“Hårt” – GCR/RV Intel SITREP – fredag 4 augusti 2017

 

“Hårt” – GCR/RV Intel SITREP – fredag 4 augusti 2017

Alla nödvändiga tekniska bankaspekter av RV slutfördes faktiskt den 1 januari 2017 för en augustirelease.

Hela Trumpsituationen löstes rättsligt den 1 juli 2017.

Det innebär att förhandlingar om åtal, avgång, amnesti och tidpunkter för alla parter som är involverade i administrationen redan har slutfört trots det som rapporteras i nyheterna dagligen.

Bob Mueller kommer att sparkas offentligt redan i helgen, och återanställs i slutändan av kongressen som privat medborgare för att slutföra sin utredning. Händelserna är alla 100% enligt manus.

Speglingen av Watergateskandalen gjordes för att minska allmänhetens oro (vrede) för avlägsnande av en sittande amerikansk president.

Talmannen Paul Ryan har dock drivit landet som Republikens förvalda President sedan hösten 2015. Och general Joseph Dunford den amerikanska militären sedan sommaren 2015.

Kina och Ryssland har använt Trump för att göra svåra men nödvändiga GESARA-förändringar innan de sätter in Ryan, Republiken och USN offentligt.

Det finns också ett skam-element som spelades ut i två år med hjälp av Trumps och Clintons kandidatur. Som historisk amerikansk exceptionism och synd var båda avslöjade för sig själva och förmådda att springa nakna under en tid för att bevittnas av hela världen.

Slutresultatet kommer att sluta med USAs suveränitet och avslöjade valuta minus all statsskuld. Men den amerikanska militären kommer att ta ett jättesteg tillbaka i alla utrikespolitiska ärenden.

Förenta staterna har återgått till sin riktiga status som en suverän nation bland hundratals andra suveräna nationer.

Tänk på illusionen av amerikansk överlägsenhet som nu är borta över hela världen, och istället återställd till sin långsiktiga ordinarie placering diplomatiskt, militärt, ekonomiskt och geopolitiskt.

Trump gjordes avsiktligt till att framstå som kejsaren utan kläder för att åstadkomma denna omkalibrering.

Detta var av eget val av den verkliga dolda makten som både håller dess statsskuld efter utebliven betalning och kontrollerar att amerikanska tillgångar rör sig framåt tills att alla internationella konkursavtal kan genomföras.

Vet att den globala maktbalansen har återställts till hållbara nivåer, vilket inkluderar att försvaga Amerika och dess allierade i utbyte mot återställande av suveränitet och tillgång till det nya finansiella systemet. Detta inkluderar Israel, Saudiarabien, Ukraina och hela EU.

Var medvetna om att alla banker runt om i världen återigen använder en hård tillgång som säkerhetskälla som inte ligger i västlandet – och aldrig har gjort det.

Således är illusionen, som var det fraktionerade banksystemet (att bankerna får låna ut mångdubbelt mot vad de har tillgång till) det som har eliminerats permanent, och ersatts med ett modernt kvantsystem som styrs av asiatiska suveräna familjer.

Som ett resultat har amerikanskt inflytande och makt också getts permanent rätt storlek med tanke på värdet av dess faktiska tillgångar, befolkningsstorlek och ekonomiska BNP.

Allt är helt visst fortfarande relevant, men i rätt proportion till alla andra suveräna nationer baserade på ett gemensamt revisionssystem.

Detta inkluderar en omställning av förhållandet mellan den vita rasen och alla andra färgade raser; Och vad som har orsakat nästan allt kaos i världen sedan Lehman Brothers kollapsen i augusti 2007 eller att GCR/RV gör en ”shot gun start”.

Det var ett svårt decennium att leva igenom.

Att göra GCR till en tioårs omvandlingsprocess startad av östvärldens makter, och som nu anses vara komplett med RV-frisläppandet och inlösen av alla fraktionerade reservvalutaoffer, vilka var väldigt undervärderade av västvärlden i syfte att stjäla suveräna tillgångar för en inte så särskilt dold sionistisk agenda.

Basen av Trump-anhängare stöder medvetet och omedvetet denna sionistiska dagordning, och därmed kämpar de för att förstå och acceptera basinnehavarna av sådana övergångsfakta.

Därav ilskan, raseriet och den allmänna upprördheten som drabbat alla raser och nationer.

Snart kommer allt att lugna ner sig geopolitiskt, eftersom de nya globala finansiella reformerna genomförs offentligt. Fram till dess är det klokt att ta ett steg tillbaka och försöka se hela den mänskliga bilden när den utvecklar sig som en blomma för att avslöja en innehållsrik kontra splittrande skönhet.

Förändring är verkligen en konstant i livet, men elegans under stor förändring är en konstform och beror på individuellt beslutsfattande … ögonblick för ögonblick.

Gud är med oss

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...