Gruppen via Steve Rother, 20 mars 2023

 

 

Gruppen via Steve Rother

20 mars 2023

Att Bygga en Triad av Kärlek

Hälsningar, kära ni.

Jag är eM och jag kommer till er i de mest förunderliga tider. Ni har arbetat mycket länge med att skapa er verklighet. Men jag ska säga er att det inte är första gången. Ni har alla varit här gång på gång på gång. Ni har investerat er tid och energi – er ande – i en möjlighet att skapa något mycket magiskt. Och ni har gjort det, kära ni. Det som nu händer är att spelet förändras. Det ät mycket enkelt, ni har nått slutet på ett spel. Men ni har gjort det här förut, det är inte första gången ni nått den här nivån. Den intressanta delen är att ni nu har förmåga att gå in i detta medvetet, och det har aldrig hänt tidigare.

Då vi arbetar med er i dessa nya energier kommer vi att dela möjligheter för er att se er själva från ett annat perspektiv, och sedan bygga en solid bas från vilken ni kan växa. Ni har alla intryck ni burit i er kroppskostym, och några av dem kommer från stämplingar av energi ni tagit emot. En energimatris  är det sätt på vilket ni är naturligt uppkopplade, men en energistämpel får ni när något händer er. När en händelse förändrar er lite, stämplar den er med energi. Sedan bär ni den energistämpeln i er kroppskostym, men nu kan ni släppa dessa.

Några av er har fysiska utmaningar, men det är en del av att vara människa. Åh, tycker ni inte om den delen? En av de största möjligheterna ni har nu är räta ut era skrynkliga energilinjer. Ni har denna vackra torus omkring er fysiska varelse som bär er genom rum-tiden. Det är faktiskt vad som skapar den illusion av tid ni lever i. Linjerna i denna torus flödar genom ert hjärtchakra. Varje gång ni har en upplevelse, träffar den utsidan på dessa linjer. Oftast är detta positiva upplevelser. Ni går genom livet integrerande med andra människor, och dessa människor har en påverkan på er och er kroppskostym. I realiteten har allt ni arbetar med en påverkan på ert liv på något sätt.

Alla och Allting är Sammanbundet

Astrologin säger er att varje enskild planet därute påverkas av alla andra planeter. Ofta kan inte människor hitta den planet de letar efter. De kan dock se den påverkan gravitationsfältet har på andra planeter. Allt i universum är sammanbundet på det sättet, kära ni, ni har samma förbindelse. När ni har energistämplar har något skrämmande eller till och med ganska traumatiskt hänt er. Istället för dessa vackra raka linjer av förbindelse som kommer genom, skrynklar energistämplarna dessa linjer. Och när dessa taggiga energilinjer går genom ert hjärtchakra, gör det ont. Ibland vill ni inte ens köra genom energin eftersom det gör för ont. Så ni bara låtsas att den inte finns där. Ni kör energicyklerna på utsidan, istället för att föra dem genom ert hjärtchakra.

Ja, kära ni, ni är mycket fantasirika angående hur ni hanterar dessa negativa energier. Men nu kan ni släppa mycket av detta, eftersom det enda ni har gemensamt med varje annan varelse är att ni är en del av varandra. Ni har alla med er något Hemifrån till Jorden, så ni är naturligt uppkopplade på vissa aspekter, såsom harmoni. Ni måste faktiskt lära er hur ni ska befinna er utanför harmoni, och hur ni ska sätta upp murar. Ofta är dessa murar ett naturligt försvar eller resultatet av er empatiska förmåga. Ni försöker hålla dessa linjer i ert torus raka, så för att skydda er sätter ni antingen upp er mur eller drar tillbaka er energi. Även om ert torus hjälper till att räta ut skrynklorna, vill ni inte helt tappa upplevelsen som skapade energistämpeln. Dessa skrynkliga linjer är nu en del av er personlighet, och de ger er möjlighet att uttrycka er som en ande genom en kroppskostym på planeten Jorden.

