GCR Historisk Överblick – Del 4/10, 23 augusti

GCR Historisk Överblick – Del 4/10

GLOBAL VALUTAOMSÄTTNING (GCR) & 

VALUTAOMVÄRDERINGAR (RV)

GULDSTANDARD

För att förstå hur och varför valutor används, så det klokt att först titta på det monetära basvärdet och hur denna standard avgörs. Först måste man titta på det inneboende allmänna värdet av guld med ett historiskt perspektiv, och acceptera att guld nu är och alltid har varit en valuta. Beakta också att alla tillgångar i jorden, såsom olja, ädelstenar, mineraler och ädla metaller, har alla hanterats som valutor sedan början av modernt handelsutbyte.

Det betyder att precis som fysiska guldtackor och mynt tidigare handlades med för vardagsändamål, så som vi gör idag med sedlar eller digitala valutor, så har detta i teorin aldrig upphört. I själva verket kommer den nya guldstandarden att få som effekt att individer utbyter fysiskt guld mot verkliga varor och tjänster, inkluderande transaktioner mellan regeringar.

Detta är anledningen till varför det är så dramatiskt då världen går till en gammal standard, och varför det krävdes att det blev den nya standarden gentemot vilken alla värden mäts, till skillnad mot sedlar från Centralbanker, obligationer från länder, bank instrument, derivat, kredit kort lokala fiat valutor. De oöverstigliga skulderna dessa fiat filosofier skapade var förödande, oansvarigt och omoraliskt.

Därför har nu varje monetär värdeenhet en verklig rättvis relation till guld, med alla som antingen för sig mot eller bort ifrån guldstandardens 1:1 förhållande. Därför så agerar världens medborgare återigen på ett ekonomiskt rättvis basis.

För att uppnå en sådan global harmoni måste först alla valutor justeras eller omvärderas till en korrekt och skälig guldstandard. En del valutor kommer att göra så öppet och omedelbart – och vara i den ”första korgen av omvärderingar” – detta gäller Iraqs Dinar, den Vietnamesiska Dongen, Zimbabwe Dollarn och den Indonesiska Rupien, medan andra gradvis och i tysthet göra en övergång så att det inte stör den stora mängden globala algoritmer för pengautbud.

När en valuta väl är justerad eller omvärderad skapas ett arbitrage inom ett utbytesbart värde eller pris; och skapar därför en ekonomisk möjlighet för alla som fysiskt håller ett sådant suveränt skuld instrument och skulle de vilja byta in valutan i en bank, så kan de få skillnaden som en vinst, eller förlust, beroende på vilken valuta som innehas.

Det är sant att en del valutor kommer att gå upp i värde och andra ned. Och viss kommer till och med att kollapsa och kommer att behöva sakta tas ur cirkulation, såsom den Europeiska Centralbankens Euro och den Amerikanska Centralbankens USD, och vissa andra kommer att kraftigt att gå upp i värde, såsom Zimbabwe Dollarn, vilken kommer att gå upp i värde med så många som femton decimaler räknat från 2009. Till slut så kommer dock de flesta att omjusteras obemärkt, med ett fåtal som inte alls justeras då de aldrig lämnade guldstandarden för att mäta värde.

Nedan har vi gett en graf för att bättre illustrera hur internationella statsvalutor i världen kommer att röra sig i relation till gulds uppdaterade värde som visuellt visar distansen en valuta måste föra sig för att bli förenlig med det nuvarande skäliga marknadsvärdet av guld.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

Graf-jpeg

Du gillar kanske också...