GCR Historisk Överblick – Del 5/10, 22 augusti

GCR Historisk Överblick –

Del 5/10, 22 augusti

GLOBAL VALUTAOMSTÖPNING (GCR) &

VALUTAOMVÄRDERINGAR (RV)

 

FÖRSTA KORGENS VALUTOR

Vietnam Dong (VND)

Zimbabwe Dollar (ZWR)

Iraq Dinar (IQD)

Indonesian Rupiah (IDR)

I uppgiften att återställa alla suveräna valutor tillbaka till ett nominellt guldvärde, enades länder till att bli granskade för att kunna fastställa vilka som kan vara närmast eller längst bort från en gemensam guldstandard. De som var längst bort, placerades i en vad som har kallats för ”första korgen” av omvärderingar. Detta innebär, att de ovanstående fyra valutorna var grovt undervärderade, och valdes att lösas in först till någon förutbestämd internationell kurs.

Andra länder som vårt eget USA, Japan, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Australien ansågs vara övervärderade, och placerades i en motsatt men liknande första korg, att revalvera. Det är därför ni ser sådana vilda svängningar i värdet per dessa länders centralbanker och finansiella valutakurser.

 

Nu har vissa länder (Zimbabwe, Irak, Vietnam, Indonesien) haft sådan instabil politisk och monetär historia under de senaste femtio åren att deras valutor bedömdes insolventa vid någon tidpunkt av IMF och Världsbanken. Var och en var fråntagen sin internationella handelsstatus och skattemässiga sanktioner vidtogs mot deras härskande valutor, vilket motsvarar konkurs på en diplomatisk nivå.

 

Alla fyra länder behövde sedan förtjäna rätten att handla inom den internationella marknaden igen, gå igenom år av efterlevda åtgärder för att ”återinföra” deras nationella valutor, som medlemmar med god status av det globala ekonomiska samfundet. Den goda nyheten är att alla fyra länderna i slutändan åstadkommit detta oerhörda arbete, och som ett resultat är deras valutor tillåtna tillbaka till den globala marknaden, och den här gången gulduppbackade via lämplig Basel lll standard.

 

Men om man undersöker djupare hur fysiska valutor faktiskt omvärderas och löses in, vare sig de är i första, andra eller tredje korgen … är det viktigt att ta hänsyn till skillnaderna mellan tre mycket olika offentliga kurserna, allt inom dessa valutor – då vart och ett av dessa kurser initialt kommer att erbjudas till allmänheten, där alla tre så småningom övergår i en enda hållbar och handlingsbar global valuta riktmärkt av guld.

 

Nedan beräknas inlösningskurserna för vart och ett av de första korgens valutor. Alla kurser kan och kommer att ändras beroende på traditionella marknadskrafter, som kallas ”flytande”:

 

KURS INOM LANDET: Denna kurs finns så att lokala valutainnehavare lätt kan lösa in till ny gulduppbackade valutor inom gränserna i deras eget land. Denna kurs är avsiktligt lägre än andra kurser, då det är tänkt att underlätta medborgarnas och befintliga befolkningens tillit till sin nationella valuta som lagligt betalningsmedel. Kom ihåg att en del av dessa länder har varit i konkurs under många år, vilket innebär vid en gång upplevde de mycket offentliga bankkonkurser. Så metallmynt används ofta för att hjälpa den känslomässiga läkningsprocessen, alla till lägre kurser för att motverka överspenderande.

 

VND (i Vietnam): $ 0.08USD

IQD (i Irak): $ 3.58USD

ZWR (i Zimbabwe): $ 0,00014 USD

IDR (i Indonesien): TBD

 

INTERNATIONELL KURS: Den internationella kursen bestäms av nya globala monetära myndigheter som lyder under BRICS Allians medlemmar. Många skulle kalla detta ”FOREX” kurs, men i huvudsak är det valutans i förväg avtalade pris, konsekvent överallt i världen med ett penningvärde knutet mot den globala guldstandarden. I det gamla banksystemet, var den internationella kursen uppbackad av USD (bensin dollar); medan det i det nya banksystemet; denna kurs backas i guld per Basel 3 efterlevda standarder. Signerade Non Disclosure Agreements (NDA) (sekretessavtal)förväntas inte krävas för att få en internationell växelkurs.

 

VND (utanför Vietnam): $ 0,46 – $ 2,71 USD

IQD (utanför Irak): $ 3,90 – $ 8,49 USD

ZWR (utanför Zimbabwe): $ 0,04 – $ 0,14 USD

IDR (utanför Indonesien): $ 1.05 USD +

 

KONTRAKTSKURS: Denna kurs kräver att ett nytt kontoavtal undertecknas mellan banken och dess kund. Generellt är inlösenpriserna högre på grund av längden av huvudsakliga innehavsvillkor och ytterligare restriktioner som läggs på vid förflyttning av kapital. Avtalspriser varierar kraftigt beroende på bank, din likviditetsposition och hur länge du har varit en klient hos banken din växling sker med. Alla kommer inte att erbjudas en kontraktkurs, men i teorin kunde alla få det om det förbereds. NDA: s kommer att behöva undertecknas i syfte att få den högre kontrakterade kursen garanterad.

 

VND (undertecknad NDA): $ 2,72 – $ 20,00

IQD (undertecknad NDA) USD: $ 8,50 – $ 38,00

ZWR (undertecknad NDA) USD: $ 0,15 – $ 0,22

IDR (undertecknad NDA) USD: TBD

 

(* Alla i lands, internationella och kontraktskurser, kan komma att ändras utan föregående meddelande, kontraktskurser också begränsade till kvalificerade kunder och specifika utbetalningars fondbelopp).

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...