Healing-Cirkeln

Slut era ögon ett ögonblick, kära ni, och låt oss påbörja denna healing-cirkel. Alldeles i början lägger vi denna healing-cirkel i en tidsbubbla. Och det betyder helt enkelt att varje gång någon kommer till denna, kommer de att vara med er i nutid. Detta låter er alla kombinera era energier på olika sätt. Alla som kommer genom denna tidsbubbla och tittar vid ett senare tillfälle lägger också sin energi till den. Många av er kommer att titta in för att leta efter healing. Ni kanske har ett besvär ni vill heala, men lämnar cirkeln utan att det healats helt. Men en vecka senare blir ni plötsligt healad, därför att en annan person kom in och den kritiska massan av healingenergi nåddes. Varje gång en ny person ansluter till cirkeln adderar de sin energi.

Så, med detta, förvänta er ett mirakel och vi hjälper er att skapa det. Om ni har energier på en fysisk nivå eller känslomässiga sår ni vill lösa så är detta en perfekt tid att göra det. Om ni har saker ni arbetar med från energistämplar, också från tidigare livstider, är det möjligt att börja släppa alla dessa saker. Kära ni, vi är inte här för att helt och hållet integrera alla era upplevelser. Vänligen förstå att inte ens era negativa upplevelser raderas, för ni tog er an dessa av en orsak. Många ingick i kontraktet, så vi tar inte bort dem från er. Det vi hjälper er med är att räta ut linjerna i ert torus. Ni har fortfarande minnet och upplever det när det går genom ert hjärtchakra, men det måste inte vara smärtsamt. Ni kan fortfarande hålla i alla era aspekter och hitta den högsta möjligheten i dem alla.

Idag kommer vi att be dem av er som vill att ta ett steg in i healing-cirkeln. Om ni befinner er i ett rum med andra människor, kan ni ta deras händer. Om inte, håll bara ut era energetiska händer och förvänta er att de hålls av de många ljusarbetare som nu arbetar med denna energi. Ta ett andetag, känn energin då den rör sig från er högra hand till er vänstra hand. Känn energin börja röra sig i en stor cirkel hela vägen runt planeten Jorden.

Nu kommer vi att öka hastigheten och få den energin att röra sig lite snabbare då den går från en hand till den andra. Känn den pulsera då den rör sig över ert hjärta. Känn den då den går genom varje del av er. Ni rätar ut många av de skrynklade linjerna i ert torus, också många av de saker som orsakat er smärta på senare tid. Låt det ske precis nu, låt alla oss hjälpa er att räta ut dessa linjer.

Ta nu ett djupt andetag och släpp ut det mycket sakta. Förankra det. När ni är öppna för healing, och eftersom detta är i en tidsbubbla, så fortsätter den att heala. Varje gång någon lägger sin energi i denna healing-cirkel, blir ni en direkt mottagare av den energin. Det är en möjlighet för er att nå er högsta potential på planeten Jorden, att kunna låta er ande komma ut och lysa ut genom era ögon. Varje gång ni ler sprider ni ljus på planeten, inte bara för er utan också för andra. Så andas in djupt och släpp ut sakta. För de av er som är utanför healing-cirkeln, öppna ert hjärtchakra kelt och sänd alltihop in i cirkeln.

Anslutning av Hjärtan

Känn denna vackra energi, känn detta ljus. Hur mycket kärlek kan ni bära? Om ni inte tar emot den, ger ni den. Båda är otroliga gåvor eftersom de involverar kärlek. Medan denna portal är öppen, hur mycket kärlek kan ni hålla i er kroppskostym? Hur mycket kärlek kan ni uttrycka? Detta kan vara nyckeln till att hålla denna portal öppen. Ta ett djupt andetag och släpp ut sakta. För dem av er som är i cirkelns mitt, vet att healingen kommer att fortsätta.

