Mästaren i Kristallriket via Carina Davidsson, 6 oktober 2020

 

Mästaren i Kristallriket via Carina Davidsson, 6 oktober 2020

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Era energimässiga kvantumsprång ger er ibland ett helt nytt perspektiv på det som ni tidigare tyckt varit naturligt i era liv. Ni ser plötsligt med nya ögon på en situation som varit en del av er vardag och en del av er själva, med en främmande människas ögon och ni undrar vad ni har hållit på med i hela ert liv. Ni blir förfärade när ni upptäcker att ni i vissa situationer har snurrat runt i cirklar fast ni själva har upplevt att ni gått på en väg som fört er framåt.

Att vara medvetna om ert kvantfysiska äventyr kan kännas mycket utmanade för er då ni plötsligt blir medvetna om att ni haft ett lågt medvetande i vissa hänseenden. Ni har t ex ägnat stor kraft åt att försöka få till stånd en bra lösning i en situation som ni nu plötsligt ser att ni aldrig någonsin kan förändra och ni undrar i ert inre vad ni tänkt på när ni i åratal försökt förflytta ett helt berg med bara en hand.

I sanning har ni gjort allt ni kunnat och ingen av er har någonsin varit på fel plats. Att uppleva dessa energiskiften gör er förstås förbryllade mellan varven men i sanning har ni alltid agerat utifrån er egen sanning i den energidimension ni befunnit er. Med det önskar vi förmedla till er att ni aldrig någonsin ska fördöma er själva när ni med ”facit i hand”, så att säga, ser att ni burit er tokigt åt.

Att vara en resenär i tid och rum har gjort er vana att skapa förändring där ni står. Ni har under alla era liv här på jorden och på andra platser där ni inkarnerat lärt er att börja om på nytt och anpassa er utefter rådande omständigheter. Vi skulle vilja föreslå att ni gör så även i detta liv som just nu innebär att ni går från en ”inkarnation” till en annan även om ni denna gång gör det i en och samma fysiska kropp. Vi ber er betänka att ni under era tidigare liv endast hunnit med en s.k energifrekvens per inkarnation men att ni i det här livet hinner med ett antal cykler där ni skiftar från en dimension till en annan.

Att börja om från början i en befintlig fysisk kropp kan liknas med att ni plötsligt ser att ni byggt upp ert liv på ett antal luftslott som ni föreställt er ska bli er fysiska verklighet bara de förändras på ett eller annat sätt. Ni upptäcker plötsligt att det ni väntat på inte alls är som ni trott. Ni upptäcker att det ni trånat efter och så oändligt gärna velat ha helt plötsligt framstår som ganska trivialt eller rent av ointressant för ert nya jag och ni kan släppa taget om det. Innan ni släpper taget kanske ni känner förtvivlan och ångest över att situationen inte är som ni trott och att ni måste släppa taget om den. Ni har kanske i den sanning ni levt känt stor trygghet och stabilitet i det som plötsligt uppdagas som en illusion och ni känner er förtvivlad, osäker och ledsen.

Ge er själva en stor portion kärlek när dessa situationer uppstår och tillåt er själva att känna dessa känslor. Ni har inte varit dum och ni har inte varit fel ute, ni har varit på en expedition i tid och rum som gett er en annan bild av det som i en högre dimension framstår som tokigt eller dumt. Ni har alla med er karma från tidigare liv på jorden eller andra tredimensionella planeter där ni levt med människor som är med er i det här livet också. En del av dessa karman har varit mycket förvirrande för er känslomässigt i detta liv då ni kanske förväxlat en arbetskamrat med en man som ni var gift med i ett tidigare liv eller en nuvarande granne med ett barn som ni var mamma åt för tre liv sedan.

När gamla karman, kontrakt och dylikt nu löses upp av stigande energier, har vissa relationer och situationer helt enkelt spelat ut sin roll i era liv och det är dags att gå vidare till något annat som är mer förenligt med ert sanna jag. Ibland kommer ni fysiskt inte alltid att lämna relationer och situationer baserade på gammal karma. En mycket trasslig relation som egentligen beror på tidigare karma kan nämligen plötsligt lösa sig och bli mycket lugn och harmonisk och kanske är det så er sanna relation ser ut och kommer att fortsätta i det här livet.

Låt det som händer hända utan att försöka kontrollera det. Förstå att det är energierna som stiger och att ni i sanning väntat på detta under många år. Inte med all vilja i världen kan ni hindra en energi ifrån att få konsekvenser när den drar fram i er verklighet så bespara er all möda och kraft att hålla emot. En turbulent övergång leder vidare till en mycket bra lösning för alla inblandade och ett luftslott som verkat viktigt för er ger vika och fram kommer ert riktiga slott som ni i sanning väntat på i hela ert liv.

Ha tålamod, ha förtröstan och försök att minnas att ni är en stor varelse av ljus som inkarnerat i en fysisk kropp för att vara med om denna fantastiska resa i tid och rum.

Vi finns här för er.

You may also like...