Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert  4 januari 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 4 januari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 4 januari 2018

Den återstående kabalen fortsätter att försöka sig på falska flaggattacker på en daglig basis, bara för att bli stoppade av Alliansen nästan omedelbart. Tack vare fältagenter.

En efter en exponeras de och neutraliseras, och detta kommer att fortsätta tills det inte längre finns någon kabal kvar.

Med hjälp av avancerad teknik övervakar Alliansen världen dygnet runt och söker efter eventuella överblivna kabalrester som försöker sig på falska flaggattacker.

Kabalen kan inte komma förbi Alliansen. Det är över för dem.

Upphörandet av falska flaggförsök kommer att markera fullständig utrotning av kabalen.

Seger kommer att förklaras när Alliansen inte längre kan upptäcka några spår av kabalrester.

RV/GCR börjar omedelbart därefter.

Du kommer att vara i förundran. Du förstår det inte först förrän ditt sinne behandlar det.

Det kommer att komma till dig som att se en explosion, sedan känner du dess chockvåg kort därefter. Du inser inte verkligheten förrän du känner chockvågen.

Det kommer att bli en chockvåg av välstånd som omsluter världen.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...