Ni är magiska varelser, kära ni, men ni ser inte alltid detta i er själva. Vi försöker dela de olika synvinklarna och perspektiven från anden, om vem ni verkligen är och vad ni gör. Ni är stora mästare, var och en av er, som lär er att spela ett spel av att låtsas vara mänsklig. Ibland tar ni spelet på för stort allvar, men det är en normal reaktion för mänskligheten. Och ja, det finns delar av det som är mycket allvarliga. Men det finns också delar ni antas ha roligt med. Och det är nyckeln vi kommer att lämna till er idag, njut av ert liv vid varje tillfälle.

Värdshuset av Ljus

Jag är eM och mitt jobb Hemma har att göra med att driva Värdshuset av Ljus. Jag är den som arbetar med alla människor som kommer genom för att börja bygga sina liv. Innan ni går in i Jord-spelet gör ni upp planer. Ni kallar samman alla era vänner och gör överenskommelser angående vad ni ska göra när ni kommer till planeten Jorden. Ibland blir dessa diskussioner heta och fulla av frustration, och det är då det är mitt jobb att komma in och släppa ut ett stort skratt. När ni hör detta skratt tar det er till en högre nivå, och alla liksom skrattar och hänger med mig i den stunden. Sedan kommer de tillbaka och börjar arbeta, men med uppfriskad energi och ett perspektiv av humor. Kära ni, skratt är änglarnas språk. Ta ett djupt andetag, ni kan nästan höra det stora skrattet från Värdshuset av Ljus.

Ja, vi tar hand om er. Bär den kärleken, bär den energin. Ni är magiska varelser och jag älskar var och en av er. Bra gjort, kära ni. Nu lämnar jag er ett tag och Merlia kommer in för att arbeta med er. Jag ber er behandla varandra med respekt, ta hand om varandra vid varje tillfälle, och spela gott tillsammans då ni skapar hela denna nya nivå av spelet. Och jag lämnar er med detta lilla skratt, ”He, he!”

Hälsningar, kära ni, jag är Merlia. Jag är så hedrad över att få vara med i ert framskridande spel. Ni rör er så snabbt nu. Hela mänskligheten börjar utvecklas i en otrolig takt, precis som Jorden själv. Efter att ha nått 8 miljarder märket har hon tagit beslut angående vad som kommer att ske härnäst. Som vi nämnde har ni en portalöppning. Det är en kraftfull möjlighet att kliva upp till nästa nivå av existens innan det är nödvändigt att göra det. Ja, kära ni, ni har en möjlighet att medvetet gå in i en ny energi, istället för att tvingas.

Kvant-koppling

Med kvant-koppling är två partiklar kopplade på ett sådant sätt att de direkt reagerar på varandra. Rörelse i en av dem speglas samtidigt i den andra, och deras interaktion är så snabb att den bryter mot Einsteins allmänna relativitetsteori. Dessa reaktioner är till synes snabbare än ljusets hastighet, vilket inte var tillåtet i Einsteins revolutionära arbete. De senaste teknologi-skutten sker i det som kallas kvantdatorer, vilket bygger på principen om kvant-koppling. I verkligheten är allt överallt sammankopplat. Det är absolut magiskt när ni faktiskt kan se kopplingen och hur en sak påverkar en annan.

Ni har ännu inte funnit den Förenade Fält Teorin, för det är fortfarande bara en teori just nu. Den betyder helt enkelt att samma saker som händer inne i atomen, också händer utanför atomen i universum. Med andra ord, då planeterna snurrar runt er sol, snurrar elektroner runt en kärna av protoner och neutroner. Så det finns saker som kopplar till allt annat. I grund och botten är allt och alla sammankopplade.

