader GUD och till livet självt. Det är av stor vikt att man underkastar sig Moder och Fader GUD som den högsta intelligensen i Universum. Att värdesätta livet och ha som sin högsta önskan att utveckla sig så högt andligt som möjligt. Livet är en stor gåva och allt i livet, gott som ont, är en lärdom.

Ni människor har nu efter denna pandemi fått mer medvetenhet och även en större förståelse för allt som inte är av godo är något som ni kan kräva att upphöra. Ni är de som ska ta tillbaka er kraft och tillsammans bryta denna onda period med att arbeta för en bättre och ljusare värld för hela befolkningen i världen. Ni är de som har ljuset, kraften att genomföra detta för Moder Jord, vår Moder och Fader GUD.

Ni ljusarbetare har redan genomfört en sådan manifestation och skickat ert strålande ljus i hela Jordens alla hörn. Hela planeten lyste vit i Universum. Detta höjer hela befolkningens medvetenhet och närmare uppstigningen.

Ni människor måste förstå att denna uppstigning hänger på ert samarbete. Vi galaktiker som ligger med våra skepp i atmosfären hjälper gärna till och ger er energi för att ni ska orka detta stora arbete, men det huvudsakliga arbetet måste människorna göra själva.

Med ljus och kärlek

Galaktiska Federationen av Ljus

 

Stort tack …. I kärleksfull tjänst …. JAG ÄR

 

 

 

Du gillar kanske också...