Den Galaktiska Ljusfederationen via Inger Noren, 27 oktober, 2022

Den Galaktiska Ljusfederationen

Med anledning av den rådande utvecklingen med alltmer oroligheter i världen kan vi meddela att det är något som måste få fortsätta för att så småningom bli avslutat och förlåtet av människorna. Det är en ny era som har börjat ta form och det är inte så tydligt ännu i samhället, men det kommer att märkas med de förändringar som sker inom företag och myndigheter som har haft sin tid och inte längre berikar människorna.

Dessa förändringar kommer att fortsätta för att bli helt nya i sin utformning för att hjälpa människor i samhället. Med dessa förändringar blir friheten större för befolkningen eftersom det inte är de styrande i landet som sätter gränser för ny innovativ och konstruktiv hjälp till folket, om det inte är något som är direkt farligt eller bedrägeri. Människorna kommer att få mycket kunskaper med de starka energier som träffar Jorden och kan på det sättet lösa mycket av sina problem själva som de tidigare inte hade mod till.

Förändringarna kommer att bli allt fler och framför allt kommer det att märkas under året 2023. Det är mycket som måste förbättras och allt kan inte komma på en gång eftersom det skulle bli för traumatiskt för alla i befolkningen. Det måste ändå börja på något sätt och denna utveckling går inte längre att stoppa. Det är endast till det bättre för befolkningen om att det är en ny era som har börjat ta form och med det en helt ny verklighet för alla. Det är en glädjens tid och att ha möjlighet att få vara med i detta skifte för Jorden är en gåva som inte alla har fått möjlighet till.

Trots allt är det en fantastisk tid som kommer att gå till historien med en ny verklighet för hela befolkningen och det kommer aldrig att upprepas igen på samma sätt. Detta är skiftet som alla talar om och att ha fått vara med på denna resa, även om det är en resa utöver det vanliga med oroligheter, virus och vacciner bland annat är det ändå en ny verklighet som kommer att skapas. Jorden har aldrig tidigare varit så bevakad med kärlek och beundrad för människornas förmåga att vara så starka i sin avsikt att följa med på denna resa och till uppstigning till en högre dimension. Det är det största vi har varit med om i våra oerhört långa liv.

Galaktiska Ljusfederationen

Stort tack!

Du gillar kanske också...