Fördomar och Triggers

Alla människor har vissa inneboende fördomar, saker ni ibland är obekanta eller obekväma med. Vi ska arbeta med dessa och med själva kroppskostymerna, för att visa några av dessa fördomar och hur de faktiskt kan fungera på ett positivt sätt. Vissa fördomar har faktiskt säkrat mänsklighetens överlevnad många gånger. Vi kommer inte ens att benämna dem riktiga eller felaktiga, goda eller dåliga. Ni har helt enkelt byggt in dessa i er kroppskostym som hjälp att kontrollera hur saker fungerar. Ni har medvetandet att kunna ändra vilken som helst del av detta, närsomhelst. Vi ska dela med er sätt att förändra de automatiska systemen. Så istället för att bli triggad att köpa något eller att rösta på ett visst sätt, är idéen att ni kan plantera era egna triggers för att ta er till nästa nivå. Vi kommer att arbeta med kroppskostymen som modalitet senare. Först skulle vi vilja hjälpa er att plantera en trigger som kan vara mycket kraftfull för hela mänskligheten.

Triggern har en trefots bas, en enkel bas av tre. En triangel är en av de mest kraftfulla och stabila energier ni kan använda i er fysiska värld. Hela ert universum är byggt på treor: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 och 60. När ni bygger på er bas av treor, skapar ni en triad. Det finns också yin yang triaden som ni kan balansera på nya sätt. Speciellt nu, att skapa balans hjälper er att ta steg framåt.

Att skapa Triaden

Mitt förslag är att bygga den första triaden av människor och energi i ert fält. Det vi ber er göra är att bygga en bas. Hitta två andra människor i ert fält som ni kan bolla idéer med och ha djupa diskussioner med. De kan föra fram andra perspektiv, men ni behöver inte alltid vara överens om allting. Även om det slutar med att ni inte är överens om en sak kan ni ändå balansera den. Mestadels kommer den här basen att vara mycket stöttande och ni kommer alla att vara ihopkopplade på olika sätt. Kom ihåg, att vara öppen i sinnet är en naturlig healer av separation.

I själva verket är er triad en energetisk bas ni kan arbeta med, gå genom och utvecklas in i. Då portalen öppnas på planeten Jorden, kommer ni att få fler möjligheter att skapa och gå framåt in i energin. Detta kan vara oerhört kraftfullt. Måste dessa andra människor tro på samma saker som ni gör? Behöver de ens känna till denna portal? Nej, faktiskt inte. Ibland är det till och med hjälpsamt att ha en bas av energi som inte alltid tänker på samma sätt som ni. Det är vad vi försöker göra med er, visa er ett annat perspektiv på anden. Vissa saker kan ni inte alltid se, på grund av er begränsade syn som människor.

När ni hittar dessa två andra människor i ert fält, är sättet att sammankoppla dem kärlek. Oavsett om de inser det eller inte, kommer ni att hitta sätt att sända dem kärlek. Ni kan välja en vän eller släkting, till och med någon som fysiskt finns på stort avstånd. Men de är nära er energetiskt och ni litar på dem. Måste de veta att de är jordade i den energin? Ja, det är mycket hjälpsamt.

Det sker en oerhörd mängd splittring på planeten Jorden. Många gånger är den faktiskt avsiktligt framdriven, för att ta bort en del av er makt. Eftersom ni är splittrade, är ni mycket mindre kraftfulla. Men vänligen förstå, kära ni, att om ni står på en sida av något, har ni redan blivit splittrade. Detta är något som är mycket normalt på er planet just nu. Ni behöver inte försöka försona er med detta på något sätt. Återigen, ni måste inte vara på samma sida som dessa andra i er triad, oavsett vilka sidorna kan vara. Det kan till och med skilja stort på hur ni ser världen. Men, om de är i integritet med sig själva kan de ändå vara en av dessa människor. Så, vad är integritet?

Fyra Vibrationella Linjer

Från vårt perspektiv finns det fyra linjer av vibrationell integritet: vad ni tänker, vad ni känner, hur ni agerar och vad ni tror. När dessa fyra linjer av integritet är tillsammans, sänder ni ut en integrerad linje som reflekterar tillbaka en mycket tydlig signal från universum. Det är så ni skapar som skaparvarelser. Bli medvetna om era egna fyra linjer. Men titta också på de två personer ni valt att arbeta med och undersök deras linjer. Deras övertygelser måste vara i harmoni med deras handlingar, med vad de tänker och hur de känner. Detta är nyckelelementen att leta efter när ni bygger denna triad.

