Mästaren i Kristallriket via Carina Davidsson, 7 oktober 2020

 

Mästaren i Kristallriket via Carina Davidsson, 7 oktober 2020

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Ni känner i era kroppar att ni blir mycket stressade när ni inte följer era känslor. Ni upplever nu ett enormt skifte av energi där era hjärnors resonemang och logiska slutsatstänkande inte längre understöds av de nya energierna. Det är den nya tidsåldern som nu förändrar er på minsta energinivå.

Av alla saker ni upplevt i era liv på jorden är denna tid den absolut mest omtumlande och mest omprogrammerande för er. Var därför inte rädda när hjärnan löper amok och protesterar när era hjärtan tar sig ton. Det är nämligen era hjärtan som kommer att vara styrande i framtiden och nu är tiden att börja lyssna inne.

Ni kommer inte kunna bortse från det som hjärtat har att säga. Ni kommer inte kunna ignorera era hjärtans önskningar och avsikter längre varför världen nu kommer att förändras för er oavsett om ni försöker kämpa emot eller ej.

Era liv kommer att lägga om kurs och ju mer hjärnstyrd ni varit tidigare ju större blir era förändringar. Att kämpa emot skapar stress och ni blir till slut sjuka om ni inte lyssnar.

Den energimässiga omläggningen i den här tiden innebära att de energier som understött hjärnans frekvenser tidigare inte längre finns kvar. Det som era hjärnor har matats med och levt av energimässigt plockas alltså bort och ersätts av nya energier som understöder det nya energisystemet på jorden. På samma sätt kommer era hjärtan att från och med nu få mera energimässig näring. Det kommer att innebära att ni lättare känner och uppfattar vad som är bra för er i den Nya Tidens energisystem.

Som ett exempel kommer ingen av er längre vilja äta mat som kommer ifrån andra levande varelser. Ni kommer att känna det mycket tydligt och omläggningen kommer inte att gå att stoppa. Ni kommer inte längre kunna blunda för att andra levande varelser föds upp i onaturliga miljöer för att sen slaktas och ätas upp av er. Djurbarn tas ifrån sina förtvivlade mammor när de är små för att ni sen ska kunna köpa deras kött och äta upp det. Många djur i er värld lider en hel livstid för att ni ska kunna föda er på dem och ur ett högre energiperspektiv är detta inte längre förenligt med ert nya medvetande. I den gamla tiden har det här varit en naturlig process för er men i den nya tiden kommer ni inte längre tycka att den är okej.

Ni kommer inte heller kunna utnyttja andra för egen vinning och ni kommer inte längre känna att det är okej att andra inte är schyssta emot er. Det går helt enkelt emot ert sunda förnuft i ert nya medvetande.

Försök att lyssna in det som era kroppar skriker att ni vill ha men var medveten om att i själva omläggningen av tid måste allt få ha sin gång och allt kan inte förändras på en gång. Gör inte saker som kan sätta er själva i klistret om de inte går i lås utan använd ert nya sunda förnuft som kanske säger att ni ska göra en omläggning i taget i era liv även om ert hjärta skriker att det vill ha en omläggning av hela ert liv NU. Kom dessutom ihåg att när era känslor involverar andra människor varken kan eller ska ni påverka dem i den riktning som ni önskar. Var och en av er på jorden har er egen resa och ni kommer att vara tvungna att acceptera att alla människors hjärtan inte öppnar upp sig samtidigt som ert. Acceptans kommer att hjälpa er mycket en tid framöver.

Kraftfulla meddelanden kommer nu att finnas tillgängliga för er i de högre världarna och alla och envar som känner sig manad bör sätta sig ner vid tangentbordet och ta emot dem till sig själv och dem som vill lyssna. Ni har stora sanningar som väntar på att få avslöjas för er på jorden och tiden för förändring är inne för er alla. Jobba upp er energi genom att följa era hjärtan dagligen, först i det lilla och sen i allt större sammanhang. Notera för er själva de resultat ni skapar i ert fysiska liv när ni lyssnar på ert hjärta. Det kommer att leda till att er tilliten till er själva och den Nya Tiden blir större för varje dag som går. Stressa inte, följd ditt eget flöde och låt ditt gudomliga jag transformeras till din fysiska verklighet.

Du gillar kanske också...