Galaktiska Ljusfederationen via Inger Noren, 30 september, 2022

Galaktiska Ljusfederationen

Människornas stora uppvaknande sker alltmer som beror på de starka energier som träffar Jorden. Alla är inte så glada för att se vilka de är och som visar att de inte är de varelser de hade trott i inkarnationen på Jorden. Andra blir väldigt glada när de får bekräftelse på vilka de är och varför de kom till Jorden i denna tid.

Allt detta kommer inom kort men innan dess blir det en del svårigheter i livet på Jorden för alla människor. Det är en svår tid, men även en glädje för att nu vänder det för människorna och de går mot en ljusare framtid som avser en helt ny värld med stora förändringar. Det är detta som människorna nu ska se fram emot. Det kan inte undvikas att mycket av det mörka kommer fram för att belysas och det är bland det svåraste i denna tid, men att försöka se det som ett avslut för den gamla eran med en förhoppning om en ny era som är bättre för hela befolkningen.

Konflikter mellan länderna kommer att minska och redan nu arbetas det för att freden ska vara den mest prioriterade uppgiften för alla ledare i världen och ett samarbete för att detta ska bli verklighet. Kriserna kommer att avlösa varandra och det är avgörande om hur de ledande i länderna på Jorden kommer att agera för att hjälpa sin befolkning. Hittills har allt endast berott på att tillskansa sig så mycket medel som möjligt, men det kommer inte att vara pengar som blir det viktigaste i samhällsstrukturen i fortsättningen.

Det måste få ett slut för att undvika korruptionen som är så utbredd i världen och på det sättet få en mer rättvis fördelning av de medel som finns och som befolkningen är i behov av för sitt uppehälle. På det sättet kan man börja få en mer innovativ befolkning som kan skapa andra förutsättningar med gratis energiförbrukning exempelvis, som är en stor kostnad för de flesta.

De ledande måste försöka komma överens om vilka resurser de rättvist kan fördela till befolkningen och på det viset höja levnadsstandarden. Det är inte rimligt att man måste ha flera arbeten samtidigt för att klara sin försörjning. Ett arbetes inkomst bör räcka för sitt uppehälle. I en tid som denna med kriser av olika slag som kommer är det oerhört viktigt att vara en hjälp till de som inte har så mycket och dela med sig av det man kan undvara. Medkänslan är så oerhört viktig i denna tid och det är något som kommer att belönas för de som är givmilda mot andra människor i nöd.

Att visa medkänsla är kärlek utan villkor och det är något som människorna har utvecklat särskilt mycket och som det var menat, även om det har tagit lång tid. Kärleken är även så oerhört stor från alla de varelser i Universum som intresserat följer utvecklingen för människornas kamp för sin planet. Ljuset har aldrig varit så stort på Jorden som nu i denna tid och förväntningarna är många från alla i Universum.

Den Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack och i kärleksfull tjänst. JAG ÄR

Du gillar kanske också...