Kärlekens Vetenskap

Kärlek i sig självt är mycket förvirrande, så vi kommer att arbeta med detta ganska mycket. Vi kommer att arbeta med relationer, sex, och många former av kommunikation för att uttrycka kärlek på er planet. Men vänligen förstå, kära ni, oavsett vilket ert trossystem är, eller vilken sida av en argumentation de står på, när ni slutligen ser deras ande blir ni kära. Ja, detta kan vara förvirrande. Många tror att de bara kan bli kära i en person, eller fokuserar sin kärlek på en person. Eller de tror att de bara kan uttrycka kärlek i en sexuell relation. I realiteten älskar ni alla lite olika. Ni älskar dem för den de är. Så det är helt möjligt att bli kär i många människor. Och det är vad vi kommer att be er göra.

Då ni bygger er triad av kärlek, hitta saker ni kan bli kära i dem för. Ni kanske gillar deras stil, deras förmåga att skapa musik, eller deras talang för konst. Hitta saker ni kan bli kära i angående dessa människor, bygg sedan basen. Men det hjälper om ni talar om för dem att ni faktiskt använder dem som en bas för er energi, som en kärlekstriad för att jorda er ande. Kan några av dessa vara barn? Ja, kära ni, barn är oerhört integrerade. De har faktiskt mycket mindre svårigheter med dessa fyra vibrationella linjer av integritet än vad vuxna generellt har. Men, återigen, tala om för dem att ni använder dem i er triad. Även om ni bara säger, ”Jag uppskattar verkligen dig och jag älskar den du är i den här världen, för du är en förebild för mig”. Att kunna säga någon detta förändrar er relation till dem. De höjer faktiskt sin vibration i er närvaro, förändras för att skapa den person ni letar efter.

Så vad händer när ni talar om för någon att de är vackra? Mycket enkelt, de blir ännu vackrare. Ju mer ni visar dem detta, desto vackrare blir de för er. Det är en förhöjd förmåga i livet som får en att söka skönhet i allting. Allt ni kan göra för att bemyndiga er triad kommer att hjälpa var och en av er i era nästa steg. Detta är triaden av kärlek, och vi kan dela hur ni ska bygga den. Detta är hur ni kan förändra energin på planeten Jorden, bygg en bas att gå vidare med. Triaden har inga villkor på sig, eftersom ni inte förväntar er något från de andra, förutom att känna, älska och kommunicera med dem.

Ni vill bara ha dem i ert liv, så enkelt är det. Ni vill kommunicera med dem. Bygg den triaden och börja arbeta med detta direkt. Och sedan, förstås, när ni är färdiga, tala om för dem, ”Tack! Ni var en fantastisk gåva till mig under denna tid av växande”. Låt dem veta att de fanns där för att hålla er på plats, medan de tillät er ande att växa och mycket snabbt utvecklas. Det är dags nu, kära ni. Ni har väntat mycket länge för att vara här på Jorden i själva detta ögonblick.

Många av er har positionerat allt i ert liv för att kunna göra detta. Ni gjorde det, välkomna Hem. Behandla varandra med respekt, för ni ser in i Guds ögon. Ta hand om varandra. Håll vid alla tillfällen dessa dörrar öppna, eftersom ni håller dem öppna för er själva. Ni är sammankopplade med dem alla, så glöm inte att spela gott tillsammans. Ni återskapar ett nytt spel, och ni kommer att skriva reglerna allt eftersom ni förändrar många saker. Var inte rädda för det, kära ni, bygg en bas från vilken ni kan växa och njut av färden.

Jag är Merlia, den feminina aspekten av Merlin-energin, och jag älskar er så mycket. Kom upp och hälsa på mig någon gång.

Espavo

Översättning: Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *